Τρίτη, 4 Απριλίου 2017

Ζητούν “πόθεν έσχες” από φαρμακευτικούς συλλόγους!Η υπηρεσία συνέστησε στους φαρμακευτικούς Συλλόγους να υποβάλουν εμπρόθεσμα τη σχετική δήλωση περιουσιακής κατάστασης, καθώς δεν αναμένεται να έχει εκδοθεί μέχρι τότε η σχετική γνωμοδότηση.

IATRONET.GR

Μείζον θέμα έχει ανακύψει τις τελευταίες μέρες σχετικά με την ειδοποίηση φαρμακευτικών συλλόγων να υποβάλουν δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης “πόθεν έσχες”.

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) έχει γίνει αποδέκτης μαζικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων από συλλόγους όλης της χώρας.

Οι πρόεδροι και οι αντιπρόεδροι καλούνται να υποβάλουν δηλώσεις από τη “Γ΄ Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής του Άρθρου 7 του Ν. 3691/08 – Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης”.

Με εντολή του προέδρου του ΠΦΣ Κωνσταντίνου Λουράντου, μετέβησαν τη Δευτέρα στην εν λόγω υπηρεσία ο νομικός σύμβουλος του Συλλόγου Ηλίας Δημητρέλλος και ο σύμβουλος Βασίλης Χατζημάρκου, προκειμένου να λάβουν σχετική ενημέρωση.

Όπως έγινε γνωστό, κατά τη συνάντηση με τον προϊστάμενο της υπηρεσίας, ο τελευταίος αναγνώρισε ότι υφίσταται θέμα ερμηνείας της σχετικής διάταξης για πλείστους όσους φορείς, οργανισμούς και ΝΠΔΔ, που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν αναλόγως με τις διατάξεις που ισχύουν για τον ΠΦΣ.

Η εν λόγω υπηρεσία έχει υποβάλει σχετικό ερώτημα για γνωμοδότηση προς οριστική ερμηνεία της διατάξεως του άρθρου 1 παρ. 1 περ. ι΄ του νόμου 3213/2003.

Από την πλευρά του, ο ΠΦΣ έχει υποβάλει σειρά εγγράφων – ερωτημάτων κατά το παρελθόν προς το υπουργείο Υγείας, το υπουργείο Δικαιοσύνης και την τότε αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

Με αυτά, επισημαίνει πως τόσο ο ΠΦΣ όσο και οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις. Ζητεί, δε, απάντηση επί του ζητήματος αυτού, χωρίς να έχει λάβει καμία μέχρι σήμερα.

Σαφή

Οι εκπρόσωποι του ΠΦΣ κατέστησαν σαφή τα εξής:

Η διοίκηση του Συλλόγου εκλέγεται από τους αντιπρόσωπους – μέλη του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και δεν διορίζεται από το Δημόσιο άμεσα ή έμμεσα, και ότι ο ΠΦΣ δεν χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά προκύπτει σαφώς ότι είναι αυτοχρηματοδοτούμενο ΝΠΔΔ.
Οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι διοικούνται από το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τους φαρμακοποιούς μέλη τους και δεν διορίζεται από το Δημόσιο άμεσα ή έμμεσα, καθώς επίσης δεν χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά προκύπτει σαφώς ότι είναι αυτοχρηματοδοτούμενα ΝΠΔΔ.

Από την υπηρεσία ενημερώθηκαν ότι δεν αναμένεται να εκδοθεί η παραπάνω γνωμοδότηση μέχρι το πέρας της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής καταστάσεως (13 Απριλίου) και ότι δεν αναμένουν να δοθεί παράταση υποβολής.

Συστήθηκε, λοιπόν, να υποβληθεί εμπρόθεσμα η σχετική δήλωση περιουσιακής κατάστασης από τους υπόχρεους. Ο ΠΦΣ επανυπέβαλε σχετικό έγγραφο προς την εν λόγω υπηρεσία.

Δημ.Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου