Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017

ΕΟΠΥΥ: Εκ νέου απογραφή των παρόχων με ψηφιακό μαστογράφο


Να καταχωρήσουν σε Πίνακα (επισυνάπτεται) τον τύπο του μηχανήματος που διαθέτουν (DR ή CR) προκειμένου να μπορέσουν να αποζημιωθούν, καλεί εκ νέου όσους συμβεβλημένους παρόχους διαθέτουν ψηφιακό μαστογράφο ο ΕΟΠΥΥ. Όπως εξηγεί η Διοίκηση του Οργανισμού, κάποιοι πάροχοι είχαν ήδη αποστείλει τον πίνακα, αλλά διαπιστώθηκαν ελλιπή στοιχεία.

Η συμπλήρωση των στοιχείων και η αποστολή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση d8.t5@eopyy.gov.gr είναι υποχρεωτική και λήγει στις 05-05-2017. Μετά το πέρας αυτής της ημερομηνίας το λογισμικό θα «κλειδώσει» για όσους δεν έχουν δηλώσει στοιχεία και δεν θα μπορούν να υποβληθούν δαπάνες ψηφιακής μαστογραφίας. Η εξέταση θα μπορεί παρόλα αυτά να εκτελεστεί, αλλά θα απαιτείται η υποβολή γραπτής αίτησης προς τη Δ/νση Συμβάσεων/Τμήμα Συμβάσεων Παρόχων ΠΦΥ, με την οποία θα δηλώνονται τα στοιχεία του μηχανήματος και στην οποία θα έχει επισυναφθεί η σχετική βεβαίωση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση νέου παρόχου ή αλλαγής στοιχείων.

Εφόσον έχει γίνει η καταχώρηση των τύπων του μηχανήματος στο e-dapy, αυτόματα κατά την υποβολή του παραπεμπτικού της ψηφιακής μαστογραφίας το λογισμικό θα εμφανίζει στην οθόνη την αντίστοιχη τιμή αποζημίωσης (35 ευρώ η DR και 30 ευρώ η CR).

Τα στοιχεία που θα δηλωθούν θα ελεγχθούν ως προς την ακρίβεια τους με αντιπαραβολή με τη βάση δεδομένων της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας. Σε περίπτωση ασυμφωνίας, ο πάροχος θα ειδοποιείται μέσω edapy και θα καλείται να αποδείξει με την κατάθεση στοιχείων την αιτία της ασυμφωνίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου