Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2014

Λουράντος προς ΕΟΠΥΥ: «Πληρώστε επιτέλους τα χρέη σας και αφήστε τα... κόλπα!»

AΘΗΝΑ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 
FARMAKOPOIOI

ΠΡΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΟΠΥΥ 

Κύριε Πρόεδρε

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, οφείλατε να μας έχετε προβεί σε εξόφληση όλων των υφιστάμενων οφειλών του έτους 2011, που αφορούν τα ταμεία που έχουν ενταχθεί στον Οργανισμό σας, και των οποίων η εξέλιξη ακόμη αγνοείται. 

Επικοινωνήσαμε με την κα Ζεϊμπέκη, η οποία είναι υπεύθυνη για τις...

... οφειλές της ΔΕΗ, η οποία μας παρέθεσε έναν ατελείωτο κατάλογο γραφειοκρατικών διαδικασιών και προσκομμάτων, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης πιστωτικών τιμολογίων από τα μέλη μας και δη πριν την είσπραξη των οφειλομένων ποσών κατά παράβαση του νόμου 4208/2013.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παρ. β. του άρθρου 4, ν.4208/2013 : 

«…β) Τα φαρμακεία υποχρεούνται όπως, εντός μηνός από την εξόφληση, εκδώσουν και προσκομίσουν πιστωτικό τιμολόγιο προς τον Οργανισμό για το ποσό της εκπτώσεως επί της συναλλακτικής αξίας (αξία παραστατικού στοιχείου προ Φ.Π.Α.), που παρασχέθηκε. Η καταβολή γίνεται με έκδοση χρηματικού εντάλματος ύστερα από ΠΡΟΧΕΙΡΟ λογιστικό έλεγχο, που διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή των φορέων των οποίων ο κλάδος υγείας μεταφέρθηκε στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Εάν, μετά την καταβολή της προκαταβολής, κατά τον έλεγχο και την εκκαθάριση των παραστατικών προκύψει οφειλόμενο ποσό μικρότερο του προκαταβληθέντος, η διαφορά παρακρατείται από τους επόμενους λογαριασμούς των φαρμακείων. Σε περίπτωση μη υποβολής νεότερου λογαριασμού εντός τριμήνου από την εκκαθάριση, η διαφορά ανα−
ζητείται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατά τις διατάξεις περί αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.»

Η κα Ζεïμπέκη μας ενημέρωσε ότι ο νόμος αυτός αφορά πρόχειρο λογιστικό έλεγχο κα όχι εκκαθάριση των λογαριασμών. 

Οφείλετε και εσείς και η ίδια, η οποία φέρερται να λαμβάνει οδηγίες από εσάς να γνωρίζετε ότι η διαδικασία πληρωμής και η παρακράτηση του 3,5% επί των οφειλομένων ποσών εκ μέρους της ΔΕΗ και των λοιπών Ταμείων, γίνεται ακριβώς επειδή ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ για να πληρωθούμε, αλλά πρόχειρος λογιστικός έλεγχος. Και ως εκ τούτου καλύπτει και τυχόν απορρίψεις συνταγών, οι οποίες θα βρεθούν με την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης. 

Είναι αδιανόητο ότι προβαίνετε σε πλήρη εκκαθάριση αντί να κάνετε πρόχειρο λογιστικό έλεγχο και να μας πληρώσετε, ως επιτάσσει δεσμευτικά ο νόμος, τον οποίο συστηματικά παραβιάζετε και να μας παρακρατάτε ΠΑΡΑΝΟΜΑ τα χρήματα, αναμένοντας ατέρμονες γραφειοκρατικές διαδικασίες που αφορούν την εκκαθάριση και τελικά να παραμένουμε ανεξόφλητοι επί δύο και πλέον χρόνια.

Επιπλέον μας παρίσταται εξαιρετικά ύποπτη η πρακτική του ΕΟΠΥΥ να πληρώνει κατ’ εξαίρεση συγκεκριμένους Φαρμακευτικούς Συλλόγους, παρακάμπτοντας ηθικούς νόμους και κανόνες, οι οποίοι ομιλούν για ισότητα σε όλα τα επίπεδα. 

Σας γνωρίζουμε ότι δεν προτιθέμεθα να συνεχίσουμε το παιχνίδι αυτό του σκύλου με τη γάτα και ότι σας τάσσουμε ανελαστική προθεσμία επτά ημερών (7) προκειμένου να προβείτε σε πληρωμή των οφειλομένων.

Σε αντίθετη περίπτωση θα προβούμε σε καταγγελία της παράνομης και αντισυμβατικής συμπεριφοράς σας ενώπιον του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, προκειμένου να διερευνηθεί αρμοδίως η μερίδα ευθύνης ενός εκάστου των εμπλεκομένων στην υπαίτια και μεθοδευμένη – παρά τις διαρκείς οχλήσεις και διαμαρτυρίες μας - καταστροφή των φαρμακείων της δυνάμεώς μας. 

ΓΙΑ ΤΟΝ Φ.Σ.Α.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου