Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022

Επεκτείνεται ο “Μεγάλος Αδελφός” του ΕΣΥ

Επεκτείνεται ο “Μεγάλος Αδελφός” του ΕΣΥ
Συντάκτης: Virus

Σε Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επέκτασης του Πληροφοριακού Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Bi-Health) προχώρησε το Υπουργείο Υγείας. Ο προϋπολογισμός είναι περίπου 75.000 ευρώ για ένα έτος.

Το Bi-Health δημιουργήθηκε την περίοδο 2014-2015. Είναι ένα σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα που διασφαλίζει τη συλλογή και επεξεργασία των αναλυτικών και συγκεντρωτικών δεδομένων των Δημοσίων Μονάδων Υγείας της Επικράτειας, σε κεντρικό επιχειρησιακό επίπεδο και επιτρέπει την διάχυση της πληροφορίας προς τους μηχανισμούς διοίκησης με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Με απλά λόγια το σύστημα αυτό είναι ο “Μεγάλος Αδελφός” του ΕΣΥ, ο οποίος καταγράφει και αναλύει όλα τα δεδομένα από 131 νοσοκομεία, 225 κέντρα υγείας και εκατοντάδες περιφερειακά ιατρεία. Στόχος είναι φυσικά να παρέχονται στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας έγκυρα δεδομένα, ώστε να λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις.

Ανάμεσα στα άλλα, το έργο περιλαμβάνει:

Συντήρηση όλης της υποδομής, του υλικού (hardware) και λογισμικού (software έτοιμου και κατά παραγγελία – custom made) του Πληροφοριακού Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυίας του Υπουργείο Υγείας.
Επικαιροποίηση της καταγραφής όλης της υποδομής, του υλικού (hardware) και λογισμικού (software έτοιμου και κατά παραγγελία – custom made) όπως αποτυπώνεται στους πίνακες 1 και 2 (Παράρτημα 1).
Εξασφάλιση αδιάλειπτης επικοινωνίας μεταξύ όλων των λειτουργικών και επιχειρησιακών κόμβων του συστήματος.
Εξασφάλιση της νόμιμης αδειοδότησης του λογισμικού.
Προστασία του συστήματος από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση καθώς και αντιμετώπισηπεριστατικών ασφαλείας.
Τήρηση όλων των διατάξεων και οδηγιών για την προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.
Τεχνική υποστήριξη και συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή προκειμένου να πραγματοποιηθεί μετάπτωση του Πληροφοριακού Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας στο Κυβερνητικό Νέφος του Τομέα Υγείας (H-Cloud) σύμφωνα με το νόμο 4724/2020, σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί κατά τη διάρκεια του έτους λειτουργικής και τεχνικής υποστήριξης.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει:να εκτελέσει και να παραδώσει πλήρη και αναλυτική καταγραφή του υφιστάμενου εξοπλισμού και λογισμικού εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
πρέπει να προβεί εγγράφως σε προτάσεις για τυχόν βελτιώσεις, αναβαθμίσεις, αντικαταστάσεις εξοπλισμού και λογισμικού καθώς και ανανεώσεις υφιστάμενων αδειών λογισμικού, εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
εντός σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης να παρουσιάσει στα αρμόδια στελέχη της ΔΗΛΕΔ όλα τα υποσυστήματα συλλογής δεδομένων, παραγωγής αναφορών και οπτικοποίησης.
να οργανώσει κέντρο υποστήριξης χρηστών (help desk), το οποίο θα δέχεται αιτήματα μέσω τηλεφώνου, e-mail ή/και οποιουδήποτε άλλου διαθέσιμου εργαλείου ηλεκτρονικής επικοινωνίας (πχ. Redmine).

1 σχόλιο:

  1. Απορώ γιατί δεν βάζουν κατευθείαν το predator που το δουλεύουν καλά.....

    ΑπάντησηΔιαγραφή