Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022

Όλο το σχέδιο Πλεύρη για την υγεία - Πάνω από 1,5 δισ. ευρώ στο ΕΣΥ - Κανένα νοσοκομείο δεν κλείνει

Βασίλης Βενιζέλος
Parapolitika.gr

Θα υπάρξει χρηµατοδότηση πάνω από 1,5 δισ. ευρώ από το Ταµείο Ανάκαµψης, ενώ δεν θα καταργηθεί ούτε ένα νοσοκοµείοΚαµία χάρη στην αντιπολίτευση δεν πρόκειται να κάνουν η κυβέρνηση και ο αρµόδιος υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, όσον αφορά τη δηµιουργία του νέου ΕΣΥ της χώρας, τη ριζική διοικητική και οργανωτική αναδιοργάνωση του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και τη µεταρρύθµιση στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας

Ούτε κατάργηση νοσοκοµείων του ΕΣΥ προβλέπεται ούτε επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση ή περιορισµός του εύρους των παροχών σχεδιάζεται να επιβληθούν στους ασφαλισµένους του ΕΟΠΥΥ, ενώ ούτε η κατάργηση µονάδων και υπηρεσιών της δηµόσιας Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας είναι στους σχεδιασµούς της κυβέρνησης.

Ο κ. Πλεύρης σε συνεργασία µε την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας, Μίνα Γκάγκα, είναι επίσης αποφασισµένοι να προχωρήσουν, µεταξύ άλλων, σε µια ριζική όσο και εµβληµατική καινοτοµία στο πεδίο του καθεστώτος των εργασιακών σχέσεων που θα διέπει στο εξής την απασχόληση των γιατρών του ΕΣΥ αλλά και ιδιωτών γιατρών στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας.

Ολόκληρο το µεταρρυθµιστικό σχέδιο Πλεύρη για τα νοσοκοµεία, την Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ, το οποίο παρουσιάζουν σήµερα αναλυτικά και κατ’ αποκλειστικότητα τα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ», θα χρηµατοδοτηθεί µε περισσότερα από 1,5 δισ. ευρώ, κονδύλια τα οποία θα διατεθούν από το Ταµείο Ανάκαµψης.

Μάλιστα, τον ερχόµενο Μάρτιο ξεκινά η πλήρης εφαρµογή του προγράµµατος «Φώφη Γεννηµατά» για τις προληπτικές µαστογραφίες, το οποίο είναι ενταγµένο στο Εθνικό Πρόγραµµα Πρόληψης «Σπύρος ∆οξιάδης» 2021-2025, µε απλή αποστολή SMS, µε αξιοποίηση της ηλεκτρονικής υποδοµής των ραντεβού για τους εµβολιασµούς κατά του νέου κοροναϊού, αλλά και µε τα σχετικά παραπεµπτικά.

Παρεμβάσεις

Ο κ. Πλεύρης και η κ. Γκάγκα βρίσκονται, στο τελικό στάδιο επεξεργασίας του νοµοσχεδίου του υπουργείου Υγείας για τη δηµιουργία του νέου ΕΣΥ, το οποίο αναµένεται να συγκροτείται και να αναπτύσσεται στους εξής άξονες:

▶ Κατάρτιση νέου χάρτη Υγείας, µε βασική αρχή την εξυπηρέτηση του πολίτη.
▶ Καµία δευτεροβάθµια νοσοκοµειακή δοµή δεν κλείνει, αλλά όλες αναβαθµίζονται, µε ανασύνταξη των παρεχόµενων υπηρεσιών Υγείας.
▶ Χορήγηση περισσότερων από 350 εκατ. ευρώ για την αναβάθµιση των νοσοκοµείων του ΕΣΥ µέσω του Ταµείου Ανάκαµψης.
▶ Ενίσχυση των νοσοκοµείων του ΕΣΥ σε υλικοτεχνική υποδοµή.
▶ Πρόβλεψη ότι οι ως άνω αναβαθµίσεις θα πραγµατοποιηθούν µέσω Συµπράξεων του ∆ηµοσίου και του Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ).
▶ Ενταση των συνεργασιών του ΕΣΥ µε τον ιδιωτικό τοµέα Υγείας.
▶ Παροχή οικονοµικών κινήτρων, αλλά και κινήτρων βαθµολογικής εξέλιξης, στους γιατρούς του ΕΣΥ για την επαρκή στελέχωση των νοσοκοµείων, αλλά και πρόβλεψη της δυνατότητάς τους να ασκούν παράλληλο ιδιωτικό έργο. Επίσης, παροχή της δυνατότητας σε ιδιώτες γιατρούς να προσφέρουν, παράλληλα, υπηρεσίες εντός του ΕΣΥ.
▶ Ενίσχυση του ΕΣΥ για το 2022 µε την πρόσληψη 4.000 µόνιµων νοσηλευτών, 700 µόνιµων γιατρών και 910 µόνιµων εργαζοµένων λοιπών ειδικοτήτων.
▶ Ψηφιακός µετασχηµατισµός του ΕΣΥ και της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας.
▶ Τέλος, για τα νοσοκοµεία του ΕΣΥ επιλέγεται το µοντέλο των Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου (ΝΠΙ∆), µε λειτουργία και κανόνες ιδιωτικής οικονοµίας, ενώ καταβάλλεται προσπάθεια για την αύξηση των ιδίων πόρων των ιδρυµάτων - για παράδειγµα, µε τη λειτουργία απογευµατινών χειρουργείων. ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ Στον πολύπαθο χώρο της δηµόσιας Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, ο κ. Πλεύρης προωθεί ήδη συνολικό νοµοσχέδιο, το οποίο θα συµβάλει θεσµικά στην οριστική µεταρρύθµιση του εν λόγω πεδίου. Βασικοί άξονες της µεταρρύθµισης στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας θα είναι, λοιπόν, οι εξής:
▶ Οι υφιστάµενες δοµές της δηµόσιας Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, δηλαδή τα Κέντρα Υγείας και οι Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ), ενοποιούνται διοικητικά.
▶ Με τη χρήση των αναγκαίων κονδυλίων, τα οποία προέρχονται από το Ταµείο Ανάκαµψης και ξεπερνούν τα 200 εκατ. ευρώ, Κέντρα Υγείας και ΤΟΜΥ αναβαθµίζονται και κτιριακά και υλικοτεχνικά, ενώ εκπονείται νέος χάρτης της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, που θα εξυπηρετεί όλους τους πολίτες
▶ Οι ως άνω αναβαθµίσεις θα πραγµατοποιηθούν και µε Σ∆ΙΤ.
▶ Ενίσχυση του ρόλου του θεράποντος ιατρού.
▶ Τροποποιήσεις στις συµβάσεις των συµβεβληµένων γιατρών του ΕΟΠΥΥ µε τον Οργανισµό, προκειµένου να αµείβονται κατά κεφαλήν και όχι κατ’ επίσκεψιν.
▶ Κάθε συµβεβληµένος γιατρός του ΕΟΠΥΥ θα έχει στην αρµοδιότητά του έναν συγκεκριµένο αριθµό ασφαλισµένων του Οργανισµού. ▶ Υποστηρικτικός και ενισχυτικός ως προς τις δηµόσιες µονάδες ο ρόλος των ιδιωτικών µονάδων Πρωτοβάθµιας Φροντίδας.
▶ Οπου οι δηµόσιες δοµές έχουν κενά, θα συνεργάζονται µε ιδιωτικές.
▶ Ολο αυτό το δίκτυο, σε συνδυασµό µε τις προληπτικές εξετάσεις, θα παρέχει πλήρεις υπηρεσίες Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και θα λειτουργεί ως ανάχωµα, προκειµένου να αποσυµφορηθεί η δευτεροβάθµια, νοσοκοµειακή περίθαλψη.


Αναβάθμιση ΕΟΠΥΥ

Mια µεγάλη λειτουργική µεταρρύθµιση στις σχέσεις του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) µε το σύνολο των συµβεβληµένων µε αυτόν παρόχων Υγείας, αλλά και στο επίπεδο της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών Υγείας προς τους ασφαλισµένους του ΕΟΠΥΥ, επιχειρεί, για πρώτη φορά από την ίδρυση του Οργανισµού, ο κ. Πλεύρης µε το νοµοσχέδιο που ο ίδιος παρουσίασε πρόσφατα στο Υπουργικό Συµβούλιο και το οποίο έχει ήδη πάρει τον δρόµο για τη Βουλή.

Συγκεκριµένα, µε τις διατάξεις του προβλέπονται:

▶ Η µετατροπή του ΕΟΠΥΥ σε πλήρη ασφαλιστικό οργανισµό.
▶ Η καθιέρωση και η λειτουργία συγχρονισµένου (real time) ελέγχου σε όλους τους παρόχους, µε τη συνεργασία ακόµα και ιδιωτικών ελεγκτικών εταιρειών.
▶ Καθιέρωση και εφαρµογή του λεγόµενου ποιοτικού rebate ή της µείωσης της αποζηµίωσης, αυτή τη φορά µόνον για τους ιδιώτες παρόχους του ΕΟΠΥΥ.
▶ Τα ποιοτικά κριτήρια για την παροχή υπηρεσιών Υγείας προς τους ασφαλισµένους του ΕΟΠΥΥ προβλέπεται να είναι αντικειµενικά, µετρήσιµα και ελέγξιµα.
▶ Οι υπό καθιέρωση ποιοτικοί δείκτες θα αφορούν τις ιατρικές και άλλες ειδικότητες του προσωπικού που απασχολούν οι πάροχοι, τις κλίνες Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), τις εισαγωγές ασθενών που διενεργούν σε συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα, την κατάσταση των µονάδων ως προς τις ενδονοσοκοµειακές λοιµώξεις κ.λπ.
▶ Βάσει των ποιοτικών κριτηρίων και των ποιοτικών δεικτών ο ΕΟΠΥΥ θα κατατάσσει όλους τους παρόχους, ενώ στους ιδιώτες παρόχους θα επιβάλει το ποιοτικό rebate. ∆ιακοπή των συµβάσεων του ΕΟΠΥΥ µε εκείνους τους παρόχους που δεν πληρούν το οριζόµενο ελάχιστο (minimum) των ποιοτικών κριτηρίων και δεικτών.

2 σχόλια:

  1. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα......

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Θα τα πούμε στις εκλογές για το claw back. Σας ψηφίσαμε κιόλας. ΠΑΣΟΚ την άλλη φορά. Διεμηνυσε το στα φιλαράκια σου στην ΝΔ

    ΑπάντησηΔιαγραφή