Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2012

Θέμα : Βελτιώσεις στο σύστημα συνταγογράφησης και προστασία των συμφωνηθέντων


    Προς τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο ΕΟΠΥΥ, κ.κ. Γερ. Βουδούρη και Κυρ. Σουλιώτη 

                                                                                                                                                            Αθήνα, 22/02/2012
                                                                                Αριθμός Πρωτοκόλλου : 59


              

Κύριε Πρόεδρε,

    Σε συνέχεια των προφορικών επαφών που είχαμε μαζί σας, είχαμε συμφωνήσει  κάποιες βελτιώσεις στη συνταγογράφηση των γιατρών  που θα είχαν σαν συνέπεια αφ’ ενός την καλύτερη κατανομή των εξετάσεων μεταξύ των εργαστηρίων  και αφ’ ετέρου την προστασία του συστήματος από  συγκαλυμμένη   κατευθυνόμενη συνταγογραφία..
    Οι ίδιες αυτές προτάσεις  εφ’ όσον υιοθετηθούν θα διευκολύνουν τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του ΕΟΠΥΥ στην καταμέτρηση των εξετάσεων που είναι  στο καθεστώς των εκπτώσεων.
Συγκεκριμένα είχαμε ζητήσει να γράφονται σε διαφορετικά παραπεμπτικά οι απεικονιστικές , από τις βιοπαθολογικές, τις κυτταρολογικές και παθολογοανατομικές εξετάσεις καθώς και οι εξετάσεις πυρηνικής ιατρικής .
    Επίσης είχαμε ζητήσει  να διαχωρίζονται οι εξετάσεις που μπορούν να  εκτελούνται από εργαστήρια διαφορετικής ειδικότητας όπως ορμόνες, ανοσολογικές ,που μπορούν να εκτελεστούν είτε από Βιοπαθολόγους είτε από Πυρηνικούς γιατρούς, η οι μετρήσεις οστικής πυκνότητας που επίσης μπορούν να εκτελεστούν από Ακτινολόγους και Πυρηνικούς  γιατρούς.
     Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται  η υπονόμευση της ελεύθερης βούλησης του ασθενούς  από την συνταγογράφηση σε ενιαίο παραπεμπτικό ετερόκλητων πράξεων, που τον υποχρεώνει να κατευθύνεται ΜΟΝΟ σε εργαστήρια που μπορούν να πραγματοποιήσουν το σύνολο των εξετάσεων χωρίς να έχει την δυνατότητα να επιλέγει ελεύθερα το εργαστήριο του
    Μέχρι αυτό να καταστεί τεχνικά εφικτό από την διαμόρφωση του προγράμματος συνταγογράφησης παρακαλούμε να ενημερώσετε τους κλινικούς ιατρούς για τον τρόπο αναγραφής των ξεχωριστών παραπεμπτικών προκειμένου αυτά να είναι έγκυρα

Παρακαλούμε  για τις δικές σας ενέργειες.

         Ο Πρόεδρος                                                     Ο Γεν. Γραμματέας
      Λ. Αναγνώστου                                                     Ι. Κλεινάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου