Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023

Υπουργείο Υγείας: Ξεκινούν αποσπάσεις υπαλλήλων στην κεντρική υπηρεσία για να καλυφθούν οι ανάγκες – Τι προβλέπει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Υπουργείο Υγείας: Ξεκινούν αποσπάσεις υπαλλήλων στην κεντρική υπηρεσία για να καλυφθούν οι ανάγκες – Τι προβλέπει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αποσπάσεις υπαλλήλων με διαδικασίες εξπρές στο Υπουργείο Υγείας

HR

Σε αποσπάσεις υπαλλήλων προχωρά το υπουργείο Υγείας προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες – όπως υποστηρίζει – ανάγκες που θα προκύψουν το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Υγείας Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, αναμένεται να μετακινηθούν με απόσπαση 38 υπάλληλοι.

Ειδικότερα οι απόσπαση θα αφορά μόνιμες υπαλλήλους ή υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), που υπηρετούν σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις όπως ισχύει, να μη συντρέχει στο πρόσωπό τους οποιοδήποτε κώλυμα απόσπασης από γενική ή ειδική διάταξη και να μην υφίσταται σε βάρος τους εκκρεμής ποινική ή πειθαρχική δίωξη.

Η χρονική διάρκεια των αποσπάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος συνολικά, δυνάμενη να παραταθεί για τρείς (3) μήνες.

Οι αποδοχές του αποσπασμένου υπαλλήλου καταβάλλονται από την υπηρεσία υποδοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:

• Αίτηση υποψηφιότητας στην οποία θα αναφέρουν για ποια θέση από τις ως άνω προκηρυσσόμενες ενδιαφέρονται

• Πρόσφατο πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, στο οποίο να βεβαιώνεται, επιπλέον, εάν μέχρι σήμερα έχει επιβληθεί στον υπάλληλο πειθαρχική ποινή ή υφίσταται οποιαδήποτε πειθαρχική/ποινική εκκρεμότητα καθώς και εάν υπάρχει οποιοδήποτε κώλυμα απόσπασης από γενική ή ειδική διάταξη νόμου.

1 σχόλιο: