Κυριακή, 6 Μαΐου 2018

Μπουκέτο προτάσεων του Υπουργού Υγείας για την «Βαλέτα»

Η «Βαλέτα» είναι ένα φιλόδοξο εγχείρημα διακρατικής συνεργασίας και σήμερα υπέγραψε και η Κροατία, είπε Υπουργός Υγείας Α. Ξάνθος στη διάσκεψη των χωρών της «Βαλέτα» στη Λισαβόνα( 4/5/2018), με στόχο τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των πολιτών μας στα αναγκαία φάρμακα, είναι προφανές ότι βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο.

Νικολέτα Ντάμπου - Healthweb.gr

Χρειάζεται να προχωρήσουμε πιο συστηματικά στην ανταλλαγή δεδομένων , εμπειρίας και καλών πρακτικών ανάμεσα στις χώρες μας στο πεδίο της αξιολόγησης των νέων φαρμάκων ( ΗΤΑ), της διαπραγμάτευσης προσιτών τιμών και της αποζημιωτικής πολιτικής. Κυρίως όμως, οφείλουμε να προετοιμαστούμε έγκαιρα για τον τρόπο επικύρωσης και τη νομική ισχύ των συμφωνιών που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση μιας πολυμερούς διαπραγμάτευσης με τις φαρμακευτικές στο πλαίσιο της «Βαλέτα», είπε, μεταξύ άλλων , ο υπουργός καταθέτοντας μπουκέτο προτάσεων.

Κρίνουμε πως προκειμένου να ευοδωθεί η «πρωτοβουλία της Βαλέτα» απαιτείται ισχυρότερη πολιτική δέσμευση από όλους μας και διαρκής επικαιροποίηση της εθελοντικής συνεργασίας που ξεκινήσαμε το Μάΐο του 2017. Με την προσδοκία να καταλήξουμε σύντομα σε τελικές αποφάσεις , καταθέτουμε σήμερα μια δέσμη προτάσεων για προβληματισμό και συζήτηση :

• Την ενίσχυση των τεχνικών κλιμακίων της «Βαλέτα» (VTC) με εξειδικευμένους νομικούς από κάθε χώρα, οι οποίοι θα παρακολουθούν την εξέλιξη των εργασιών, επιδιώκοντας την επίλυση νομικών ζητημάτων που προκύπτουν από τη διαφορετικότητα των συστημάτων μας και της φαρμακευτικής πολιτικής που εφαρμόζει κάθε χώρα. Οι νομικοί του τεχνικού κλιμακίου της Βαλέτα μπορούν να λειτουργούν ως μία ανεξάρτητη ομάδα εργασίας, σε διαρκή συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της τεχνικής επιτροπής.

• Στόχος της νομικής ομάδας θα είναι η «θωράκιση» των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τις εργασίες των τεχνικών κλιμακίων και τις διαπραγματεύσεις τους με τη φαρμακοβιομηχανία, με κανόνες δεσμευτικότητας για όλα τα συμμετέχοντα κράτη-μέλη. Κρίνουμε πως αυτό θα καθορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα της πρωτοβουλία μας.

• Θεωρούμε, τέλος, ως απαραίτητο «εργαλείο» στην κατεύθυνση της δεσμευτικότητας την υπογραφή μιας πολυμερούς Διεθνούς Σύμβασης που θα κυρωθεί από κάθε χώρα . Η σύμβαση αυτή θα σηματοδοτούσε την εξέλιξη της «Βαλέτα» από το επίπεδο των γενικών πολιτικών διακηρύξεων και στόχων , σε εκείνο της πρακτικής δέσμευσης στα πεδία που έχουν από κοινού επιλεχθεί ως ζωτικής σημασίας για την κάλυψη των φαρμακευτικών αναγκών των πολιτών μας.

Θεωρούμε ότι η «Βαλέτα» έθεσε τις βάσεις για μια κρίσιμη αλλαγή παραδείγματος στη φαρμακευτική πολιτική στην Ευρώπη. Η συγκρότηση ενός «οδικού χάρτη» ενεργειών για το επόμενο διάστημα που θα ενδυναμώσουν τη συνεργασία μας, αποτελεί ένα στοίχημα που μπορούμε να κερδίσουμε όλοι μαζί.

Για να προχωρήσουμε ακόμα πιο αποφασιστικά το κοινό μας εγχείρημα , θα έχουμε την ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων και οργάνωσης των νέων βημάτων στην επόμενη συνάντηση μας στην Αθήνα, για την οποία σας προσκαλούμε από τώρα και περιμένουμε με χαρά την ανταπόκριση σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου