Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023

Πως μπορούν οι ιατροί να παρατείνουν τη θητεία τους για εξειδίκευση

Συντάκτης: Virus

Με απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας, δίνεται δυνατότητα σε ιδιώτες ιατρούς ή οδοντίατρους να παρατείνουν την παραμονή τους στη θέση εξειδίκευσης του νοσοκομείου. Η παράταση μπορεί να διαρκέσει έως και δυο χρόνια.

Για την παράταση θητείας άσκησης στην εξειδίκευση των ιδιωτών ιατρών και οδοντιάτρων, οι ιατροί θα πρέπει να υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία για την τήρηση του καταλόγου εξειδικευομένων αίτηση παράτασης ένα μήνα πριν τη λήξη της διετούς θητείας τους. Η παράταση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα εξάμηνα από την ημερομηνία συμπλήρωσης της διετούς άσκησης στην εξειδίκευση.

Εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της διετούς θητείας του ιατρού, δεν υπάρχουν άλλοι υποψήφιοι στον κατάλογο των ιδιωτών ιατρών ή ο αριθμός των υποψηφίων στον κατάλογο είναι μικρότερος από τις προβλεπόμενες θέσεις εξειδίκευσης, η θητεία του παρατείνεται με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, καθώς και τις ίδιες αποδοχές, από τη λήξη της έως και την υπογραφή σύμβασης εργασίας από τον επόμενο προς εξειδίκευση ιατρό. Εάν κατά την διάρκεια της παράτασης θητείας του ιατρού, υπάρξουν υποψήφιοι στον κατάλογο, ο αριθμός των οποίων είναι μικρότερος από τις προβλεπόμενες θέσεις εξειδίκευσης, δεν λύεται η παράταση σύμβασης, καθώς οι εν λόγω υποψήφιοι, καταλαμβάνουν τις κενές θέσεις εξειδίκευσης. Αντίθετα λύεται αυτοδίκαια η παράταση σύμβασης του αρχαιότερου παρατασιακού εξειδικευόμενου, εάν κατά την διάρκεια της παράτασης θητείας του ιατρού υπάρξουν υποψήφιοι στον κατάλογο, αλλά δεν υπάρχουν κενές θέσεις, όπως αναφέρεται στην απόφαση. Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων ιατρών, που αιτούνται παράταση θητείας, υπερβαίνει τον αριθμό των θέσεων εξειδίκευσης, για τις οποίες δεν υπάρχει υποψήφιος στον οικείο κατάλογο, ως κριτήριο επιλογής για την παράταση ορίζεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης.

Σημειώνεται ότι ο γιατρός θα λάβει το τίτλο της εξειδίκευσης κανονικά, ακόμη και εάν λάβει παράταση.Η απόφαση παράτασης της θητείας εξειδίκευσης κάθε ιατρού εκδίδεται από τον Διοικητή της οικείας Υ.ΠΕ για τους εξειδικευόμενους σε Μ.Ε.Θ, Μ.Ε.Θ. Παίδων και Μ.ΕΝ.Ν. και από τον Διοικητή του νοσοκομείου για τους ασκούμενους στις λοιπές εξειδικεύσεις και κατόπιν υπογράφεται νέα σύμβαση.

Ο ιατρός οφείλει να προσέλθει στο νοσοκομείο για υπογραφή σύμβασης και ανάληψη υπηρεσίας εντός 10 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της απόφασης τοποθέτησής του και να προσκομίσει, προκειμένου να αναλάβει υπηρεσία, αποδεικτικό παραλαβής της απόφασης τοποθέτησης καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ασκεί ελεύθερο επάγγελμα ούτε κατέχει άλλη θέση στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. Σε περίπτωση που ο αριθμός υποψηφίων ιατρών που αιτούνται παράταση θητείας υπερβαίνει τον αριθμό των θέσεων για τις οποίες δεν υπάρχει υποψήφιος στον οικείο κατάλογο εξειδίκευσης ως κριτήριο επιλογής για την παράταση ορίζεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης.

1 σχόλιο:

  1. Κυρία Γκαγκά και αγαπητέ Θανασάκη οι ειδικευόμενοι θέλουν να τελειώνουν για να ξέρουν τα μάτια τους να φύγουν απο τον κωλοτοπο που διοικείτε. Δεν το έχετε καταλάβει ακόμα; Τόσο χαμηλό IQ πια…

    ΑπάντησηΔιαγραφή