Τρίτη, 4 Απριλίου 2017

ΕΦΚΑ: Μέχρι και 46% χαράτσι για τους γιατρούς του ιδιωτικού τομέα

ΑΔΑ: 78ΜΘ465ΧΠΙ-ΡΜΤ «Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των Μισθωτών του τ. ΕΤΑΑ - Τομέας ΤΣΑΥ - Απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα»

http://ergasianet.gr/

Χαράτσι μέχρι και 46% προβλέπει η εφαρμοστική εγκύκλιος του ΕΦΚΑ για τις εισφορές των γιατρών του ιδιωτικού τομέα. Μένει να εκδοθεί η εγκύκλιος για τους γιατρούς του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα.
ΕΦΚΑ

ΘΕΜΑ : «Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των Μισθωτών του τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέας Τ.Σ.Α.Υ. – Απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα».

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 38, 41, 51, 53 και 97 του ν.4387/2016 (Φ.Ε.Κ.85/τ.Α΄/12-5-2016) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την
εφαρμογή τους όσο αφορά τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα που μέχρι 31/12/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση του τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέας Τ.Σ.Α.Υ., ενώ, για τους απασχολούμενους στο Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα θα ακολουθήσουν νεώτερες οδηγίες.

ΕΔΩ η εγκύκλιος 
(ΑΔΑ: 78ΜΘ465ΧΠΙ-ΡΜΤ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου