Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017

Το παρασκήνιο: 9,515 ευρώ ξόδεψαν στο Νοσοκομείο Σαντορίνης για σημαίες


Στο Νοσοκομείο Σαντορίνης εγκρίθηκε το ποσό 9,515 ευρώ για την
τοποθέτηση σημαιών και φωτεινών επιγραφών , όπως σας αποκαλύπτουμε σήμερα στο παρασκήνιο του www.healthweb.gr .

Στην πρώτη απόφαση για την ανάληψη της υποχρέωσης ( η απόφαση εδώ ) αναφέρεται ότι ‘’ Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους επτά χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (7.925,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Κ.Α.Ε. 11.00.00.80 (Κτίρια – Εγκαταστάσεις Κτιρίων) για τις βοηθητικές εργασίες (Σιδηροκατασκευή και επένδυση τσιμεντοκονίας) για κατασκευή και τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών και σημαιών στο Γ.Ν. Θήρας με σκοπό την τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών διεθνών σημάτων (ερυθρός σταυρός) καθώς και την τοποθέτηση σημαιών οι οποίες δηλώνουν το δημόσιο χαρακτήρα του, επίσης το γεγονός ότι η ορθή σήμανση του Γ.Ν. Θήρας θα συμβάλει στην ανάδειξή του , αλλά και στην ευκολότερη πρόσβαση των επισκεπτών του (διαχωρισμός κεντρικής εισόδου και επειγόντων περιστατικών) από την εταιρεία ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Δ. ΓΚΛΑΒΑ. Ως Υπεύθυνοι Παραλαβής ορίζονται η Αγγελική Παπαμικρούλη Τ.Ε. Μηχανικών και ο Βάιος Κακαβάς Π.Ε. Μηχανικών

Στην δεύτερη απόφαση (η απόφαση εδώ ) για την ανάληψη της υποχρέωσης αναφέρεται ότι ‘’ Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους χιλίων πεντακοσίων ενενήντα ευρώ (1.590,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Κ.Α.Ε. 62.07.01.80 (Επισκευές και Συντηρήσεις Κτιρίων) για τις βοηθητικές εργασίες (Σιδηροκατασκευή και επένδυση τσιμεντοκονίας) για την τοποθέτηση επιγραφής στην είσοδο του Γ.Ν. Θήρας με σκοπό την τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών διεθνών σημάτων (ερυθρός σταυρός) καθώς και την τοποθέτηση σημαιών οι οποίες δηλώνουν το δημόσιο χαρακτήρα του, επίσης το γεγονός ότι η ορθή σήμανση του Γ.Ν. Θήρας θα συμβάλει στην ανάδειξή του , αλλά και στην ευκολότερη πρόσβαση των επισκεπτών του (διαχωρισμός κεντρικής εισόδου και επειγόντων περιστατικών) από την εταιρεία TOZAJ ENGJELLUSH. Ως Υπεύθυνος Παραλαβής ορίζεται η Αγγελική Παπαμικρούλη Τ.Ε. Μηχανικών’’

Αναρωτιόμαστε μεταξωτές ήταν οι σημαίες και πόσες φωτεινές επιγραφές αγόρασαν σε αυτό το νοσοκομείο για να φτάσουν να κοστίζουν 9,515 ευρώ ;
Ν.Ν

1 σχόλιο:

  1. Κάποιος να πει στους συντάκτες του άρθρου ότι στην Ελλάδα από πολλές δεκαετίες το 9,515 σημαίνει 9 ευρώ και 515 λεπτά. Το 9 χιλιάδες ευρώ γράφεται 9.000. Με τελεία όχι με κόμμα. Δεν ζούμε στις ΗΠΑ ούτε στην Αγγλία

    ΑπάντησηΔιαγραφή