Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023

Είπαν «όχι» στην άσκοπη χρήση αντιβιοτικών

ΥΓΕΙΑ in.gr
Ένα νέο ευρωπαϊκό έργο καταφέρνει να μειώσει την περιττή συνταγογράφηση αντιβιοτικών

Στο πλαίσιο του έργου HAPPY PATIENT, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα αυτό, Ελλάδα και Ισπανία μείωσαν την περιττή συνταγογράφηση αντιβιοτικών. Ειδικά οι Ισπανοί τα κατάφεραν κατά 16,5%, ενώ μείωσαν και τη λανθασμένη συνταγογράφηση αντιβιοτικών κατά 17,4% στον τομέα των Επειγόντων Περιστατικών και Εκτάκτων Αναγκών.

Οι παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν από την ομάδα HAPPY PATIENT σε τέσσερις τομείς υγειονομικής περίθαλψης -Πρωτοβάθμια Φροντίδα, Επείγουσα Φροντίδα και Επείγουσα Φροντίδα, φαρμακεία και γηροκομεία-, μεταξύ 2022 και 2023, σε Ισπανία, Λιθουανία, Πολωνία, Γαλλία και Ελλάδα, έχουν επιτύχει εξαιρετικά αποτελέσματα.

Το αισιόδοξο σενάριο

Γεγονός που υποδηλώνει ότι αν η παρέμβαση αυτή υλοποιούνταν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα σήμαινε εξοικονόμηση 114 εκατ. ευρώ στους προϋπολογισμούς υγείας της επικράτειας της.

Μία από τις πιο σημαντικές γραμμές έρευνας αυτού του έργου είναι η οικονομική ανάγνωση των καταγεγραμμένων βελτιώσεων. Ένα ρεαλιστικό σενάριο θα υπολόγιζε και θα οδηγούσε στη μείωση της κατανάλωσης αντιβιοτικών κατά 23 εκατομμύρια συνταγές και θα είχε ετήσια οικονομική εξοικονόμηση 114 εκατομμυρίων ευρώ.

Στο πιο αισιόδοξο σενάριο, η μείωση της κατανάλωσης αντιβιοτικών θα ανερχόταν σε 47 εκατ. άσκοπες συνταγές, γεγονός που θα είχε ως αποτέλεσμα ετήσια οικονομική εξοικονόμηση 385 εκατ. ευρώ.

Πώς εξηγείται η διακύμανση στα αποτελέσματα

Μέσω αυτής της μεθοδολογίας, συνολικά 407 επαγγελματίες υγείας από τέσσερις τομείς υγείας έχουν συμμετάσχει στο HAPPY PATIENT, το οποίο ολοκληρώνεται μετά από τρία χρόνια εργασίας.

Το έργο άλλαξε με επιτυχία τη συμπεριφορά των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τη χρήση αντιμικροβιακών στις πέντε χώρες, παρά τα διαφορετικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και τα κοινωνικοπολιτισμικά πλαίσια. Αυτή η διακύμανση στα αποτελέσματα εξηγείται λεπτομερώς.

Μειώθηκε σε Ελλάδα και Ισπανία η περιττή συνταγογράφηση

Το HAPPY PATIENT αποδείχθηκε «ιδιαίτερα καινοτόμο»

Καινοτόμο το Happy Patient

Το HAPPY PATIENT αποδείχθηκε «ιδιαίτερα καινοτόμο» στο περιβάλλον των κοινοτικών φαρμακείων: αυτό έχει τονιστεί από τους επαγγελματίες σε αυτόν τον τομέα που συμμετείχαν στο έργο. Σε αυτήν την κατεύθυνση, συμμετέχοντες από την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Πολωνία και τη Λιθουανία ισχυρίζονται ότι έχουν βελτιώσει τη διαδικασία χορήγησης, πραγματοποιώντας περισσότερους ελέγχους ασφαλείας, παρέχοντας περισσότερες συμβουλές στους ασθενείς και λαμβάνοντας πιο ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά με τις συνταγές αντιβιοτικών.

Αυτές οι βελτιώσεις μπορεί να συμβάλουν όχι μόνο στην καλύτερη χρήση των αντιβιοτικών και συνεπώς στη μείωση της ανάπτυξης αντοχής, αλλά και στην προώθηση μεγαλύτερης ασφάλειας και ικανοποίησης των ασθενών για όσους συμμετείχαν ή στην επιστροφή των υπόλοιπων αντιβιοτικών μόλις ολοκληρωθεί η θεραπεία.

Και στα δύο μητρώα, καταγράφηκαν περισσότερες από 2.400 περιπτώσεις διανομής στις 5 χώρες-στόχους. Μετά την πολύπλευρη παρέμβαση, οι έλεγχοι ασφαλείας (συμπεριλαμβανομένης της επεξήγησης των αλληλεπιδράσεων, των αντενδείξεων και των αλλεργιών των χορηγούμενων αντιβιοτικών) αυξήθηκαν κατά 18%.

Καμία βελτίωση στους οίκους ευγηρίας

Παραδόξως, τα αποτελέσματα στους οίκους ευγηρίας δεν βελτιώθηκαν. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που θα μπορούσαν να το εξηγήσουν αυτό: η πολυπλοκότητα αυτού του περιβάλλοντος, ο μεγάλος κύκλος εργασιών και επαγγελματιών, η έλλειψη οικογενειακών γιατρών ενώ η παρέμβαση επικεντρώθηκε κυρίως σε επαγγελματίες που δεν συνταγογραφούν.

Από την άλλη πλευρά, το HAPPY PATIENT έχει μειώσει την ακατάλληλη χρήση αντιβιοτικών στη γενική υγειονομική περίθαλψη κατά περίπου 10%. Τα αποτελέσματα διαφέρουν μεταξύ των χωρών για διάφορους λόγους, φτάνοντας τη μέγιστη βελτίωση της τάξης του 20% στη Λιθουανία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου