Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012

Μένει εκτός εφημερίων η Αγγειοχειρουργική κλινική Ν. Λάρισας


ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ
ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΕΝΓΕ)
Λάρισα, 25 Ιουνίου 2012
Προς
τον Διοικητή των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ΠΓΝ Λάρισας και ΓΝ Λάρισας κ. Η-Δ Σκυλλάκο
Κοινοποίηση
· 5η ΥΠΕ
· Γιατρούς Θωρακοχειρουργικής Κλινικής ΠΓΝ Λάρισας
· Γιατρούς Γενικής Χειρουργικής Κλινικής ΠΓΝ Λάρισας
Σχετικά:
1.- Το 29105/15-6-12 έγγραφο του Πανεπ. Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας
2.- Το από 20-6-12 έγγραφο του Διευθυντή και των γιατρών της Θωρακοχειρουργικής Πανεπιστημιακής Κλινικής
κύριε Διοικητά
Περιήλθαν σε γνώση μας τα ως άνω σχετικά έγγραφα και ζητήθηκε η άποψη του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας και της ΟΕΝΓΕ, φορείς που οι υπογράφοντες εκπροσωπούμε.
Η άποψή μας είναι η εξής:
Οι γιατροί ασκούν αποκλειστικά την ειδικότητα στην οποία ειδικεύτηκαν και απαγορεύεται η άσκηση έργου το οποίο εμπίπτει στα όρια οιασδήποτε άλλης ειδικότητας. Η άσκηση καθηκόντων άλλης ειδικότητας συνιστά αντιποίηση και διώκεται από το νόμο.
Συνεπώς η ανάθεση, με το ως άνω 1 σχετικό έγγραφο που υπογράφετε, καθηκόντων αγγειοχειρουργικής ειδικότητας στους Θωρακοχειρουργούς και τους Γενικούς Χειρουργούς του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας συνιστά εξαναγκασμό σε αντιποίηση άλλης ειδικότητας και κρίνεται ως παράνομη.
Ως εκ τούτου σας καλούμε να ανακαλέσετε το σχετικό έγγραφο.
Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ
ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                         ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου