Σάββατο 20 Μαΐου 2023

Η ψηφιοποίηση των αρχείων του ΕΣΥ ανατέθηκε σε 8 εταιρείες

Συντάκτης: Virus

Την «Ψηφιοποίηση Αρχείων του Δημοσίου Συστήματος Υγείας», έργο αξίας 235,6 εκατ. ευρώ που διοργάνωσε η Κοινωνία της Πληροφορίας ανέλαβαν 8 εταιρείες. Ανάμεσα στους ανάδοχους του έργου για τον ψηφιακό φάκελο ασθενή είναι γνωστά ονόματα από τον χώρο της πληροφορικής.

Αναλυτικά, στόχο θα έχουν την Ψηφιοποίηση και Ηλεκτρονική Διαχείριση του Ιστορικού Αρχείου Φακέλων Ασθενών των Μονάδων Υγείας, οι 8 εταιρείες που ανέλαβαν το έργο, οι οποίες είναι:«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
«Uni Systems συστήματα πληροφορικής μονοπρόσωπη ανώνυμη εμπορική εταιρία – ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS KAI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ»,
«ΓΚΛΟΜΠΙΤΕΛ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΜΑΣΤΕΡ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
«NETCOMPANY – INTRASOFT S.A. – QUALCOΜονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής»,
«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.»,
«VODAFON EΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – INFORM ΛΥΚΟΣ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. – COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
«INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»,
«NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. – PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»,

Συγκεκριμένα οι προαναφερόμενες εταιρείες θα επιφορτιστούν με την ψηφιοποίηση 157.000.000 σελίδων & Εξετάσεων Απεικόνισης Διάφορα Μεγέθη έως Α3, 20.000.000 σελίδων μη τυποποιημένων μεγεθών (Α3+, καρτέλες, κ.λπ.) και 20.000.000 φιλμ/εκτυπώσεις ΗΚΓ/ΗΕΓ, καθώς και στην ταυτοποίηση, κατηγοριοποίηση και χαρακτηρισμό των ψηφιοποιημένων εγγράφων. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το έργο θα ολοκληρωθεί εντός 36 μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης. Επιδίωξη αποτελεί η παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης για τους ασθενείς, ενσωματώνοντας ιατρικές πληροφορίες από το ιστορικό αρχείο των ασθενών με έμφαση στα ακόλουθα:την άμεση απεικόνιση ηλεκτρονικά,
τη μόνιμη και αναλλοίωτη ψηφιακή αποθήκευση,
τη διάσωση υπερπολύτιμων πληροφοριών του ιστορικού αρχείου φακέλων ασθενών από τις υπάρχουσες συνθήκες φύλαξης (αλλοίωση λόγω παλαιότητας, απώλεια λόγω ανθρώπινου παράγοντα ή φυσικών καταστροφών),
την άμεση απελευθέρωση ζωτικών λειτουργικών χώρων εντός των Νοσοκομείων,
τη γεωγραφική ανεξαρτησία σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασης και κοινοποίησης πληροφοριών Νοσηλείας Ασθενών.

Μέσω της ψηφιοποίησης του ιστορικού αρχείου φακέλων ασθενών θα είναι δυνατή η κανονικοποίηση – συσχέτιση πρωτοκόλλου φυσικής αρχειοθέτησης με το Ηλεκτρονικό Μητρώο Ασθενών. Συνεπώς οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε ψηφιακές, δικτυακές υπηρεσίες και πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν στο ιατρικό ιστορικό τους με βάση τη νοσηλεία του στα δημόσια νοσοκομεία. Στα αρχεία αυτά πρόσβαση θα έχει και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό των μονάδων υγείας στο πλαίσιο παροχής ιατρονοσηλευτικών υπηρεσιών σε νοσηλευόμενους και εξωτερικούς ασθενείς.

Στο εγχείρημα αυτό ακολουθείται μια ασθενοκεντρική προσέγγιση για την διευκόλυνση του χρήστη προσφέροντας περισσότερες πληροφορίες αναζήτησης, άντλησης πρωτογενών στοιχείων σε όλο το ιστορικό αρχείο. Επίσης προβλέπεται η αξιοποίησή του από την επιστημονική κοινότητα για τη διευκόλυνση της ιατρικής έρευνας και εκπαίδευσης, η διαλειτουργικότητα μεταξύ, επιμέρους, ετερογενών συστημάτων, καθώς και η παροχή ιατρικών πληροφοριών στον τόπο και στο χρόνο της παροχής ιατρικών υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι στην πρώτη Εκτελεστική σύμβαση το έργο θα περιλαμβάνει και την υλοποίηση αποθετηρίου και συστήματος διακίνησης ψηφιακών εγγράφων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου