Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ ΑΛΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ και ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ ΑΛΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ και ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ


Μετά την έκδοση της Υ.Α. Υ3β/Γ.Π./οικ.24948/13-3-2012(ΦΕΚ 713 Α΄) «Περί καθορισμού δικαιολογητικών, διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας των ιατρείων, πολυϊατρείων, οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρείων», ενόψει και της συντρέχουσας αρμοδιότητας της Περιφέρειας,  πολλοί γιατροί μέλη  άλλων Ιατρικών Συλλόγων ζητούν να επεκτείνουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα στην περιοχή ευθύνης του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, αν και δεν είναι μέλη του. 
Το Δ.Σ. του ΙΣΑ, μετά από πρόταση του Προέδρου του κ. Πατούλη, συζήτησε το θέμα σχετικά με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ιατρείων σε ιατρούς μέλη άλλων Ιατρικών Συλλόγων και αποφάσισε τη δημιουργία Ειδικού Μητρώου Μελών Άλλων Ιατρικών Συλλόγων στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Και τούτο προκειμένου οι εν λόγω ιατροί που προτίθενται να ασκούν ιατρικές πράξεις στην περιφέρεια του ΙΣΑ να υπάγονται στον πειθαρχικό του έλεγχο για πράξεις και  παραλείψεις τους. Με σχετική νομοθετική ρύθμιση, μετά από πρωτοβουλία του ΙΣΑ προς τον Υπουργό Υγείας, θα συζητηθούν ειδικότερα θέματα που αφορούν στα δικαιώματα και υποχρεώσεις των ιατρών αυτών.   
Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί θα συμπληρώνουν έντυπο αίτησης εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο Μελών του Ι.Σ. Αθηνών, το οποίο θα συνοδεύεται από: 1) Βεβαίωση εγγραφής σε Ιατρικό Σύλλογο όπου είναι μέλος, 2) Πτυχίο, 3) Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος, και 4) Απόφαση χορήγησης τίτλου ειδικότητας.

Αθήνα, 29/6/2012
Για το Δ.Σ. του ΙΣΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΠΑΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                 ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου