Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017

Στο “μικροσκόπιο” τα στοιχεία της φαρμακευτικής δαπάνης από τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας

Η ομάδα εργασίας θα διασφαλίσει την ανωνυμοποίηση των παρεχόμενων στοιχείων, στη βάση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ασθενών.

Γράφει: Καραγιώργος Δημήτρης - ΙΑΤRONET.GR

Τη δυνατότητα επεξεργασίας αναλυτικών στοιχείων από τη φαρμακευτική δαπάνη των δημόσιων νοσοκομείων, διερευνά το υπουργείο Υγείας.

Με απόφαση του γενικού γραμματέα Γιώργου Γιαννόπουλου, συγκροτήθηκε 26μελής ομάδα εργασίας, η οποία θα καθορίσει την πολιτική διάθεσης στοιχείων και δεδομένων φαρμακευτικής δαπάνης.

Συντονιστής της ομάδας είναι ο ειδικός σύμβουλος του υπουργού Υγείας Γιώργος Στεφανόπουλος και μέλη της υπηρεσιακοί παράγοντες και διοικητές Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ).

Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται οι διοικητές των ΥΠΕ και οι νομικοί τους σύμβουλοι, η αντιπρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) Δέσποινα Μακριδάκη, φαρμακοποιοί δημόσιων νοσοκομείων, ο προϊστάμενος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του υπουργείου Υγείας Θεοχάρης Μηλώνης, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Φαρμάκων Αναστάσιος Παππάς και η δικηγόρος και ειδική σύμβουλος του υπουργού Υγείας Έλλη Τζούρου.

Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι να διερευνήσει πρωτίστως το πεδίο εφαρμογής του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου περί διάθεσης και χρήσης εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, στα στοιχεία των φαρμακείων των δημόσιων νοσοκομείων.

Στη συνέχεια, η ομάδα θα πιστοποιήσει τα αιτούμενα προς συλλογή στοιχεία ενδιαφερόμενων και των προκαθορισμένων δηλώσεων συμμόρφωσής τους.

Θα αναζητήσει, επίσης, τα επιτρεπόμενα προς διάθεση δεδομένα και θα διασφαλίσει την ανωνυμοποίηση των παρεχόμενων στοιχείων, στη βάση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ασθενών.

Επεξεργασία

Οι ειδικοί θα προσδιορίσουν τον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας και τελικής μορφής των προς διάθεση δεδομένων (χρήση ειδικά γραμμογραφημένων αρχείων), τον τρόπο ελεγχόμενης διάθεσης και απόλυτης καταγραφής της διάθεσης αυτής.

Θα προτυποποιήσει τις παραγόμενες αναλύσεις επί των διατιθέμενων δεδομένων και θα φροντίσει για τη διάχυσή τους στους ενδιαφερόμενους δημόσιους φορείς του ΕΣΥ.

Η θητεία των μελών της Ομάδας Εργασίας λήγει με την ολοκλήρωση του έργου της, ενώ στα μέλη της θα δοθεί η δυνατότητα χρήσης του συστήματος τηλεδιασκέψεων του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου