Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2012

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΙΣ


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ                                                                         ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Κ.Α. (ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ)

ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ-ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡ.279-ΕΙΔ-2658

ΚΑΝΙΓΓΟΣ 19 Τ.Κ. 10677 ΤΗΛ. 210-3845732, ΦΑΞ 210-3834869

Ηλεκτρονική διεύθυνση  www.poseypika.gr

Αθήνα, 15/9/2011

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Συναντήθηκε χθες 14/9/2011 η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ με τον Διοικητή του ΙΚΑ ΕΤΑΜ κ. Ρ. Σπυρόπουλο

και τη Διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κ. Γ. Βουδούρης (Διοικητής), κ.  Κ. Νικόλη και κ. Κ. Σουλιώτη (Υποδιοικητές) και συζήτησε

όλο το πλέγμα των θεμάτων που μας αφορούν καθώς και τη λειτουργία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

1.    Όσον αφορά το θέμα των μονιμοποιήσεων, μετά την ολοκλήρωση των κρίσεων από τα ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ, ζητήσαμε

την  άμεση  ανακοίνωση  των  πινάκων  μοριοδότησης  στους  ενδιαφερόμενους.  Ο  Διοικητής  του  ΙΚΑ  ΕΤΑΜ

υποσχέθηκε την άμεση ανακοίνωση.

2.    Για το Επιστημονικό Βαθμολόγιο, ζητήσαμε την παρέμβαση της Διοίκησης προς τη Νομική Υπηρεσία, για την

άμεση συζήτηση του θέματος στο αρμόδιο τμήμα του Νομικού Συμβουλίου, για σχετική γνωμοδότηση.

3.    Ως  προς  την  ηλεκτρονική    συνταγογράφηση,  θέσαμε  υπ’  όψιν  και  της  Διοίκησης  του  ΙΚΑ  ΕΤΑΜ  και  του

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τις θέσεις της Ομοσπονδίας τις οποίες σας έχουμε γνωστοποιήσει.

Τονίσαμε ότι η Πολιτεία, είναι υποχρεωμένη για προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος για

την ηλεκτρονική συνταγογράφηση.

Πέραν    της    προμήθειας    των    Η/Υ,    υπάρχει    πρόβλημα    αναλωσίμων,    συντήρησης,    λειτουργίας    και

προσβασιμότητας. Το υπάρχον σύστημα (όπως για ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ) δεν είναι εύκολα προσβάσιμο.

Η Ομοσπονδία έχει τοποθετηθεί υπέρ της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, αλλά με κανόνες που θα βοηθούν

γιατρό και ασφαλισμένο και δεν θα ταλαιπωρούν.

Πολλοί γιατροί δεν έχουν τη δυνατότητα ευκολίας χειρισμού και πρόσβασης.

Τα ραντεβού, όταν εφαρμοσθεί η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ζητήσαμε, να γίνουν τουλάχιστον 20 λεπτά

και απαραίτητα να υπάρξει γραμματειακή υποστήριξη.

Πρέπει να εγκατασταθεί σύστημα ευκόλως προσβάσιμο και ολοκληρωμένο (εκκρεμεί εξ’ άλλου διαγωνισμός)

και αυτό είναι ευθύνη της Πολιτείας.

Ο  Διοικητής του  ΙΚΑ ΕΤΑΜ  και  ο Διοικητής του  Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  δέχτηκαν  τις αιτιάσεις,  τα  προβλήματα  και  τις

δυσκολίες, υποσχέθηκαν και την ταυτόχρονη λειτουργία μέσω του συνταγολογίου και τόνισαν ότι υπάρχουν

δεσμεύσεις  στην  ΤΡΟΙΚΑ  για  λειτουργία  της  ηλεκτρονικής  συνταγογράφησης  (από  Οκτώβριο  2011),  αλλά

υποσχέθηκαν ενέργειες για διευκόλυνση στην ομαλή λειτουργία.

Θα υπάρξει και άλλη ανακοίνωση, μετά από τις νέες ενέργειες της Διοικήσεως στα σχετικά αιτήματά μας, αφού

εκδοθεί και νέα εγκύκλιος από την Διοίκηση του ΙΚΑ.

4.    Όσον αφορά την τροπολογία και την αναγραφή από τους γιατρούς της δραστικής ουσίας, εκφράσαμε και

εκφράζουμε για μια ακόμα φορά την αντίθεση σε τέτοιες ενέργειες, που αποδυναμώνουν το έργο των γιατρών,

υποβαθμίζουν την λειτουργία τους και μετακυλούν σε άλλους λειτουργούς της υγείας την απόφαση για την

χορήγηση  των  φαρμακευτικών  ιδιοσκευασμάτων  παρά  πάσα  έννοιας ηθικής και  δεοντολογίας,  έναντι της

περίθαλψης και των ασθενών.

5.    Εκφράζουμε την αγωνία μας για το ενδεχόμενο της εργασιακής εφεδρείας και στους γιατρούς του ΙΚΑ, με το

κλείσιμο μονάδων, κατάργηση οργανικών θέσεων κλπ.

6.    Ζητήσαμε οι γιατροί του ΙΚΑ, να έχουν πρόσθετες αποδοχές από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, κατά πράξη και περίπτωση,

μέσα από την λειτουργία του ιδιωτικού τους ιατρείου και την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.

7.    Επαναβεβαιώσαμε  την  απαίτηση  του  ιατρικού  κόσμου  για  δυνατότητα  συνταγογράφησης  και  αναγραφής

παρακλινικών εξετάσεων και από μη συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ γιατρούς μέσα από την πιστοποίησή

τους. Το αίτημα αυτό διαβεβαίωσαν ότι προτίθενται να υλοποιήσουν.

Οι Διοικητές υποσχέθηκαν για ενέργειες και συνεργασία, αποδεχόμενοι ως απαραίτητη την παρουσία των γιατρών του

ΙΚΑ, στην λειτουργία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Άλλα επιμέρους ζητήματα αλλά και τα παραπάνω θα εξεταστούν και πάλι, σε νέα συνάντηση την επόμενη εβδομάδα.

Ζητούμε ετοιμότητα, ψυχραιμία και ενότητα ώστε με αποφασιστικότητα να κατοχυρώσουμε την λειτουργία μας.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γιατρών ΙΚΑ ΕΤΑΜ (ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                                                 Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΚΑ

Π.Ο.Σ.Ε.Υ.Π.Ι.Κ.Α.

ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ-ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡ. 279-ΕΙΔ-2658

Κάνιγγος 19, Τ.Κ. 10677 Αθήνα – Τηλ.: 210-3845732 Fax: 210-3834869 www.poseypika.gr    e-mail: poseypika@gmail.com

Αθήνα, 05-01-2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ, μετά από εξουσιοδότηση της Ολομέλειας της Διοίκησης της

ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ  (συνεδρίαση  4/1/2012)  και  αφού  έλαβε  υπόψη  τις  απόψεις  των  Ιατρικών  Οργανώσεων,

Ιατρικών Φορέων και Συλλόγων (Σύνοδος 4/1/2012) ΠΙΣ, ΕΟΟ, ΟΕΝΓΕ, Ιατρικών Συλλόγων, ΣΕΥΠΙΚΑ κλπ,

συνεδρίασε έκτακτα σήμερα 5/1/2012 και αποφάσισε :

Συνεχίζουμε τον αγώνα, με επαναλαμβανόμενες Πανελλαδικές 24ώρες απεργιακές κινητοποιήσεις και

την  επόμενη  εβδομάδα  9  –  13  Ιανουαρίου  2012,  παρακολουθώντας  τις  εξελίξεις  και  εκτιμώντας

αποφάσεις της Κυβέρνησης, στα κρίσιμα ζητήματα του Ιατρικού κόσμου και της περίθαλψης.

Ζητούμε :

-     Να σταματήσει η επικίνδυνη πολιτική που ασκείται στον χώρο της Υγείας, από τους Υπουργούς

Υγείας – Κοιν. Αλληλεγγύης, Εργασίας – Κοιν. Ασφάλισης και τον Διοικητή του ΕΟΠΥΥ.

Ο εμπαιγμός της καθυστέρησης έκδοσης ΚΥΑ!! για Συνταγογράφηση – Παρακλινικές εξετάσεις, απ’

όλους  τους  γιατρούς,  δείχνει  εκτός  από νοσηρές  πρακτικές  και  νοοτροπίες  και  προχειρότητα,

σκοπιμότητα και αυτοσχεδιασμούς της πολιτικής τους.

-     Δυνατότητα  συνταγογράφησης   και   αναγραφής   παρακλινικών  εξετάσεων  από  κάθε   γιατρό,

συμβεβλημένο ή μη με τον ΕΟΠΥΥ, αποτελεί, όχι μόνο συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας,

αλλά απαραίτητη προϋπόθεση λειτουργίας γιατρών και εξυπηρέτηση ασφαλισμένων, μέσα από

τον γιατρό της επιλογής του. Η έκδοση του σχετικού ΦΕΚ Β2456 που δημοσιεύθηκε σήμερα με

ημερομηνία  29-12-2011,  μπορεί  να αποτελεί βήμα στην κατεύθυνση θετικής λειτουργίας  μας,

αλλά δεν ακυρώνει τις υπόλοιπες διεκδικήσεις μας.

-     Ανάκληση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου 262/16-12-2011 (για τη λειτουργία μεταβατικού

σταδίου λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ), με την οποία ευτελίζεται η αμοιβή και η λειτουργία του γιατρού

και  κλείνει  οριστικά  το  μικρό  και  μεσαίο  ιδιωτικό  ιατρείο  με  την  εκχώρηση  του  ΠΦΥ,  στις

εμπορικές επιχειρήσεις Υγείας (εγκύκλιος 141282/21-12-2011).

-     Εθνική  Συλλογική  Σύμβαση, με κατά πράξη  και  περίπτωση   αμοιβή  (όχι  χαμηλότερη, της  ήδη

χαμηλής σήμερα επίσκεψης, των 20€) και καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας

γιατρών – περίθαλψης και με δυνατότητα πρόσβασης όλων των γιατρών, μέσα στα πλαίσια των

αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης ΠΙΣ (6-11-2011) και Ελλ. Οδον. Ομοσπονδίας (Ε.Ο.Ο).

-     Κατοχύρωση εργασιακών, ασφαλιστικών και μισθολογικών θεμάτων των γιατρών ΙΚΑ, στον ΕΟΠΥΥ.

Έκδοση της ΚΥΑ για κατοχύρωση των Οργανικών Θέσεων των συμβασιούχων αορίστου χρόνου.

Η αποχώρηση από τον Δημόσιο Τομέα 150.000 υπαλλήλων (μέχρι το 2015), θέτουν σε κίνδυνο την

λειτουργία των γιατρών του ΙΚΑ, με τις νέες εφεδρείες και απολύσεις που σχεδιάζουν.

-     Αναστολή λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ, μέχρι να δημιουργηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις μέσα από

σοβαρότητα σχεδιασμού και κανόνων λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ, μετά από προηγούμενη Κοινωνική

διαβούλευση και τροποποίηση του ενιαίου κανονισμού παροχών, που ευτελίζει τον γιατρό και

επιβαρύνει σημαντικά κάθε ασφαλισμένο.

-     Κατοχύρωση  της  λειτουργίας  των  εργαστηριακών  συναδέλφων  μας,  χωρίς  αποκλεισμό  και

αποδυνάμωση  (Η  ΚΥΑ  ομιλεί  για  παραπομπή  εργαστηριακών  εξετάσεων  αποκλειστικά  σε

συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα).

-     Καθορισμό των όρων λειτουργίας και προϋποθέσεων οδοντιατρικής περίθαλψης του ΕΟΠΥΥ.

Οι προφορικές κακοήθεις και διασπαστικές κινήσεις Κυβερνητικών και Διοικητικών παραγόντων

για δυνατότητα στους γιατρούς του ΙΚΑ  αριθμού επισκέψεων στο ιδιωτικό τους ιατρείο (50 ή 100

ή 150 κλπ), πλέον του ευτελισμού και της απαξίωσης, δείχνουν νοσηρή πρακτική στην οποία οι

γιατροί του ΙΚΑ δεν πρέπει και δεν θα ενδώσουν.Σε περίπτωση που συνάδελφοί μας ενδώσουν και εκμαυλιστούν συνειδήσεις τους, καλούμε

τους  Ιατρικούς  Συλλόγους,  να  αναλάβουν  πρωτοβουλίες  παραπέμποντας  στα  Πειθαρχικά

Όργανα μέσα από τον κώδικα Ιατρικής δεοντολογίας και για παράβαση νόμιμων διαδικασιών

και λειτουργίας.

Η ισοπέδωση, η απαξίωση ο ευτελισμός και η προσπάθεια των Κυβερνητικών παραγόντων να

μετακυλήσουν τις χρόνιες παθογένειες του συστήματος Υγείας στους γιατρούς, δεν θα περάσουν.

Ο Ιατρικός Κόσμος να δώσει την ηχηρή του απάντηση σε όλους αυτούς, τους μαθητευόμενους

μάγους της Υγείας, που με μορφώματα τύπου ΕΟΠΥΥ, με την αποδυνάμωση του ΕΣΥ και με την

ταφόπλακα  που  σχεδιάζουν  στην  λειτουργία  του  μικρομεσαίου  γιατρού,  έχουν  σκοπό  να

διαλύσουν το Κοινωνικό Κράτος, να εκχωρήσουν τα πάντα στους εντολείς τους (Τροϊκανούς και

Οικονομικούς δυνάστες) και να παραδώσουν στους επερχόμενους, μία Κοινωνία που θα κυριαρχεί

η δύναμη της Οικονομικής Εξουσίας και εκμετάλλευσης.

-     Αγώνας για επιβίωση, αγώνας για ευπρεπή λειτουργία, αγώνας για αξιοπρεπή περίθαλψη του

πολίτη είναι οι στόχοι μας.

Η Εκτελεστική Γραμματεία την Δευτέρα 9/1/2012, θα ενημερώσει, μέσα από αποφάσεις της, για τις νέες

εξελίξεις.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γιατρών ΙΚΑ (ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                 Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ. ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ                                                                                           Χ. ΜΠΟΝΑΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου