Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023

Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ιατρική κωδικοποίηση στο ΕΣΥ

Συντάκτης: Αιμίλιος Νεγκής
Virus.com.gr

Ένα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών του ΕΣΥ έγινε πρόσφατα από το Ελληνικό Ινστιτούτο DRG. Για πρώτη φορά, αναπτύχθηκε μηχανισμός ποιοτικού ελέγχου της ιατρικής κωδικοποίησης με την αξιοποίηση μίας μοναδικής για τα ελληνικά δεδομένα ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Το έργο παρουσίασε σήμερα στους δημοσιογράφους ο πρόεδρος του Ινστιτούτου κ. Παντελής Μεσσαρόπουλος μαζί με στελέχη του οργανισμού. Ειδικότερα, διενεργήθηκε έλεγχος σε 133.ο00 περιστατικά ασθενών, τα οποία κωδικοποιήθηκαν με το νέο σύστημα DRG που έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί πλήρως σε όλα τα νοσοκομεία της 7ης και της 3ης ΥΠΕ και σταδιακά τα επεκταθεί σε όλη τη χώρα.

O πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου DRG κ. Παντελής Μεσσαρόπουλος.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων θα παρουσιαστούν σε ειδική εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Δεκεμβρίου. Ο κ. Μεσσαρόπουλος παρουσίασε τα αποτελέσματα από το πρώτο μέρος των ελέγχων που αφορούσαν περίπου 67.000 περιστατικά, τα αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά, καθώς από το σύνολο των 67.016 περιστατικών που ελέγχθηκαν,Μόνο στα 3.171 υπήρξε αλλαγή στην κύρια διάγνωση (ποσοστό 4,7%).

Μόνο στα 11.053 υπήρξε αλλαγή στην δευτερεύουσα διάγνωση (16,5%).
Μόνο στα 6.962 υπήρξε αλλαγή στην αλλαγή στην ιατρική πράξη (10,4%).
Μόνο στα 2.456 υπήρξε αλλαγή στο DRG (3,7%).

Θυμίζουμε ότι το σύστημα DRG είναι νέο σύστημα αποζημείωσης των νοσοκομείων του ΕΣΥ, το οποίο θα εφαρμοστεί σε όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ εντός του 2024. Ανάλογα συστήματα εφαρμόζονται σε όλες τις Δυτικές χώρες. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η εφαρμογή του θα προσφέρει έλεγχο του κόστους και δικαιότερη κατανομή της χρηματοδότησης.

Βέβαια, για να πετύχει το νέο σύστημα χρειάζεται να συλλέγονται και να επεξεργάζονται αξιόπιστα δεδομένα για τη βαρύτητα κάθε περιστατικού, που εισάγεται για νοσηλεία στο ΕΣΥ. Αυτός λοιπόν ήταν ο στόχος ανάπτυξης του μηχανισμού ελέγχου της ιατρικής κωδικοποίησης.

Όπως ανέφερε ο κ. Μεσσαρόπουλος, σκοπός μας ήταν να αναδειχθούν τα προβλήματα και οι αδυναμίες στην κωδικοποίηση, αποτυπώνοντας την ιατρική πληροφορία, που εμπεριέχεται στον ιατρικό φάκελο του ασθενή, βάσει των Ελληνικών Κατευθυντήριων Οδηγιών Κωδικοποίησης (ΕΚΟΚ). Τα εκτιμώμενα οφέλη του έργου είναι:Βελτίωση της κωδικοποίησης κατά DRG των περιστατικών νοσηλείας
Ορθή αποτύπωση του παραγόμενου έργου των νοσοκομείων
Δίκαιη, ορθολογική και τεκμηριωμένη κατανομή των διαθέσιμων πόρων
Βελτίωση του σχεδιασμού υπηρεσιών υγείας και της τεκμηριωμένης λήψης αποφάσεων για την κάλυψη αναγκών του πληθυσμού.

2 σχόλια: