Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018

Παρασκήνιο: Δεν έχει προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για προμήθεια αντιδραστηρίων αιμοδοσίας

Της Νικολέτας Ντάμπου - Healthweb

Μάθετε από το παρασκήνιο του www.healthweb.gr ότι δεν έχει καν προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιμοδοσίας τον οποίο έχει διαφημίσει πολύ η πρόεδρος του ΕΚΕΑ από τον Ιούλιο του 2017 .

Αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο έχει <<παγώσει>> ο εν λόγω διαγωνισμός παρόλες τις πεποιθήσεις του κυρίου Πολάκη για τα τεράστια οφέλη που θα υπάρχουν από την διενέργεια και το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προμήθειας των αντιδραστηρίων του αίματος.

Αναλυτικότερα , την διενέργεια του διαγωνισμού συμφωνίας-πλαίσιο για τέσσερα έτη αποφάσισε ομόφωνα το συμβούλιο του ΕΚΕΑ στις 17-7-2017, με έναν μειοδότη για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιμοδοσίας με συνοδό εξοπλισμό για τον έλεγχο του αίματος με τη μέθοδο της μοριακής τεχνικής νουκλεϊνικών οξέων – ΝΑΤ , με αριθμό κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις CPV 33696500-0 . (αντιδραστήρια εργαστηρίου), με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 6.601.140,00 € με Φ.Π.Α. για κάθε έτους, ήτοι 26.404.560,00 € για τέσσερα έτη της συμφωνίας πλαισίου, για δύο κέντρα σε όλη τη χώρα και τη μη διαίρεση της συγκεκριμένης σύμβασης σε τμήματα, προκειμένου να επιτευχθεί η ομοιόμορφη λειτουργία των διαδικασιών και της παραγωγής των δύο κέντρων Ε.ΚΕ.Α και ΑΧΕΠΑ και κατά συνέπεια η εξασφάλιση της μέγιστης ασφαλείας του αποτελέσματος. Το ΔΣ, λοιπόν, εξουσιοδότησε την πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας για τις περαιτέρω σχετικές ενέργειες.

Σύμφωνα με τον επιστημονικό διευθυντή του ΕΚΕΑ από τις χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης που έχουν προκηρύξει παρόμοιους διαγωνισμούς , προκύπτει ότι η χώρα μας στο συγκεκριμένο διαγωνισμό έχει από τις χαμηλότερες τιμές 8,19 ευρώ ανά εξέταση μονάδος αίματος, σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες , γεγονός που θα μπορούσε ίσως να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι η διαίρεση της σύμβασης σε τμήματα όχι μόνο δεν θα επιφέρει μείωση της τιμής αλλά ελλοχεύει και τον κίνδυνο να δημιουργήσει άρνηση των προμηθευτών να συμμετέχουν στην διαδικασία.

Να σημειώσουμε ότι είχε εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών οικονομικών και υγείας περί έγκρισης του προγράμματος προμηθειών υπηρεσιών και φαρμάκων των εποπτευόμενων φορέων υγείας για το έτος 2015 (πιστώσεις 2016-2017 ) με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό , το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων .

Να επισημάνουμε ότι διεθνώς η αιμοδοσία σε επίπεδο συλλογής του αίματος αποτελεί συγκεντροποιημένη διαδικασία. Η συγκεντροποίηση απαιτείται προκειμένου να εφαρμόζεται ενιαία, ομοιόμορφη, ποιοτικά ελεγχόμενη αλυσίδα παραγωγής βιομηχανικού τύπου . Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην Ολλανδία χώρα που έχει παρόμοιο πληθυσμό με την Ελλάδα και αριθμό αιμοδοτών , το αίμα ελέγχεται σε ένα κέντρο . Ενώ για το έτος 2017 η Σλοβενία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία έχουν προκηρύξει διαγωνισμούς για το μοριακό έλεγχο του αίματος σε αυτή την κατεύθυνση.

Αναρωτιόμαστε λοιπόν γιατί μετά από ένα χρόνο δεν έχει προκηρυχθεί καν ο διαγωνισμός για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιμοδοσίας , όταν για αυτόν του μοριακού ελέγχου χρειάστηκαν 18 μήνες μέχρι την υπογραφή της σύμβασης ;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου