Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022

Έκθεση της ΕΕ για την υγεία – Σφοδρός ο αντίκτυπος της πανδημίας

Συντάκτης: Virus

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ΟΟΣΑ θα κυκλοφορήσουν την κοινή τους έκδοση «Η υγεία με μια ματιά: Ευρώπη 2022».Η δημοσίευση χρησιμοποιεί τα πιο πρόσφατα δεδομένα για να δώσει μια ολοκληρωμένη, συγκριτική ανάλυση των βασικών προκλήσεων που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι ευρωπαϊκές χώρες προκειμένου να αναπτύξουν ισχυρότερα και ανθεκτικότερα συστήματα υγείας μετά την οξεία φάση της πανδημίας COVID-19.

Η έκθεση παρέχει επίσης συγκριτικές αναλύσεις της κατάστασης της υγείας, των παραγόντων κινδύνου, των δαπανών υγείας, της ποιότητας και της πρόσβασης στην περίθαλψη σε 38 ευρωπαϊκές χώρες. Κομβικό σημείο θεωρείται η μείωση του προσδόκιμου ζωής στην ΕΕ κατά περισσότερο από ένα έτος το 2021 σε σύγκριση με το επίπεδο πριν από την πανδημία – η μεγαλύτερη μείωση που παρατηρήθηκε στις περισσότερες χώρες της ΕΕ μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2022, είχαν αναφερθεί περισσότεροι από 1,1 εκατομμύρια θάνατοι από το COVID-19 στις 27 χώρες της ΕΕ χώρες. Ωστόσο, πρόκειται για υποεκτίμηση, καθώς τα στατιστικά στοιχεία για την υπερβολική θνησιμότητα υποδεικνύουν μια επιπλέον 300. 000 άτομα να πεθαίνουν ως άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα της πανδημίας. Περισσότερο από το 90% των θανάτων από COVID19 σημειώθηκε μεταξύ ατόμων ηλικίας άνω των 60 ετών. Ο αντίκτυπος της COVID-19 στη θνησιμότητα ήταν χαμηλότερος στις σκανδιναβικές χώρες (Ισλανδία, Νορβηγία, Δανία και Φινλανδία) και υψηλότερος στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (Βουλγαρία, Ουγγαρία, Κροατία, Τσεχική Δημοκρατία, Σλοβενία,

Λετονία και Ρουμανία). Πολλοί παράγοντες εξηγούν τις διαφορές μεταξύ των χωρών στη θνησιμότητα COVID-19, συμπεριλαμβανομένων των προϋπαρχόντων συνθήκων υγείας, τη χρονική στιγμή και την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών περιορισμού, την υιοθέτηση του εμβολιασμού COVID-19 και οι διαφορές στις την ικανότητα των συστημάτων υγείας να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις πρωτοφανείς προκλήσεις που επιβάλλει η COVID-19.

Αντίκτυπος στην ψυχική και σωματική υγεία των νέων

Παρόλο που η πανδημία είχε αντίκτυπο στη ζωή σχεδόν όλων, υπήρξαν ιδιαίτερες ανησυχίες για την ψυχική και σωματική υγεία των εκατομμυρίων νέων Ευρωπαίων, των οποίων η διαμορφωτική χρόνια σημαδεύτηκαν από διαταραχές στην εκπαίδευση και τις κοινωνικές τους δραστηριότητες. Σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, όπως είναι το Βέλγιο, η Εσθονία, η Γαλλία, η Σουηδία και η Νορβηγία, το ποσοστό των νέων που ανέφεραν συμπτώματα κατάθλιψης υπερδιπλασιάστηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, φθάνοντας σε επιπολασμό επίπεδα τουλάχιστον διπλάσια από ό,τι στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες. Πολλά παιδιά και νέοι πέρασαν επίσης σημαντικά λιγότερο χρόνο για σωματική δραστηριότητα και είχαν επιδεινούμενες διατροφικές συνήθειες, με ενδείξεις αύξησης του παιδικού υπέρβαρου και της παχυσαρκίας σε ορισμένες χώρες.

Η αυξανόμενη ζήτηση για υποστήριξη της ψυχικής υγείας, σε συνδυασμό με τις διαταραχές στην παροχή φροντίδας κατά τη διάρκεια της πανδημίας, έθεσε σε δοκιμασία τις ήδη καταπονημένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Περίπου το 50% των νέων Ευρωπαίων ανέφεραν ανεκπλήρωτες ανάγκες για φροντίδα ψυχικής υγείας την άνοιξη του 2021 και ξανά την άνοιξη του 2022.

Πολλές χώρες έχουν εφαρμόσει ορισμένα μέτρα για την προστασία και τη φροντίδα της ψυχικής υγείας των νέων υγείας, ωστόσο το μέγεθος των επιπτώσεων δικαιολογεί περαιτέρω δράση για να διασφαλιστεί ότι η πανδημία δεν θα αφήσει μόνιμα σημάδια σε αυτή τη γενιά.

Άξιο λόγου είναι ότι η διακοπή της περίθαλψης κατά τη διάρκεια της πανδημίας δημιούργησε καθυστέρηση ασθενών για καρκίνο περίθαλψη και εκλεκτικές χειρουργικές επεμβάσεις.

1 σχόλιο:

  1. θυμάστε τα σούργελα της κυβέρνησης που .....κορόιδευαν την Σουηδία?

    ΑπάντησηΔιαγραφή