Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017

Έργο του ΟΤΕ στον ΕΟΠΥΥΓράφει:

Αφορά σύστημα ανάλυσης και απεικόνισης δεδομένων

Ο ΕΟΠΥΥ ανέθεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στον ΟΤΕ το έργο «Υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος συγκέντρωσης, ανάλυσης, επεξεργασίας και απεικόνισης δεδομένων ΕΟΠΥΥ µε χρήση στοχαστικών µοντέλων».

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη µιας ηλεκτρονικής πλατφόρµας, η οποία θα επιτρέψει στα στελέχη του ΕΟΠΥΥ να αποκτήσουν εύκολη και άµεση πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιµες και ποιοτικές πληροφορίες που απαιτούνται για τη λήψη αποφάσεων, οδηγώντας µε αυτόν τον τρόπο στην αναβάθµιση της επιχειρησιακής ικανότητας των κεντρικών υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ.

Στο πλαίσιο του έργου θα δημιουργηθεί ένα πληροφοριακό σύστηµα συγκέντρωσης, οµογενοποίησης και αποθήκευσης δεδοµένων, µέσω του οποίου θα επιτευχθεί η ενοποίηση του συνόλου των δεδοµένων που διαχειρίζεται ο ΕΟΠΥΥ σε κεντρικό αποθετήριο και η κατάλληλη προετοιµασία τους για επεξεργασία.

Επιπλέον, θα υλοποιηθεί ένα ειδικό σύστηµα επεξεργασίας των δεδοµένων µε χρήση στοχαστικών µοντέλων και θα δημιουργηθεί μια πλατφόρµα διάθεσης δεδοµένων, µέσω της οποίας θα διατίθενται επεξεργασµένα subsets δεδοµένων σε ερευνητικούς και ακαδηµαϊκούς φορείς ή ακόµη και πολίτες-ασφαλισµένους µε την κατάλληλη διαβάθµιση πρόσβασης.

Στο διαγωνισμό συμμετείχε και η Singular Logic, όπως και η ένωση εταιρειών «PwC - iKnowHow και Cosmos Business Systems». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, το οποίο αναμένεται να διαρκέσει οκτώ μήνες, ανέρχεται στις 389.050 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Πηγή: NetFAX

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου