Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

Συνεχίζει να υποχωρεί το επίπεδο της παρεχόμενης περίθαλψης – Έρευνα


Πιο επίκαιρο από ποτέ προκύπτει το αίτημα αύξησης των κρατικών δαπανών υγείας, για τη διασφάλισης της πρόσβασης των πολιτών σε υψηλού επιπέδου παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Οι αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας σε σημαντικές πτυχές του μεγάλου ζητήματος της υγείας αποτυπώνονται σε έρευνα* που διενεργήθηκε από την εταιρία ALCO, για λογαριασμό του PhRMA Innovation Forum**.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, περισσότεροι από 6 στους 10 πολίτες θεωρούν ότι το επίπεδο της παρεχόμενης περίθαλψης στην Ελλάδα έχει υποχωρήσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Η πεποίθηση αυτή είναι εντονότερη (74%) στα άτομα ηλικίας 45 ετών και άνω, τα οποία θεωρείται ότι έρχονται συχνότερα σε επαφή με το σύστημα υγείας.

Οι ερωτώμενοι αξιολόγησαν μάλιστα τον τομέα της υγείας σε υψηλότερη θέση ακόμη κι από αυτόν της Παιδείας, αναφορικά με την ανάγκη αύξησης της κρατικής χρηματοδότησης. Σχεδόν καθολική, εξάλλου, σε ποσοστό άνω του 80%, είναι η αντίληψη της κοινωνίας ότι η Πολιτεία δεν καλύπτει με επάρκεια τις φαρμακευτικές ανάγκες των πολιτών.

Αξίζει να σημειωθεί δε, πως τα καινοτόμα φάρμακα ταυτίζονται από τους πολίτες με μεγαλύτερο προσδόκιμο και καλύτερη ποιότητα ζωής, αλλά και με ευκολότερο τρόπο χορήγησης. Όπως προκύπτει από την έρευνα ειδικότερα, 6 στους 10 πολίτες αναφέρουν ότι τα νέα καινοτόμα φάρμακα σχετίζονται άμεσα με την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης. Για το 64% των πολιτών, η μειωμένη πρόσβαση στα νέα καινοτόμα φάρμακα σηματοδοτεί σημαντικό κίνδυνο για την υγεία τους, αλλά και υποβάθμιση των Ελλήνων σε πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Μόλις το 15% θεωρεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο λογικό, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.

Με την αντίληψη αυτή συνδέεται και η αρνητική στάση της κοινωνίας απέναντι στο ενδεχόμενο μέτρων που θα καθυστερούν την έλευση νέων, καινοτόμων φαρμάκων στην Ελλάδα. Η πλειονότητα των πολιτών αντιμετωπίζει μια τέτοια εξέλιξη ως απειλή για την υγεία, αλλά και ως υποβάθμιση της ποιότητας ζωής.

Σχολιάζοντας τα ευρύματα της έρευνας, ο Jim Sage, Πρόεδρος του PhRMA Innovation Forum και Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer Hellas, δήλωσε:

«Τα ευρήματα της έρευνας αναδεικνύουν με σαφήνεια τη σημασία που αποδίδει η ελληνική κοινωνία στο θεσμό της υγειονομικής περίθαλψης, αλλά και το αίτημα για διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες, που προσθέτουν χρόνο και ποιότητα ζωής. Προς αυτή την κατεύθυνση είναι απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ της Πολιτείας, του φαρμακευτικού κλάδου και όλων των εμπλεκόμενων φορέων στο χώρο της υγείας. Με εποικοδομητικό διάλογο και αξιοποίηση της διαθέσιμης τεχνογνωσίας, μπορούμε από κοινού να διαμορφώσουμε ένα βιώσιμο σύστημα περίθαλψης, με κινητήριο μοχλό την καινοτομία και κύριο ωφελούμενο τον Έλληνα ασθενή».

*Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 3 – 8 Μαρτίου 2017 με τη μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων, σε πανελλαδικό δείγμα 1.000 ατόμων ηλικίας 18 ετών και άνω.

**Το PhRMA Innovation Forum, αντιπροσωπεύει τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες έρευνας και βιοτεχνολογίας, οι οποίες επικεντρώνονται στην ανακάλυψη, την ανάπτυξη και την κυκλοφορία καινοτόμων φαρμάκων που σώζουν ζωές. Βασικός στόχος αποτελεί η αναζήτηση νέων θεραπειών που απαντούν σε ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες, συμβάλλοντας στην αύξηση της επιβίωσης, της ποιότητας ζωής, αλλά και της παραγωγικότητας των ασθενών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου