Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2012

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΑΔΗΣ: Η επισφαλής νομοθετική ρύθμιση για τις οφειλές του ΟΠΑΔ

Μία από τις καίριες απαιτήσεις της Ιατρικής Κοινότητας η όποια τέθηκε επιτακτικά και κατ επανάληψη από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, υπήρξε ο νομοθετικός απεγκλωβισμός από την επαίσχυντη διάταξη που απαγόρευε στο Ελληνικό Δημόσιο  να χρηματοδοτεί τον ΕΟΠΥΥ για την εξόφληση των χρεών του ΟΠΑΔ έναντι των ιατρών για δεδουλευμένα μετά την 31.12.2010.
Αυτό που συνέβαινε αποτελεί ένα πρωτοφανές φαινόμενο, όπου το επίσημο κράτος απροκάλυπτα εμφανίστηκε να συνωμοτεί και να εξαπατά μια ολόκληρη επιστημονική κοινότητα.  Ενώ δηλαδή οι ιατρικές συμβάσεις συνεχίζονταν κανονικά το 2011, χωρίς να αμφισβητείται η ισχύς τους από τον ΟΠΑΔ και ενώ ο κυβερνητικοί παράγοντες διαβεβαίωναν ότι θα υπήρχε άμεση εξόφληση δια της πάγιας προκαταβολής του 90% εν όψει της τελικής εκκαθάρισης, η κείμενη νομοθετική διάταξη το απαγόρευε.
Παρά ταύτα και μετά τις έντονες πιέσεις που ασκήθηκαν από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τους Ιατρικούς Φορείς, ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το άρθρο 34 με τίτλο «Πληρωμή οφειλών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)».
Στο άρθρο αυτό ορίζεται ότι «Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέχρι του ποσού του ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη μέρους των υφιστάμενων κατά την 31.12.2011 οφειλών του Οργανισμού προς τα φαρμακεία και λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας (ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια κ.λπ.)».
Στο ίδιο άρθρο επισημαίνεται ότι «Ως υφιστάμενες οφειλές νοούνται εκείνες για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση παραστατικά στοιχεία μέχρι την 31.10.2011.».

Δυστυχώς παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις, η συνωμοτική επιχείρηση εξαπάτησης του ιατρικού κόσμου συνεχίζεται και με την συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση, όπου διαπιστώνονται τα ακόλουθα:

Α. Η συνολική συσσωμάτωση των οφειλών του ΕΟΠΥΥ που προέρχονται από τους επιμέρους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς που τον συναποτέλεσαν, έναντι αμιγώς όλων των εχόντων λαμβάνειν παρόχων υπηρεσιών υγείας, είναι εμφανές ότι θέτει τους αυτοαπασχολούμενους ελευθεροεπαγγελματίες ιατρούς σε δραματική επισφάλεια έναντι της απροκάλυπτα ασκούμενης πολιτικής που ευνοεί σκανδαλωδώς τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα στον χώρο της Υγείας.
Το ποσό του ενάμιση δισεκατομμυρίου ευρώ προφανώς και θα αποδειχτεί ανεπαρκές να καλύψει έστω μέρος των οφειλόμενων ποσών, εξ όσων οφείλονται για φαρμακευτική περίθαλψη, νοσήλια, υπηρεσίες διαγνωστικών κέντρων  κλπ.  
Κατανοεί επομένως ο κάθε αυτοαπασχολούμενος κλινικός και εργαστηριακός ιατρός, αν και τι θα περισσεύσει για την απόδοση σε αυτόν «μέρους» των οφειλών του ΟΠΑΔ και των λοιπών Οργανισμών που αποτελούν τον ΕΟΠΥΥ.
Β. Το γεγονός ότι η νομοθετική ρύθμιση δεν προσδιορίζει το «μέρος» των οφειλών που θα καλυφθούν, ούτε το κατανέμει στις κατηγορίες όπου θα αποδοθούν, ανοίγει δρόμους αυθαίρετων κατανομών, προς εξυπηρέτηση ταπεινών σκοπιμοτήτων εις βάρος του Ιατρικού Κόσμου.
Γ. Υποβολιμαίο είναι και το οξύμωρο της διατύπωσης ότι ενώ θα καλυφτεί μέρος των οφειλών που υφίστανται μέχρι 31.12.2012, τελικά αυτές αφορούν το διάστημα μέχρι 31.10.2012.
Δ. Τελική και πλέον δραματική διαπίστωση είναι ότι,  πέραν των ανωτέρω, για το μεγαλύτερο μέρος των αυτοαπασχολούμενων ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών δεν θα αποδοθούν οφειλές του ΟΠΑΔ και των λοιπών Οργανισμών.
Η επισήμανση ότι ως οφειλές του ΕΟΠΥΥ αναγνωρίζονται εκείνες για τις οποίες έχουν εκδοθεί παραστατικά στοιχεία το τονίζει απόλυτα και απροκάλυπτα.

* Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΑΔΗΣ  είναι Συντονιστής ΠΑΝΔΗΚΙ  Μέλος Δ.Σ. ΠΙΣ

Ως γνωστόν μετά από επανειλημμένες κατά καιρούς εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών και αντίστοιχες αποφάσεις του ΟΠΑΔ, οι ιατροί εκδίδουν το κατά νόμο παραστατικό που είναι η Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ), όχι κατά την υποβολή των εντολών και καταστάσεων, αλλά κατά την εξόφληση.
Καθίσταται επομένως σαφές ότι, λόγω της μη έκδοσης των παραστατικών (ΑΠΥ) για οφειλές του ΟΠΑΔ που απαιτήθηκαν πριν τις 31.10.2012, δεν θα υπάρξουν πληρωμές για τους αυτοαπασχολούμενους ελευθεροεπαγγελματίες κλινικούς και εργαστηριακούς ιατρούς. Άρα το σύνολο του ποσού θα αποδοθεί στις επιχειρήσεις που με την υποβολή των εντολών, εκδίδουν τα κατά νόμο προβλεπόμενα τιμολόγια.

Αυτές οι διαπιστώσεις εγείρουν επιτακτικά την αναγκαιότητα της άμεσης, συντονισμένης και καταλυτικής αντίδρασης του Ιατρικού Κόσμου, ώστε οι αυτοαπασχολούμενοι ιατροί να μη εξαιρεθούν πρακτικά, από αυτήν την έστω επισφαλή νομοθετική ρύθμιση. 
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου που θα προκύψει από τις εκλογές της 12.2.2012, θα έχει την ευθύνη να οργανώσει και να συντονίσει τους σκληρούς αγώνες που θα απαιτηθούν, σε άμεση συνεργασία και ευθυγράμμιση με τους Ιατρικούς Συλλόγους και τις Κλαδικές Ιατρικές Οργανώσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου