Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2012

ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ ΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΥΜΗΝΗ ΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝhttp://eeippel.blogspot.com/2012/02/blog-post_4410.html

Επιτρέψτε μου, μετά από την πρόσκληση του Κ. Μπεντεβή για δημόσια διαβούλευση, να εκφράσω μερικούς προσωπικούς προβληματισμούς και συναδέλφων που επικοινωνούν μαζί μου αγωνιώντας, από πολλές περιοχές της Νοτιοδυτικής Ελλάδας, Κρήτης και Βόρειας Ελλάδας.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα κάτωθι:
 1. Η παράταση των υφισταμένων συμβάσεων έχει δοθεί με εγκυκλίους και είναι μία παράτυπη διαδικασία που αναμένεται να ρυθμιστεί νομοθετικά.
 2. Η νομοθετική αναφορά στον όρο εκτέλεση εργαστηριακών εξετάσεων από "διαγνωστικά κέντρα" δημιουργεί νομικό κενό, το οποίο επιχειρείται να "διορθωθεί" στο κείμενο της σύμβασης των εργαστηρίων με τον ΕΟΠΥΥ.
 3. Η εγκύκλιος του ΕΟΠΥΥ (31/01/2012) που αναφέρεται στο χρόνο υποβολής των παραπεμπτικών του Ιανουαρίου εως τις 20-02-2012, δημιουργεί σημαντική καθυστέρηση στη διαδικασία εκκαθάρισης των δαπανών. Παράλληλα, δεν έχουν δοθεί οδηγίες στις αρμόδιες ΥΠΑΔ που σημειωτέον έχουν ελάχιστο πλέον προσωπικό να διεκπεραιώσουν το λογιστικό έλεγχο των υποβληθέντων λογαριασμών. 
 4. Το ελεγκτικό συνέδριο και οι κατά τόπους πάρεδροι θα αποδεχθούν ως νόμιμη τη διαδικασία ένταξης των εργαστηριακών ιατρών στον ΕΟΠΥΥ ή θα αρνηθούν να προσυπογράψουν;
 5. Σύμφωνα με το άρθρο 34 του Πολυνομοσχεδίου για το Μεσοπρόθεσμο, το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει τον ΕΟΠΥΥ μέχρι του ποσού των 1.500.000.000, για κάλυψη μέρους (;) των υφισταμένων οφειλών μέχρι 31.12.2011. Με ποιο χρονοδιάγραμμα (;).
 6. Ως υφιστάμενες οφειλές νοούνται εκείνες για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση παραστατικά στοιχεία μέχρι την      31.10.2011  (;). Οι υπόλοιποι δύο - τρεις μήνες του 2011 τι απέγιναν;  
 7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται το ποσοστό έκπτωσης (;) που παρέχουν οι λοιποί (πλην φαρμακοποιών) πάροχοι υπηρεσιών υγείας και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
 8. Η καθυστέρηση στην καταβολή των δεδουλευμένων αγγίζει τους 15-20 μήνες δημιουργώντας έντονα προβλήματα ρευστότητας στους εργαστηριακούς ιατρούς.
 9. Ο κλειστός ετήσιος προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ για τα εργαστήρια είναι 352 εκατομμύρια, ούτε ευρώ παραπάνω. Εαν γίνει αναγωγή στο 30% των 9,5 εκατομμυρίων ασφαλισμένων που ετησίως κάνουν χρήση του ασφαλιστικού φορέα, τότε η αναλογία είναι 123 ευρώ ανά ασφαλισμένο ετησίως. Σύμφωνα με την έκθεση του κ. Σουλιώτη για τον ΟΠΑΔ για το 2011, δόθηκε ετήσια δαπάνη για τις εργαστηριακές εξετάσεις 121 εκ. ευρώ για τους ασφαλισμένους πέρυσι, με μέσο όρο παραπεμπτικού στα 60 ευρώ. Αυτό αναλογικά με τον πληθυσμό του ΕΟΠΥΥ, αποτελεί περικοπή της τάξεως του 35-50%.
 10. Ο προϋπολογισμός κινδυνεύει να εξαντληθεί πολύ σύντομα, όπως συμβαίνει και με τις κλινικές με την εφαρμογή των ΚΕΝ (κλειστών ενοποιημένων νοσηλείων).
 11. Η αποπληρωμή των δεδουλευμένων προκύπτει μετά από αγωνιστικές κινητοποιήσεις, στις οποίες πάντα πρωτοστατούν οι φαρμακοποιοί, οι προμηθευτές νοσοκομείων κλπ, με αποτέλεσμα οι ιατροί να έρχονται πάντα τελευταίοι .
 12. Η χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου τι θα πρωτοπρολάβει να πληρώσει και να καλύψει; Τη ΔΕΗ, ΟΤΕ των δημόσιων υπηρεσιών (πχ ΥΠΑΔ), τη θέρμανση των Νοσοκομείων, τα αναλώσιμα υλικά και φάρμακα των δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων, κλπ.
 13. Την πολυπόθητη 7η δόση, αναμένεται να την πάρουμε μετά από την αμφιλεγόμενη διαπραγμάτευση για το PSI. Από αυτό το "κούρεμα", μεγαλύτερο θύμα θα είναι πάλι τα ταμεία, που θα πρέπει να ενισχυθούν με ποσό ύψους 11 δις. ευρώ.  8 δις από την 7η δόση προορίζονται για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων χρεών. Το ερώτημα είναι ποιός θα πρωτοπρολάβει να πληρωθεί, με ποιο τίμημα και με τι ποσοστό "κουρέματος".  
 14. Ο ΕΟΠΥΥ χρηματοδοτείται από τον ΑΕΠ και από τις ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες ολοένα και περισσότερο απομειώνονται λόγω της στάσης πληρωμών των οφειλετών και της εκτίναξης του ποσοστού ανεργίας.
 15. Υπάρχει το παιχνίδι της χρονοκαθυστέρησης εκ μέρους της Κυβέρνησης μέχρι τις εκλογές, γιατί χρήματα δεν υπάρχουν.
Η εξυπηρέτηση των 9,5 εκ. ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ με την ένταξη των τεσσάρων κυρίων ταμείων (ΟΠΑΔ, ΤΥΔΚΥ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ), με 15% συμμετοχή και ο ελαττωμένος κύκλος εργασιών, μειώνει θεαματικά την ταμειακή εισροή. Θεωρώντας λοιπόν επιβεβλημένη την άμεση ανάγκη ενίσχυσης της ρευστότητας μας για τη στήριξη της βιωσιμότητας των εργαστηρίων μας που έχουν ανελαστικές δαπάνες, και εν όψει της απελευθέρωσης του επαγγέλματος που δρομολογείται από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα και που θα συμπιέσει ακόμα την βιωσιμότητα των μικρών εργαστηρίων, κρίνω σκόπιμο να συζητηθούν και να τεθούν άμεσα σε ισχύ, μηχανισμοί άμεσης πίεσης της κυβέρνησης προς την κατεύθυνση της άμεσης εξόφλησης των δεδουλευμένων.

Μία σκέψη που επεξεργαστήκαμε από κοινού με τον κ. Μπεντεβή είναι η μαζική (Περιφέρεια Νοτιοδυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου) στάση πληρωμών προς τις προμηθεύτριες εταιρείας και προς το προσωπικό των εργαστηρίων με αντίστοιχες αναγγελίες απόλυσής τους (λόγω της αντίστοιχης στάσης πληρωμών της Πολιτείας) και κοινοποίηση προς τα μέσα ενημέρωσης. Αυτό θα δημιουργήσει δύο άξονες αντίδρασης:
 1. θα ενεργοποιηθεί η πίεση των προμηθευτών προς την κυβέρνηση.
 2. μετά από στάση πληρωμών προς τους προμηθευτές, οι τελευταίοι μπορεί να αποδεχτούν το ενδεχόμενο κάποιου "κουρέματος" στα οφειλόμενα των εργαστηρίων μας, μετά από συλλογική διαπραγμάτευση.
 3. θα ενεργοποιηθεί η πίεση των εργαζομένων (ο αριθμός των οποίων θα καταγραφεί) ώστε να δημιουργηθεί κοινωνικό και πολιτικό αντίκτυπο εν όψει και της επερχόμενης προεκλογικής περιόδου.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η μαζική αντίδρασή μας είναι επιβεβλημένη. Εαν δεν βρούμε άμεσα τρόπους πίεσης, θα οδηγηθούμε σύντομα στην επαγγελματική μας εξαθλίωση.

Αναμένω τις προτάσεις και τις αντιρρήσεις σας,

Μετά τιμής
Αννα Μαστοράκου
Πυρηνικός Ιατρός

6 σχόλια:

 1. Συντασσομαι απολυτα με τους παραπανω προβληματισμους που απεικονιζουν σαφεστατα την δεινη θεση των εργαστηριων μας & της αξιοπρεπειας μας.Επιτρεψτε μου εδω να προσθεσω & καποιες δικες μου θεσεις.1.Μην ξεχναμε οτι εδω καταντησαμε γιατι το κρατος επι χρονια αφηνε τα Δ.Κ.ανεξελεγκτα να λυμαινονται τα ταμεια.Και συνεχιζει η ΠΕΕΒΙ ακομη να μετεχει στην ιδια ομοσπονδια με την ΠΑΣΙΔΙΚ;2.Η ΑΔΕΔΥ & λοιποι φορεις των 9,5 εκατ ασφ/νων τι περιμενουν για να αντιδρασουν;Μηπως ο αγωνας μας πρεπει να γινει κοινος με τους ασφ/νους;3.Τοσα χρονια ο ΠΙΣ δεν αγωνιστηκε για τα ιδιαιτερα προβληματα του κλαδου μας.Σε λιγες μερες εχει εκλογες.Αραγε το νεο Δ.Σ.θα στηριξει τους οποιους αγωνες μας:4.Δυνατοτητα να ακουσθει στο ευρυ κοινο η φωνη μας-οπως & των Φαρμακοποιων-υπαρχει;ΣΗΜ.Τα ερωτηματα μου εχουν παραινετικο χαρακτηρα.Παρακαλω να γινει αναρτηση του σχολιου μου.Δικη σας,Κικη=Μονεμβασια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ως απαντηση θα ηθελα να πω οτι οι συναδελφοι εργαστηριακοι γιατροι
  θα πρεπει καποτε να ξυπνησουν να σηκωσουν αναστημα και να ακολουθησουν κοινη πολιτικη αν θελουν να επιβιωσουν..........
  Το οτι ολοι τρεξαν να ενταχθουν στον ΕΟΠΥΥ χωρις καμια εξασφαλιση
  χωρις να εχουν πληρωθει δεδουλευμενα και ηθελημενα γινονται βορα
  σε ενα συστημα εξαθλιωσης του ιατρικου κοσμου και τις κοινωνιας
  ΔΕΝ ειναι λυση ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ και ΟΧΙ ο καθενας χωρια πρεπει να διεκδικησουμε ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΜΑΣ Για να μην μας μινει το πτυχιο κρεμασμενο στον τοιχο ...........

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Συναδελφε,ασπρισαν τα μαλλια μου,ασχολουμαι με τα κοινα του κλαδου μας απο το 1990 & αυτο το πολυ ωραιο ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ δεν το ειδα ποτε.Προτεινω λοιπον να μιλησουμε με ΑΔΕΔΥ & ΓΣΕΕ γιατι αντιστοιχα με εμας εχουν προβλημα & τα 9,5 εκατ ασφ/νων.Ολοι μαζι καπου μπορει να ακουστουμε.Τα Δ.Σ.των σωματειων μας,γνωριζω απο πρωτο χερι οτι δινουν μεγαλο αγωνα.Ειμαστε ομως λιγοι & μικροι.Τα media δεν μας δινουν βημα οπως δινουν στους φαρμακοποιους.Αυτη την ωρα η ΠΟΣΙΠΥ ειναι στον ΕΟΠΥΥ για διαπραγματευση.Ιδωμεν!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. εαν ΚΑΝΕΝΑΣ και τα μεγαλα ΜΑΓΑΖΙΑ .... δεν δεχονται ΕΟΠΥΥ
  τα ΜΜΕ θα εδιναν χωρο γιατι ο κοσμος θα το απετουσε .......
  ομως οι βολεμενοι ηταν παντα αυτοι που μιλαγαν εν ονματι και
  των υπολοιπων Συναδελφικα..........

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. επιτελους ενας εστω κ ανωνυμος τα λεει εξω απο τα δοντια.το κρατος εκμεταλλευεται αυτο ακριβως.το οτι παντα θα υπαρχουν ιατροι που θα ελπιζουν οτι η συμβαση με τον ΕΟΠΠΥ τους βοηθαει να εχουν γεματα τα ιατρεια τους.αν δεν ενωθουν ολοι να κοψουν τις συμβασεις μια ζωη το κρατος θα τους εξαθλιωνει

   Διαγραφή
 5. Συναδελφε.1.Θα σε παρακαλουσα στα σχολια μου να σχολιαζεις επωνυμως.2.Εαν νομιζεις οτι υπαρχουν βολεμενοι που μιλουν για λογαριασμο των υπολοιπων,κατονομασε τους να τους ανατρεψουμε ως ακαταλληλους να μας εκπροσωπουν.Συναδελφικα Κικη Κακκαβα

  ΑπάντησηΔιαγραφή