Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023

Θεσσαλία: Απαλλάσσονται από συμμετοχή σε φάρμακα και εξετάσεις οι πλημμυροπαθείς – Τροπολογία

Θεσσαλία: Απαλλάσσονται από συμμετοχή σε φάρμακα και εξετάσεις οι πλημμυροπαθείς – Τροπολογία

Δεν θα πληρώνουν συμμετοχή σε φάρμακα και εξετάσεις οι πλημμυροπαθείς στη Θεσσαλία

HR

Δεν θα πληρώνουν συμμετοχή στα φάρμακα και τις εξετάσεις οι κάτοικοι στη Θεσσαλία μέχρι τις 31 Μαρτίου.

Αναλυτικότερα με τροπολογία που προστέθηκε στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο, οι κάτοικοι στη Θεσσαλία, οι οποίοι αποδεδειγμένα επλήγησαν από την κακοκαιρία, απαλάσσονται μέχρι στις 31 Μαρτίου 2024 από τη θεσμοθετημένη συμμετοχή καθώς και από κάθε πρόσθετη επιβάρυνση για:

α) χορήγηση φαρμάκων, που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, κατά παρέκκλιση της υπό στοιχεία ΔΥΓ3(α)/οικ. 104747/26.10.2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας (Β’ 2883) και της υπό στοιχεία Δ3(α)34943/12.07.2022 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β’ 3476) και

β) την εκτέλεση παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων και ηλεκτρονικών γνωματεύσεων των άρθρων 6, 10, 39, 47 έως 54 και 55 της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31.10.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας (Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Β’ 4898).

Η πρόσθετη δαπάνη που προκαλείται για την εφαρμογή των περ. α) και β) του πρώτου εδαφίου καλύπτεται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, κατόπιν ειδικής χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Για φάρμακα που εγκρίνονται μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π) είναι δυνατή η συνέχιση της αγωγής σε ασθενείς που κατοικούν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, οι οποίοι ήδη λαμβάνουν θεραπεία, κατόπιν καταχώρησης σχετικού αιτήματος του θεράποντος ιατρού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Σ.Η.Π.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας δύνανται να εξειδικεύονται οι δικαιούχοι του παρόντος, να καθορίζονται ο τρόπος απόδειξης της ιδιότητας του πληγέντος, η διαδικασία απαλλαγής από τη συμμετοχή για τη χορήγηση φαρμάκων και την εκτέλεση παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων και ηλεκτρονικών γνωματεύσεων και να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
Δείτε παρακάτω την τροπολογία για την απαλλαγή συμμετοχής σε φάρμακα και εξετάσεις στη Θεσσαλία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου