Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014

Πώς λειτουργεί ο οικογενειακός γιατρός, στο πλαίσιο του ΠΕΔΥ

Παραπέμπει τους ασθενείς σε άλλους ειδικούς γιατρούς και σε άλλα επίπεδα περίθαλψης, καθώς και σε διαγνωστικές εξετάσεις, συμπεριλαμβανομένων προληπτικών και προσυμπτωματικών ελέγχων.


Τον τρόπο λειτουργίας του θεσμού του οικογενειακού γιατρού, περιγράφει σε άρθρο που προστέθηκε στο υπό επεξεργασία νομοσχέδιο για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ).

Το νομοσχέδιο συζητήθηκε στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής και αναμένεται να ψηφιστεί στις 6 Φεβρουαρίου.

Ο νομοθέτης ορίζει ότι ο οικογενειακός γιατρός παρέχει τις υπηρεσίες του σε έναν συγκεκριμένο πληθυσμό αναφοράς, από τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας (Κέντρα Υγείας, πολυϊατρεία), στο ιδιωτικό του ιατρείο και κατ΄ οίκον.

Εξασφαλίζει τον συντονισμό και τη διασύνδεση με άλλους ειδικούς γιατρούς του τοπικού δικτύου και με τα νοσοκομεία.

Καθοδηγεί και προσανατολίζει τους ασθενείς μέσα στο σύστημα Υγείας.

Εφαρμόζει προγράμματα προληπτικού και προσυμπτωματικού ελέγχου, ενώ παρακολουθεί τα προγράμματα εμβολιασμού.

Παραπέμπει τους ασθενείς σε άλλους ειδικούς γιατρούς και σε άλλα επίπεδα περίθαλψης, καθώς και σε διαγνωστικές εξετάσεις, συμπεριλαμβανομένων προληπτικών και προσυμπτωματικών ελέγχων.

Δημιουργεί και τηρεί ατομικό ηλεκτρονικό φάκελο υγείας για κάθε πολίτη. Λεπτομέρειες θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση.

Συμβεβλημένος

Οικογενειακός γιατρός μπορεί να είναι συμβεβλημένος γιατρός, εκτός εάν εργάζεται ήδη σε δομή του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ).

Καθήκοντα οικογενειακού γιατρού μπορούν να ασκούν όλοι οι γιατροί με τίτλο ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας και Παιδιατρικής.

Κάθε πολίτης μπορεί να επιλέγει τον οικογενειακό του γιατρό από το σύνολο των γιατρών του τοπικού δικτύου.

Η αλλαγή του γιατρού μπορεί να γίνει μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια του έτους, καθώς και κάθε άλλη φορά που θα συμφωνήσουν ο πολίτης και ο οικογενειακός γιατρός.

Δ.Κ. - IATRONET

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου