Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022

Συνάντηση ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ με τη Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ

Την Παρασκευή 11/02/2022 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ με τη Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ κα Καρποδίνη Θεανώ, τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού κ Ρηγάτο Θεοφάνη και τη Διευθύντρια της Πληροφορικής κα Γεωργακοπούλου Χριστίνα.

Μετά από συζήτηση για τη συρρίκνωση του δικτύου των ιατρών του ΕΟΠΥΥ από το 2012 και μετά, την ομαδική καταγγελία των συμβάσεων των παθολόγων, γενικών ιατρών και παιδιάτρων το 2018, ζητήθηκε η ενίσχυση των δικτύου με την προκήρυξη 800 θέσεων που είχαν προαναγγελθεί, ώστε να δοθεί κίνητρο σε νέους ιατρούς να ενταχθούν στο δίκτυο ΠΦΥ. Μας γνωστοποιήθηκε ότι δρομολογείται η δημιουργία ενιαίου δικτύου ΠΦΥ, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες ανά περιοχή και ότι ο Οργανισμός δεν έχει εμπλακεί στο νέο σχεδιασμό της ΠΦΥ, που αποτελεί αποκλειστική μέριμνα του Υπουργείου Υγείας.

Τονίσθηκε ότι η επιστράτευση ιατρών του ΕΟΠΥΥ κατά την περίοδο της πανδημίας COVID το 2020 και 2021 επέφερε μεγάλη αναστάτωση στη λειτουργία των ιατρείων των συμβεβλημένων, γεγονός που αποτελεί αντικίνητρο για την υπογραφή νέων συμβάσεων οικογενειακών ιατρών και αποτρεπτικό παράγοντα για την υπογραφή συμβάσεων με ελευθεροεπαγγελματίες ιατρούς που δεν επιθυμούν καμία συνεργασία με το δημόσιο.

Η σύμβαση του οικογενειακού ιατρού ανά πληθυσμό ευθύνης (per capita) δημιούργησε ένα αντιπαραγωγικό πρότυπο στη λειτουργία των ιατρείων και δεν αποτελεί σύμβαση επιλογής του κλάδου. Οι συμβεβλημένοι ιατροί του ΕΟΠΥΥ εξακολουθούν να επιλέγουν τη σύμβαση κατά πράξη και περίπτωση ως σύμβαση κύριας επιλογής.

Ζητήθηκε να διευθετηθεί η εκκρεμότητα με την πληρωμή των θεσμοθετημένων αμοιβών για το κλείσιμο των ραντεβού των εμβολίων των ασφαλισμένων από τους ιατρούς και δόθηκε η υπόσχεση ότι θα επιλυθεί σύντομα.

Συζητήθηκε το τεράστιο ζήτημα του clawback που έχει εξουθενώσει τα ιατρεία και τα διαγνωστικά εργαστήρια, καθώς είναι υπερβολική η παρακράτηση του 70% του clawback του 2021, σε συνδυασμό με τις παλιότερες παρακρατήσεις, που συρρικνώνουν τη ρευστότητα των ιατρείων / εργαστηρίων κατά 45%. Τονίσθηκε ότι θα υπάρξει η προσπάθεια εκ μέρους του Οργανισμού να παραμείνει ο προϋπολογισμός του 2022 στα επίπεδα του 2021, να υπάρξει η υλοποίηση του real time ελέγχου, η υλοποίηση προληπτικού προγράμματος μαστογραφίας και η εφαρμογή ποιοτικών κριτηρίων ιδίως στον εξοπλισμό των αξονικών (CT) και μαγνητικών τομογράφων (MRI) σε πρώτη φάση, και των βιολογικών υλικών σε δεύτερη φάση. Για τα ακτινολογικά μηχανήματα, θα εφαρμοστεί διαφορετική τιμολόγηση με εκπτωτικό rebate για μηχανήματα άνω της 15ετίας, με ένα ενδιάμεσο μεταβατικό στάδιο. Η προσδοκία είναι να μηδενιστεί το clawback για CT και MRI. Για το θέμα που έχει ανακύψει με την εφαρμογή clawback στις επισκέψεις, πρόκειται για λανθασμένο οριζόντιο προσδιορισμό του λογισμικού προγράμματος, το οποίο θα διορθωθεί στη συνέχεια.

Το μεγάλο θέμα των ποινών σε ιατρούς για τη συνταγογράφηση εμπορικών σκευασμάτων που αποτελούν επιλογή των φαρμακοποιών (και όχι των ιατρών που αναγράφουν δραστική ουσία), απασχολεί έντονα τους ιατρούς καθώς και η έλλειψη οριοθέτησης των συνταγογραφικών ορίων ανάλογα με τις ειδικότητες ή με τις δυνατότητες της εκάστοτε περιοχής. Πολλά από αυτά τα σημειώματα εγκαλούν τους ιατρούς χωρίς να έχουν επιστημονική βάση και αποτρέπουν τους ιατρούς από την ορθή άσκηση της ιατρικής. Οι ποινές είναι δυσβάσταχτες στην πλειονότητα των περιπτώσεων, χωρίς ουσιαστική δυνατότητα ένστασης καθώς φαίνεται ότι αυτές εξετάζονται από τους ίδιους υπαλλήλους που την εξέτασαν σε πρώτο στάδιο.

Αναλύθηκαν τα προβλήματα που ανέκυψαν από την εφαρμογή της άϋλης συνταγογράφησης, όπου ο πολίτης απαιτεί δωρεάν συνταγογράφηση, η οποία θεωρείται καταχρηστική κατά τον έλεγχο της εφορίας στον θεράποντα ιατρό, με δυνητικό κίνδυνο την επιβολή προστίμων για τη μηδενική λήψη αμοιβής. Επίσης ο πολίτης βολεύεται με την άϋλη συνταγογράφηση και αμελεί στο να διενεργεί τους καθιερωμένους ελέγχους και την απαιτούμενη επίσκεψη στο ιατρείο για κλινική εξέταση και ρύθμιση των χρόνιων νοσημάτων. Κατά την αποστολή των κωδικών της άϋλης συνταγογράφησης στο κινητό του ασφαλισμένου για τη διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου, δεν είναι εμφανής η αναγραφόμενη εξέταση με αποτέλεσμα ο εργαστηριακός ιατρός να μην μπορεί να δώσει τις κατάλληλες οδηγίες για την προετοιμασία του ασθενούς.

Τέλος η απάντηση στη διαμαρτυρία μας για τον αποκλεισμό του ιδιωτικού τομέα από τη συνταγογράφηση των ανασφάλιστων, είναι ότι η φαρμακευτική τους δαπάνη εκτοξεύθηκε από τα 56 στα 430 εκατ, προφανώς από την αλόγιστη χρήση βιβλιαρίων ανασφάλιστων πολιτών από άλλα μέλη της ίδιας οικογένειας, γεγονός που δημιουργεί αντικίνητρο για ασφάλιση σε πολλούς πολίτες, λόγω της μηδενικής συμμετοχής. Τονίσθηκε από εμάς ότι θα δημιουργηθούν μεγάλη προβλήματα στην εξυπηρέτηση των ανασφάλιστων πολιτών από την εφαρμογή αυτού του μέτρου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

Η Πρόεδρος         Ο Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου Δημήτρης Οικονόμου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου