Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΣΘ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΕΔΥΘεσσαλονίκη, 30-1-2014


Δελτίο τύπου

Οι απόψεις του ιατρικού συλλόγου Θεσσαλονίκης για το νομοσχέδιο για την πρωτοβάθμια Υγεία στη διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων.

Τις θέσεις του Ιατρικού συλλόγου Θεσσαλονίκης, παρουσίασε στη συνεδρίαση στη συνεδρίαση της διαρκούς κοινοβουλευτικής επιτροπής κοινωνικών υποθέσεων, ο γενικός γραμματέας κ. Ν. Νίτσας.

Ο κ. Νίτσας τόνισε ότι το κατατεθέν νομοσχέδιο δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες για πλήρη και ριζικό επανασχεδιασμό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δεν λαμβάνει υπ όψιν την Ελληνική και Ευρωπαϊκή πραγματικότητα, δεν έχει σχεδιασθεί και μελετηθεί επαρκώς και σε βάθος. Για τους λόγους αυτούς χαρακτηρίζεται από γενικόλογες και αόριστες αναφορές – ευχολόγια .

Μοναδική και σαφής επιδίωξη του είναι η εκβιαστική αυτό-απόλυση των ιατρών. Περιγράφει άλλωστε αναλυτικά τις διαδικασίες που θα εφαρμοσθούν προκειμένου να επιτευχθεί η εκβιαστική αυτο-απόλυση των ιατρών που σήμερα υπηρετούν στον ΕΟΠΥΥ ενώ δεν υφίσταται ούτε καν ένα γενικό περίγραμμα της συγκρότησης ( πληθυσμιακό – οργανόγραμμα – ειδικότητες ) των ΚΥ τα οποία θα αποτελέσουν τη δομική μονάδα της ΠΦΥ.

Θεωρούμε απαραίτητο:

· να προσδιορισθούν οι ειδικότητες των ιατρών που θα στελεχώσουν τα ΚΥώστε να ανταποκριθούν στους σκοπούς τους όπως αναφέρονται στο νομοσχέδιο,

· να αναφερθεί ότι οι ιατροί της ΠΦΥ θα έχουν την δυνατότητα – υποχρέωση διαρκούς μετεκπαίδευσης στις δομές της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας,

· να αποσαφηνισθεί η διαδικασία εισαγωγής και παραπομπής των ασθενών στα νοσοκομεία,

· να διατυπωθεί με απόλυτη σαφήνεια η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής τόσο του οικογενειακού ιατρού όσο και του ειδικού ιατρού,

Προτείνουμε να υπάρξει μεταβατική περίοδος πέντε ετών για την ολοκλήρωση της ένταξης των ήδη υπηρετούντων ιατρών στο καθεστώς της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Σε κάθε περίπτωση να προβλεφθεί οπωσδήποτε ότι θα δοθεί σε όλους τους υπηρετούντες σήμερα στον ΕΟΠΥΥ ιατρούς η δυνατότητα να αποφασίσουν οριστικά για την ένταξη τους στο νέο εργασιακό καθεστώς, όταν θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες κρίσης και θα κληθούν να τοποθετηθούν με το βαθμό τους . Ειδικότερα και σε σχέση με τα χρόνια προϋπηρεσίας που ζητούνται για τη διεκδίκηση βαθμού στη ΠΦΥ, πρέπει να ισχύσουν τα ίδια με το ΕΣΥ.

Σχετικά με τη σύνθεση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ ( άρθρο 9 ) προτείνουμε να προβλεφθεί η συμμετοχή σε αυτό, ενός εκπροσώπου του ΠΙΣ.

Η πρόβλεψη για λειτουργία κινητών μονάδων ΠΦΥ ( άρθρο 28 ) είναι αναγκαία αλλά θα πρέπει και αυτές να λειτουργούν αποκλειστικά στα πλαίσια των ΔΥΠΕ και όχι ως μονάδες ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και από ΜΚΟ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η διάταξη αυτή αναιρεί πλήρως την κεντρική φιλοσοφία του σχεδίου νόμου για δημόσια ΠΦΥ και ενιαίες εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων .Ειδικότερα, ο Ιατρικός σύλλογος Θεσσαλονίκης διατυπώνει την απόλυτη αντίρρηση του στην εμπλοκή ΜΚΟ στην παροχή υπηρεσιών υγείας όταν αυτές δεν εποπτεύονται επιστημονικά από τις αντίστοιχες ιατρικές επιστημονικές εταιρείες και τους οικείους ιατρικούς συλλόγους και δεν πιστοποιείται η ιατρική ιδιότητα και η ανάλογη ειδικότητα των εμπλεκομένων σε αυτές.

Η προβλεπόμενη ( άρθρο 42 ) απόφαση του Υπουργού υγείας για τα επαγγελματικά δικαιώματα του οπτικού-οπτομέτρη, να εκδίδεται μετά από σχετική εισήγηση - γνώμη του ΚΕΣΥ.

Διαφωνούμε με την πρόβλεψη ( άρθρο 45 ) για την τοποθέτηση για απόκτηση ειδικότητας ως υπεραρίθμων σε προσωποπαγείς θέσεις των αθλητών. Το πρόβλημα της έναρξης ειδικότητας απαιτεί συνολική αντιμετώπιση και σε καμιά περίπτωση δεν συμφωνούμε με τη διάκριση αυτή υπέρ των αθλητών όταν οι ίδιοι μπορεί να έχουν ήδη ωφεληθεί κατά την εισαγωγή τους στην ιατρική σχολή και όταν δεν υπάρχουν ανάλογες ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους αριστούχους πτυχιούχους.

Καταλήγοντας επεσήμανε ότι , η επιφανειακή προσέγγιση των προβλημάτων της ΠΦΥ και οι καθημερινές αλλαγές απόψεων από την πλευρά του Υπουργού Υγείας επιβεβαιώνουν την αναγκαιότητα απόσυρσης του νομοσχεδίου ώστε με καλόπιστο διάλογο, χωρίς εντάσεις και προκαταλήψεις, με τεκμηρίωση και ορθολογισμό να θεμελιωθεί με τρόπο δίκαιο και σύγχρονο το πλαίσιο της ΠΦΥ και να δοθεί η δυνατότητα βελτιωτικών προσαρμογών με σεβασμό στους ιατρούς και προς ωφέλεια των πολιτών.

Με τιμή


Ο Πρόεδρος          Ο Γεν. Γραμματέας

Τσάμης Δημήτρης    Νίτσας Νικόλαος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου