Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2012

ΕΟΠΥΥ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Η ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ


http://www.eopyy.gov.gr/Έγγραφα%20ΕΟΠΥΥ/Νέα%20-%20Ανακοινώσεις%20-%20Δελτία%20Τύπου/Ανακοίνωση%20για%20Ιδιωτικά%20Διαγνωστικά%20Εργαστήρια%20ή%20Ιδιωτικά%20Πολυϊατρεία%20.pdf


http://www.eopyy.gov.gr/Έγγραφα%20ΕΟΠΥΥ/Έντυπα%20-%20Δικαιολογητικά/Έντυπα%20για%20κλινικές/ΙΔΕ/ΙΔΕ%20(ΦΥΣΙΚΟ%20ΠΡΟΣΩΠΟ)/ΑΙΤΗΣΗ%20ΙΔΕ%20ΦΥΣΙΚΟ%20ΠΡΟΣΩΠΟ.pdf

http://www.eopyy.gov.gr/Έγγραφα%20ΕΟΠΥΥ/Έντυπα%20-%20Δικαιολογητικά/Έντυπα%20για%20κλινικές/ΙΔΕ/ΙΔΕ%20(ΦΥΣΙΚΟ%20ΠΡΟΣΩΠΟ)/ΥΠΕΥΘΥΝΗ%20ΔΗΛΩΣΗ%20ΝΟΜ%20ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ%20ΙΔΕ.pdf


http://www.eopyy.gov.gr/Έγγραφα%20ΕΟΠΥΥ/Έντυπα%20-%20Δικαιολογητικά/Έντυπα%20για%20κλινικές/ΙΔΕ/ΙΔΕ%20Η%20ΙΠ%20(ΝΟΜΙΚΟ%20ΠΡΟΣΩΠΟ)/ΑΙΤΗΣΗ%20ΙΔΕ%20ΙΠ%20ΝΟΜΙΚΟ%20ΠΡΟΣΩΠΟ.pdf

http://www.eopyy.gov.gr/Έγγραφα%20ΕΟΠΥΥ/Έντυπα%20-%20Δικαιολογητικά/Έντυπα%20για%20κλινικές/ΙΔΕ/ΙΔΕ%20Η%20ΙΠ%20(ΝΟΜΙΚΟ%20ΠΡΟΣΩΠΟ)/ΥΠΕΥΘΥΝΗ%20ΔΗΛΩΣΗ%20ΝΟΜ%20ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ%20ΙΔΕ%20ΝΠ.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου