Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 2023

Τι ζήτησαν οι γιατροί της Αθήνας από τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη – Οι 6 προτάσεις

Τι ζήτησαν οι γιατροί της Αθήνας από τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη – Οι 6 προτάσεις

Οι γιατροί της Αθήνας κατέθεσαν υπόμνημα με τις έξι προτάσεις τους στον υπουργό Υγείας

HR

Οι γιατροί της Αθήνας παρέδωσαν στον Υπουργό Υγείας Μιχάλη Χρυσοχοΐδη τις προτάσεις τους για την ανασυγκρότηση του τομέα της υγείας,

Στο υπόμνημα που παρέδωσε το προεδρείο του ΙΣΑ στον Υπουργό στο πλαίσιο της σημερινής συνάντησής τους, στο Υπουργείο Υγείας τονίστηκε μεταξύ άλλων ότι η ορθολογική και αξιοπρεπής αποτίμηση της αξίας της ιατρικής πράξης και επίσκεψης είναι ο πυρήνας των προβλημάτων.

Ο ΙΣΑ παρέδωσε συγκεκριμένες προτάσεις, για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και την ανάγκη να καταργηθεί το clawback που απειλεί τη βιωσιμότητα των ιδιωτικών φορέων ΠΦΥ, για τις Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας, τη Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τον ΕΟΠΥΥ και τον προσωπικό γιατρό, τη λειτουργία των Ιατρικών Συλλόγων, τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας και τον ιατρικό εθελοντισμό.

Ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης παρέλαβε το υπόμνημα του ΙΣΑ και δεσμεύθηκε ότι θα λάβει υπόψη τα αιτήματά του και ότι θα υπάρξει συνεργασία, με τον ιατρικό κόσμο, για την αναβάθμιση του συστήματος υγείας.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης τόνισε τα εξής:

«Ο ΙΣΑ κατέθεσε τις προτάσεις του για την ανασυγκρότηση του τομέα της υγείας και τη διασφάλιση ποιοτικών υπηρεσιών, για όλους τους Έλληνες πολίτες. Είμαστε εδώ ως σύμβουλοι και συνεργάτες, για να συμβάλλουμε στην προσπάθεια της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου υγείας, για την αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας προς όφελος του ασθενή και της δημόσιας υγείας. Το επιστημονικό μας δυναμικό αποτελεί το δυνατό χαρτί της χώρας μας που πρέπει να υποστηριχθεί και να αξιοποιηθεί σωστά. Ο ΙΣΑ θα βοηθήσει στην προσπάθεια για ένα καλύτερο αύριο για τον ασθενή και το λειτουργό της υγείας».

Οι έξι προτάσεις

Οι προτάσεις του ΙΣΑ που περιλάμβανε το υπόμνημα που παραδόθηκε στον Υπουργό Υγείας είναι οι εξής:

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & ΜΗΝ

Το θεσμικό πλαίσιο θα πρέπει να επανεξεταστεί όσον αφορά:

στην αδειοδότηση των ιατρείων των ΟΤΑ.

στη δυνατότητα κοινού ιατρείου στα πολυϊατρεία.

στα επιβαλλόμενα χρηματικά πρόστιμα που είναι υπέρογκα (14.000 € και 75.000€). Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στο ΔΣ του οικείου ΙΣ να επιβάλει μικρότερα ή μεγαλύτερα πρόστιμα αξιολογώντας τα δεδομένα κάθε περίπτωσης. Στην οικονομική ενίσχυση των φορέων ΠΦΥ.

Όσον αφορά στις ΜΗΝ προτείνεται η επέκτασή τους σε όλες τις ειδικότητες, η παροχή της δυνατότητας συμμετοχής τους σε πολυκεντρικές κλινικές μελέτες, καθώς και ειδικότερα η παροχή δυνατότητας στις Οφθαλμολογικές ΜΗΝ να εκτελούν κερατοπλαστικές με άδεια του ΕΟΜ.

Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Οι εργασιακές σχέσεις και ειδικότερα η φύσης της εργασίας ως έμμισθης για όλους τους ιατρούς που καλύπτουν πάγιες ανάγκες λειτουργίας της κλινικής (και όχι μόνο των επιστημονικά υπευθύνων), αλλά και ο καθορισμός της ιατρικής αμοιβής από τον θεράποντα ιατρό και όχι εν απουσία του με συμβάσεις μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών και ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, αποτελούν τα πλέον βασικά ζητήματα.

Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Η ουσιαστική αναβάθμιση των μισθών ως έμπρακτη αναγνώριση της προσφοράς του ιατρικού σώματος θα πρέπει να αποτελέσει την απόλυτη προτεραιότητα σε μία χώρα που σέβεται το επιστημονικό της προσωπικό.

Θα πρέπει να θεσπιστεί εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας των νοσοκομείων και τμημάτων/κλινικών για τον καθορισμό των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων των ιατρών κάθε βαθμίδας και του λοιπού προσωπικού, κάτι που θα οδηγήσει στην ενδυνάμωση των υγειών σχέσεων μέσα σε κάθε τμήμα, τομέα και υπηρεσία.


Το ΕΣΥ πράγματι νοσεί και πρέπει να ανασυγκροτηθεί τόσο με την πλήρωση των κενών θέσεων όσο και την παροχή πραγματικών κινήτρων για τη στελέχωση των απομακρυσμένων περιοχών.

Τέλος, ενόψει της έξαρσης φαινομένων βίας θα πρέπει να ληφθούν μέτρα προστασίας των λειτουργών της υγείας.

ΕΟΠΥΥ – Προσωπικός Ιατρός.

Οι Συλλογικές συμβάσεις με τους κατά τόπους ΙΣ, όπως κατά νόμο προβλέπονται αποτελεί πάγιο αίτημα.

Το clawback που εισήχθη ως ένα έκτακτο μέτρο λόγω δημοσιονομικής κρίσης θα πρέπει να καταργηθεί. (πρβλ. σχετ. ΣτΕ 612/2022)

Η διαδικασία έκδοσης των διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων θα πρέπει να ολοκληρωθεί και να εισαχθούν δικλείδες ασφαλείας (κόφτες) για την έκδοση αντίθετων σε αυτά διαγνωστικών εξετάσεων.

Τα ποιοτικά κριτήρια, ιδίως των ακτινοδιαγνωστικών εργαστηρίων, θα πρέπει να επαναξιολογηθούν.

Η εισαγωγή του θεσμού του προσωπικού ιατρού αποτέλεσε μία καλή βάση, πλην όμως για να λειτουργήσει πραγματικά θα πρέπει άμεσα να εκδοθούν οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του ν. 4931/22 υπουργικές αποφάσεις ώστε πέραν των παθολόγων και γενικών ιατρών, να μπορούν να καθίστανται προσωπικοί ιατροί και ιατροί άλλων ειδικοτήτων (κυρίως και ενδεικτικά παιδίατροι, πνευμονολόγοι, καρδιολόγοι κα).

Θα πρέπει να αξιολογηθεί εκ νέου η αποτίμηση της ιατρικής συνδρομής του προσωπικού ιατρού, αλλά και να αναγνωριστεί το δικαίωμα των ασθενών να δηλώνουν ως προσωπικό τους ιατρό, μη συμβασιούχο ιατρό.

Ιατρικοί Σύλλογοι – Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας.

Η νομοθεσία που διέπει τους ΙΣ, αν και σχετικά πρόσφατη, παρουσιάζει πολλά προβλήματα και πρέπει να τροποποιηθεί. Ομοίως ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας που θεσπίστηκε προ 20ετίας (2005), θα πρέπει επίσης να τροποποιηθεί ώστε να είναι σύγχρονος αντιμετωπίζοντας προβλήματα όπως την ιατρική διαφήμιση, τις δικαστικές πραγματογνωμοσύνες και τις τηλεδίκες.

Εθελοντές ιατροί

Οι ιατροί μετά τη συνταξιοδότησή τους και τη διαγραφή τους από τα μητρώα του ΙΣ που ανήκουν δεν δικαιούνται να ασκούν την ιατρική. Είναι όμως ιατροί που και μετά τη συνταξιοδότησή τους επιθυμούν να ασκούν την ιατρική εθελοντικά. Το δικαίωμα αυτό θα πρέπει να τους αναγνωριστεί όταν αφορά δημόσιους κοινωφελείς οργανισμούς.

Στη συνάντηση με τον υπουργό συμμετείχαν οι κ.κ. Γ.Πατούλης (Πρόεδρος),Φ. Πατσουράκος (Α’ Αντιπρόεδρος),Π. Λεονάρδου (Β’ Αντιπρόεδρος),Ε.Τσούκαλος (γ.γραμματέας), Ι.Κεχρής(ταμίας),Ε.Μαρκάκη (αν.ταμίας)και τα μέλη Θ. Αγγελόπουλος Ι.Δατσέρης Σ. Καλιαμπάκος Ι.Καλλιάτσος Ο.Κεσίδου Γ.Μαρίνος Ι.Νάσιος Ε. Παπαμαργαρίτης.

5 σχόλια:

 1. Θα δώσουν κάποια "γενναία" αύξηση 50-100 ευρω.Το πλοίο του ΕΣΥ εγκαταλείπεται από όσους σέβονται τον εαυτό τους, τον κόπο και την επιστήμη τους.Ειναι εντελώς ξεκάθαρο ότι η υγεία παραδίδεται σε ιδιωτικά συμφέροντα γι'αυτό την αφήνουν να καταρρεύσει.Τοσα χρόνια μας έβριζαν και μας λοιδορούσαν δημοσιογράφοι (λες και φταίμε όλοι για τον χρηματισμό ορισμένων καθηγητών και μεγαλοδιευθυντων χειρουργών), όταν ξενυχτουσαμε στα επείγοντα και στις κλινικές.Χασαμε γενέθλια παιδιών,Χριστούγεννα , Πρωτοχρονιά και Πάσχα για να καλύψουμε εφημερίες.Το ευχαριστώ είναι οι μετακινήσεις,οι άθλιοι μισθοί και όλοι να μα κυνηγάνε.Αρκετα !!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ότι να ναι , ακόμη και οι εκπρόσωποι μας έχουν άγνοια......αφού επιτρέπεται σε Κ/Δ και Π/Γ να είναι ΠΙ! Κατά τα άλλα την αμοιβή δέκα ευρώ μικτά την θεωρείτε .....τέλεια βλέπω συναδελφοι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Για το αίσχος των συντάξεων των 700 ευρώ δεν ζήτησαν τίποτα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Συνάδελφοι το 10αρικο σας φτανει; Ούτε καν το θετετε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Φυσικα επαινειται ο ευτελιστικος για το γιατρο θεσμος του προσωπικου γιατρου.Αμα εχεις τετοιους εκπροσωπους τι τους θελεις τους εχθρους .

  ΑπάντησηΔιαγραφή