Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012

Η Διοικητική Μεταρρύθμιση του ΙΚΑ εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ

Η Διοικητική Μεταρρύθμιση του ΙΚΑ εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ
Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υπέβαλε και ενέταξε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του ΕΣΠΑ σειρά από έργα που η ολοκλήρωσή τους θα συμβάλει καθοριστικά στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ιδρύματος προς τους ασφαλισμένους και τις επιχειρήσεις.

Τα ενταγμένα και υπό ένταξη έργα, συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού 14.738.043,38 €, στοχεύουν μεταξύ άλλων:

• στον εκσυγχρονισμό του μηχανισμού είσπραξης των τρεχουσών εισφορών,

• στην εντατικοποίηση των μέτρων κατά της εισφοροδιαφυγής

• στην ενδυνάμωση των διοικητικών και τεχνολογιών υποδομών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

• στην μετεξέλιξη του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε έναν εθνικό οργανισμό συντάξεων.

Τα υπό ένταξη έργα είναι τα ακόλουθα:

1. Επιχειρησιακός σχεδιασμός και πληροφοριακό σύστημα κέντρου πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕ.ΠΑ)

2. Καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και εισφοροαποφυγής στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

3. Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ακίνητης περιουσίας

4. Έκδοση σύνταξης σε μία μέρα

5. Διασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριών, του λογισμικό και των υποδομών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την εξασφάλιση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις

Επιπροσθέτως στο στάδιο αξιολόγησης προς ένταξη βρίσκονται οι ακόλουθες δράσεις:
 
6. Οργανωτική αναδιάρθρωση και λειτουργικός σχεδιασμός του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ανάπτυξη συστήματος διοικητικής πληροφόρησης
 
7. Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
 
8. Εμπλουτισμός και επικαιροποίηση του μητρώου άμεσα ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και συμπλήρωσή του με στοιχεία έμμεσων μελών

Ιατρικός Τύπος
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου