Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022

Ο ΙΣΑ απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Υγείας, με την οποία ζητά να τροποποιηθούν τα κριτήρια ποιότητας, των ακτινολογικών μηχανημάτων


Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Υγείας Θ. Πλεύρη και στη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, αναφορικά με τα κριτήρια ποιότητας στις αποζημιούμενες από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εξετάσεις μαγνητικής και αξονικής τομογραφίας.

Ειδικότερα, ο ΙΣΑ στην επιστολή του αναφέρει τα εξής: «Δυνάμει της υπ΄ αριθμόν ΕΑΛΕ/Γ.Π. 37687/2022 (ΦΕΚ Β΄/3711/2022) απόφασής σας, καθορίσθηκαν τα κριτήρια ποιότητας του άρθρου 4 του ν. 4931/2022 (Α’ 94) στις αποζημιούμενες από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εξετάσεις μαγνητικής και αξονικής τομογραφίας.

Η Υπουργική απόφαση θέτει ως βασικό στοιχείο για την διενέργεια εξετάσεων αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας, μηχάνημα αναφοράς, ως απαιτούμενο τεχνολογικό εξοπλισμό.

Απευθυνόμαστε σε εσάς, αιτούμενοι να τροποποιηθεί η ανωτέρω πρόβλεψη, λαμβάνοντας υπόψη τους διεθνείς επιστημονικούς κανόνες και όπως έχουμε ήδη αιτηθεί στο από 05.10.2022 έγγραφό μας, να δοθεί επαρκής παράταση για την ορθή συμμόρφωση και την ολοκλήρωση των διαδικασιών που αφορούν στα ποιοτικά κριτήρια των ακτινολογικών μηχανημάτων.

Κρίνεται απολύτως αναγκαίο να λάβετε υπόψη την δυνατότητα και να διαμορφώσετε τις προϋποθέσεις ώστε να δύνανται και τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια να συμμορφωθούν σε αυτές. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι δυνάμει των ανωτέρω προβλεφθέντων στην ως άνω Υ.Α., τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια που λειτουργούν μεμονωμένα θα οδηγηθούν σε αφανισμό και τούτο είναι κάτι για το οποίο πρέπει να μεριμνήστε άμεσα!»

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΙΣΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου