Τρίτη, 4 Απριλίου 2017

Τα κριτήρια αξιολόγησης των Διοικητών


Σύσκεψη με τους διοικητές και τους αναπληρωτές διοικητές όλων των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας πραγματοποίησε την περασμένη Παρασκευή η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, όπου τους παρουσίασε τα κριτήρια, βάσει των οποίων θα υλοποιείται η τακτική τους αξιολόγηση.

Σύμφωνα με την Αριστοτέλους πρόκειται για το επόμενο βήμα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής διοικητών και αναπληρωτών διοικητών (διαβάστε εδώ). Έτσι, κάλεσε όλους τους επικεφαλής των νοσοκομείων της χώρας, αλλά και των Υγειονομικών Περιφερειών, σε μία συνάντηση που επελέγη, για άγνωστους λόγους, όχι μόνο να είναι κλειστή, αλλά και να γίνει γνωστή με 3 ημέρες καθυστέρηση…

Στη σχετική εισήγηση της Αριστοτέλους τα κριτήρια χωρίζονται σε κατηγορίες, με πρώτη την πορεία «υλοποίησης υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων». Σε αυτή εντάσσονται η κάλυψη των ανασφάλιστων, η λίστα χειρουργείου, τα γραφεία προάσπισης δικαιωμάτων ληπτών υπηρεσιών υγείας και η αποτελεσματική διοικητική υποστήριξη της διαδικασίας των προσλήψεων.

Οι υπόλοιπες κατηγορίες αφορούν στην προσβασιμότητα, που αφορά στο χρόνο αναμονής για χειρουργείο, τη λειτουργία των ΤΕΠ, των τακτικών εξωτερικών ιατρείων και των εργαστηρίων, καθώς επίσης και στη λειτουργικότητα των τμημάτων (χειρουργείων, ΜΕΘ κλπ) και στις «εκροές» περιστατικών για άλλα νοσοκομεία (σε αριθμό ). Ακόμα, οι Διοικήσεις θα κριθούν και για την απόδοση τους σε θέματα βασικής λειτουργίας των Νοσοκομείων τους, της Επιτροπής Βασικού Ελέγχου, την αναβάθμιση υποδομών και εξοπλισμού, την οικονομική διαχείριση κλπ. Ακόμη, θα εξετάζεται η λειτουργία των Επιτροπών Χειρουργείου, Φαρμακείου (με αρμοδιότητα και παρακολούθησης τήρησης Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και έκδοσης Οδηγιών για τη συγκράτηση δαπάνης σε φάρμακα ευρείας χρήσης) και Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων (μεταξύ των αρμοδιοτήτων της και η έκδοση οδηγιών για την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής), καιθως και του Ογκολογικού Συμβουλίου.

Υπουργείο και Διοικήσεις θα ξανασυναντηθούν στα τέλη Ιουνίου.

Στη θερινή συνάντηση, οι διοικητές των νοσοκομείων θα καταθέσουν έναν πρώτο απολογισμό σχετικά με την πορεία υλοποίησης των στόχων.

Κάθε Διοίκηση θα καταγράφει και όλα τα χαρακτηριστικά και δεδομένα (στοιχεία του 2016) που συγκροτούν την «ταυτότητα» της νοσηλευτικής μονάδας που διοικούν, όπως αναφέρει η Αριστοτέλους.

Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να καταγραφεί:
Η κατηγορία στην οποία υπάγεται και η δύναμη οργανικών κλινών
Τριτοβάθμιο μεγάλο νοσοκομείο (>400)
Δευτεροβάθμιο μεσαίο νοσοκομείο (200-400)
Δευτεροβάθμιο μικρό νοσοκομείο (100-200)
Νοσοκομείο /ΚΥ (20-100)
Ειδικό νοσοκομείο
Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού 2016.
Ποσοτικά δεδομένα (στοιχεία του 2016)
Ποσοστό κάλυψης κλινών ανά τμήμα
Αριθμός εισαγωγών
Αριθμός εξετασθέντων στο ΤΕΠ
Αριθμός εξετασθέντων στα ΤΕΙ
Αριθμός χειρουργικών επεμβάσεων (ανά ειδικότητα και κατηγορία- επείγοντα, προγραμματισμένα)
Αριθμός απεικονιστικών εξετάσεων
Αριθμός λοιπών εργαστηριακών εξετάσεων
Αριθμός εξετασθέντων στα απογευματινά ιατρεία
Αριθμός απεικονιστικών εξετάσεων στα απογευματινά ιατρεία
Αριθμός λοιπών εργαστηριακών εξετάσεων στα απογευματινά ιατρεία.
Μέση διάρκεια νοσηλείας
Κόστος ανά νοσηλευθέντα
Κόστος ανά ημέρα νοσηλείας
Φαρμακευτική δαπάνη ανά νοσηλευθέντα
Δαπάνη υγειονομικού υλικού ανά νοσηλευθέντα
Δαπάνη φαρμάκων/υγειονομικού υλικού ανά γιατρό.

Στη διαδικασία αξιολόγησης θα ενταχθούν και οι στόχοι συγκράτησης δαπάνης, που μπορεί να θέσει η διοίκηση, με βάση τα απολογιστικά στοιχεία του 2016 (και των προηγούμενων ετών), εφόσον εκτιμήσει ότι σε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία το κόστος μπορεί να εξορθολογισθεί (πχ μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης ανά ασθενή ή της δαπάνης υγειονομικού υλικού ανά ασθενή ή ανά γιατρό κλπ). “Στην στόχευση αυτή θα μπορούσε να βοηθήσει η παρακολούθηση (μηνιαία;) της δαπάνης ανά κατηγορία φαρμάκου ή υγειονομικού υλικού και να σχεδιάζονται οι κατάλληλες παρεμβάσεις σε περιπτώσεις που η προβολή διαπιστώνει αποκλίσεις. Αντίστοιχα, μπορεί να σχεδιαστεί και αύξηση της δαπάνης (μέσω ανακατανομής) για κάποιες κατηγορίες , εφόσον διαπιστωθεί ότι ο προϋπολογισμός είναι σε αναντιστοιχία με τις πραγματικές ανάγκες”, αναφέρει η Αριστοτέλους στην πρόταση της.

Ακόμη, οι διοικήσεις θα αξιολογούνται και για την ένταξη έργων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, η στοχοθεσία των οποίων θα πρέπει να γίνεται γνωστή τόσο σερ ΔΣ όσο και σε εργαζόμενους, μέσα από συνελεύσης, ενώ οι στόχοι θα πρέπει να συζητούνται και με τους συνδικαλιστές του κάθε νοσοκομείου.

Τέλος, καθοριστικό κρίνεται και ο ρόλος των ΔΥΠΕ. “Αποτελεί δική τους ευθύνη η εποπτεία της λειτουργίας των νοσοκομείων και η παρακολούθηση της υλοποίησης των στόχων από τις διοικήσεις τους. Οι διοικήσεις των ΥΠΕ είναι αυτές που θα κληθούν να αξιολογήσουν τις διοικήσεις των νοσοκομείων ένα χρόνο αργότερα και να εισηγηθούν προς τους Υπουργούς σχετικά με τον βαθμό ανταπόκρισής τους στην στοχοθεσία που θα συμφωνηθεί σε αυτήν την πρώτη σύσκεψη”, καταλήγει η πρόταση, που επισυνάπτεται στο σύνολο της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου