Δευτέρα 25 Ιουνίου 2012

ΥΓΕΙΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ


Τι προβλέπεται για Ταμεία, φάρμακα, επιδόματα

Μια σειρά από επείγοντα μέτρα για τη Δημόσια Υγεία προβλέπει το κείμενο της προγραμματικής συμφωνίας που υπέγραψαν οι αρχηγοί της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ και η οποία τελεί υπό την «έγκριση» των δανειστών.

Ειδικότερα προβλέπονται: Επείγοντα μέτρα για αποκατάσταση ομαλού εφοδιασμού νοσοκομείων και ασθενών σε φάρμακα, αποκατάσταση λειτουργίας ΕΟΠΥΥ.

Επίσης προβλέπεται η ενεργοποίηση του θεσμικού πλαισίου και η συνέχιση της μείωσης της φαρμακευτικής και νοσοκομειακής δαπάνης.

Παράλληλα, προβλέπονται άμεσα μέτρα καταπολέμησης σπατάλης και διαφθοράς (εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών προμηθειών και διαχείρισης υλικού).

Επιπλέον, προβλέπεται αποκατάσταση του χαρτοφυλακίου των ασφαλιστικών ταμείων με ομόλογα του ελληνικού δημοσίου και πόρους δημόσιας περιουσίας, καθώς και εφαρμογή της χρηματοοικονομικής πρότασης που έχει γίνει δεκτή και από τους ομολογιούχους - φυσικά πρόσωπα και από το Λογιστήριο του κράτους. Άμεση προτεραιότητα έχουν και πρόσθετα μέτρα κοινωνικής προστασίας για πολίτες και νοικοκυριά, ενώ αναμένεται να υπάρχει για όλους τους πολίτες καθολική υγειονομική προστασία χωρίς προϋποθέσεις (ένσημα, χρόνος ασφάλισης).

Για τα ΑΜΕΑ θα υπάρξει ενίσχυση επιδομάτων από κοινοτικούς πόρους.

Τέλος, προβλέπεται ενοποίηση και εξορθολογισμός επιδομάτων και παράλληλα ουσιαστικός έλεγχος.

HEALTH DAILY

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου