Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2012

ΥΥΚΑ: ΑΡΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ (ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ) ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν3919http://www.posipy.gr/images/stories/food/egkikl280312.pdf


ΤΙ  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ


Α.Ν. 1565/1939 (ΦΕΚ Α 16) : Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος 

ΤΜΗΜΑ Α' 
'Αρθρο 1: Περί αδείας ασκήσεως της ιατρικής
1.   Δια την άσκησιν της ιατρικής και την χρησιμοποίησιν του τίτλου ιατρός, απαιτειται άδεια, χορηγουμένη κατα τας διατάξεις του παρόντος.
Προς άσκησιν της ιατρικής εξομοιούται και η κατοχή οιασδήποτε εμμίσθου ή τιμητικής θέσεως, δι'ην απαιτείται ως εφόδιον το πτυχίον της Ιατρικής Πανεπιστημιακής Σχολής. 


Ν 1565/1939 Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος 
 http://www.ish.gr/content/attachements.el/A.N.1565-1939.doc 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου