Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2022

Εκτός σύμβασης με νοσοκομεία και ΕΟΠΥΥ οι φαρμακευτικές που δεν πληρώνουν clawback

Τον τρόπο υπολογισμού του clawback για νοσοκομειακά φάρμακα και με κλειστούς προϋπολογισμούς εξηγεί απόφαση του υπουργείου Υγείας, ενώ αναμένονται αλλαγές στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης και στη συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ στα φάρμακα


Σε εξοικονομήσεις ύψους 500 εκατ. ευρώ από την φαρμακευτική δαπάνη, στοχεύει το υπουργείο Υγείας προκειμένου να μειωθεί το clawback που καταβάλλει η φαρμακοβιομηχανία κατά 50 εκατ. ευρώ φέτος.

Μέχρι τότε όμως, οι φαρμακευτικές που δεν έχουν καταβάλλει το ποσό που τους αναλογεί σε clawback κινδυνεύουν να τεθούν εκτός προμηθευτών φαρμάκων στα νοσοκομεία και τον ΕΟΠΥΥ, αν δεν ρυθμίσουν την οφειλή τους, όπως για πρώτη φορά προβλέπεται σε σχετική απόφαση του υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη, για τον υπολογισμό του clawback της περασμένης χρονιάς.

Ο στόχος της εξοικονόμησης 500 εκατ. ευρώ, θα επιτευχθεί με την εξαίρεση της δαπάνης για τους ανασφάλιστους – περίπου 310 εκατ. ευρώ – από το πλαφόν της φαρμακευτικής δαπάνης, αλλά και με την απαλοιφή από τη συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ σε μια σειρά φάρμακα.

Περίπου 200 εκατ. ευρώ εξοικονόμησης θα προέλθουν από τη μεταφορά φαρμάκων στην αρνητική λίστα και στη λίστα των Μη Συνταγογραφουμένων Φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ).

Συγκεκριμένα, φάρμακα δεύτερης γραμμής, δηλαδή υποστηρικτικές θεραπείες που σήμερα συνταγογραφούνται και αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ, αξίας περίπου 100 εκατ. ευρώ θα μεταφερθούν από τη θετική λίστα στην αρνητική. Θα συνεχίσουν να συνταγογραφούνται από τους θεράποντες γιατρούς, όμως ο ΕΟΠΥΥ δεν θα συμμετέχει στη δαπάνη αγοράς τους, η οποία στο εξής θα βαρύνει μόνο τους ασθενείς.

Αντίστοιχα, κάποιες βιταμίνες, μέταλλα κλπ. που συνταγογραφούνται και αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ και το κόστος τους υπολογίζεται τουλάχιστον σε 80 εκατ. ευρώ σήμερα, θα μεταφερθούν στη λίστα των ΜΗΣΥΦΑ και το κόστος τους επίσης θα βαρύνει τους ασθενείς.

Πρόσθετες εξοικονομήσεις στη φαρμακευτική δαπάνη αναμένονται και από τις συμφωνίες της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, η οποία θα στελεχωθεί με νέα πρόσωπα που δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμη.
Υπολογισμός του clawback

Σύμφωνα με την νέα απόφαση, το νοσοκομειακό clawback για το 2021 θα υπολογιστεί ως εξής:

Σε πρώτο στάδιο θα υπολογιστεί η συνολική νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη, που προκύπτει από τα τιμολόγια που εκδόθηκαν για όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα σε νοσοκομειακές τιμές, αφού αφαιρεθεί έκπτωση 5%, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Σε δεύτερο στάδιο αν υπάρχει υπέρβαση του πλαφόν, το ποσό θα επιμεριστεί στις φαρμακευτικές ως εξής:

– κατά 90% με βάση το τελικό μερίδιο αγοράς κάθε εταιρείας, βάσει των πωλήσεων στην αρχική αξία των τιμολογίων για όλα τα προϊόντα της (νοσοκομειακή τιμή μείον θεσμοθετημένη έκπτωση 5%) δια της συνολικής νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης και

– κατά 10% με βάση το μερίδιο ανάπτυξης κάθε εταιρείας σε επίπεδο επικράτειας. Το μερίδιο ανάπτυξης υπολογίζεται με τον λόγο ανάπτυξης της κάθε εταιρείας προς το άθροισμα όλων των θετικών αναπτύξεων. Ως ανάπτυξη εταιρείας λαμβάνεται η θετική διαφορά μεταξύ των καθαρών πωλήσεων (αρχική αξία των τιμολογίων, αφαιρουμένων των προαιρετικών εκπτώσεων και του ποσού επιστροφής κατά το τρέχον εξάμηνο, και των καθαρών πωλήσεων κατά το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους αφαιρουμένου και του ποσού που έχει προκύψει από το clawback. Παράλληλα, το άθροισμα των ποσών για όλες τις εταιρείες που εμφανίζουν ανάπτυξη, είναι η βάση για τον υπολογισμό του μεριδίου ανάπτυξης.

Από το ποσό που θα προκύψει από τον παραπάνω υπολογισμό ανά φαρμακευτική εταιρεία, αφαιρούνται οι προαιρετικές εκπτώσεις και το ποσό επιστροφής που έχει καταλογιστεί σε κάθε εταιρεία, ώστε να προκύψει η τελική υπέρβαση, ανά εταιρεία.

Στην περίπτωση συγχωνεύσεων εταιρειών, (περίπτωση καθολικής διαδοχής), ως «ανάπτυξη εταιρείας» υπολογίζεται η θετική διαφορά μεταξύ των πωλήσεων τρέχοντος εξαμήνου των εταιριών που συγχωνεύθηκαν και των αθροιστικών πωλήσεων τους κατά το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, με την αφαίρεση του clawback.

Κλειστοί προϋπολογισμοί

Οι υπολογισμοί αυτοί έχουν εφαρμογή και για την επιβολή clawback σε φάρμακα για τα οποία έχει δημιουργηθεί κλειστός προϋπολογισμός, ύστερα από συμφωνία μεταξύ των φαρμακευτικών με την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων για τα νοσοκομεία.

Στην περίπτωση που δεν έχουν εξαντληθεί τα ποσά που προβλέπονται από τους κλειστούς προϋπολογισμούς, τότε η διαφορά μεταξύ προβλεπόμενης δαπάνης με αυτήν που πραγματοποιήθηκε, επιστρέφει στη συνολική φαρμακευτική δαπάνη για τον καθορισμό της υπέρβασης.

Εξαιρούνται από τον υπολογισμό μεριδίων αγοράς, τα φάρμακα που προμηθεύονται τα Δημόσια Νοσοκομεία μέσω κεντρικών διαγωνιστικών διαδικασιών της ΕΚΑΠΥ.

Η απόφαση καταλήγει σημειώνοντας πως σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των φαρμακευτικών εταιρειών με την απόφαση, διακόπτεται κάθε συμβατική σχέση με τα νοσοκομεία και τον ΕΟΠΥΥ, μέχρι να τακτοποιηθούν οι οφειλές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου