Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023

ECDC: Συναγερμός από τη διασπορά επικίνδυνου βακτηρίου σε 15 ελληνικά νοσοκομεία

ECDC: Συναγερμός από τη διασπορά επικίνδυνου βακτηρίου σε 15 ελληνικά νοσοκομεία

Συναγερμός στα νοσοκομεία της χώρας από τη διασπορά του επικίνδυνου βακτηρίου κλεμπσιέλλα

HR

Σήμα κινδύνου εκπέμπεται για την ταχεία εξάπλωση του βακτηρίου κλεμπσιέλλα (Klebsiella pneumoniae) σε 15 ελληνικά νοσοκομεία.

Με βάση τα πορίσματα κοινής μελέτης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα (ΕΟΔΥ) και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) αποκαλύπτεται η συνεχιζόμενη κυκλοφορία του βακτηρίου Klebsiella pneumoniae ST39 στα συμμετέχοντα νοσοκομεία.

Επιπλέον, παρόμοια εξάπλωση ενδέχεται να έχει ήδη σημειωθεί με το βακτήριο Klebsiella pneumoniae ST323, έναν άλλο κλώνο καρβαπενεμάση-παραγωγό, εξαιρετικά ανθεκτικό στα φάρμακα , ο οποίος δεν είχε εντοπιστεί σε προηγούμενες γονιδιωματικές έρευνες στην Ελλάδα, αλλά ανιχνεύθηκε σε έξι νοσοκομεία το 2022.

Οι ερευνητές αναγνώρισαν τη μετάδοση που σχετίζεται με την υγειονομική περίθαλψη ως πιθανή αιτία της εξάπλωσης του βακτηρίου που παράγει καρβαπενεμάση στα συμμετέχοντα νοσοκομεία.

Τα ευρήματα αυτά παρέχουν ένα παράδειγμα για την ταχεία διάδοση των νεοεμφανιζόμενων απειλών μέσω ενός νοσοκομειακού δικτύου.

Σημειώνεται πως η ταχεία ενδονοσοκομειακή και διαπεριφερειακή εξάπλωση του βακτηρίου που παράγει καρβαπενεμάση και άλλων αναδυόμενων απειλών μικροβιακής αντοχής έχει επίσης καταγραφεί σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης/του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕ/ΕΟΧ).

Τι έδειξε η Μελέτη


Συγκεκριμένα, η μελέτη επιβεβαίωσε τη συνεχιζόμενη κυκλοφορία του K. pneumoniae ST39μ, το οποίο είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στα αντιβιοτικά. Μια παρόμοια εξάπλωση ενδέχεται να έχει ήδη σημειωθεί με τον στέλεχος του βακτηρίου K. pneumoniae ST323, το οποίο δεν είχε εντοπιστεί σε προηγούμενες γονιδιωματικές έρευνες στην Ελλάδα, αλλά ανιχνεύθηκε σε έξι νοσοκομεία το 2022.

Υπολογίζοντας τα περιστατικά της μετάδοσης, η μελέτη κατάφερε να προσδιορίσει ως πιθανή αιτία της εξάπλωσης την υγειονομική περίθαλψη. Συνεπώς, τα ευρήματα αποδεικνύουν την ταχεία διασπορά των νεοεμφανιζόμενων απειλών μέσω ενός νοσοκομειακού δικτύου. Η ταχεία αυτή ενδονοσοκομειακή εξάπλωση του βακτηρίου Klebliella pneumoniae έχει επίσης διαπιστωθεί σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέτρα

Για την πρόληψη της επαναλαμβανόμενης μετάδοσης, θα πρέπει να διατίθενται στα νοσοκομεία και άλλους χώρους υγειονομικής περίθαλψης ενισχυμένα μέτρα πρόληψης και ελέγχου των λοιμώξεων που προϋποθέτουν την επαρκή χρηματοδότηση.

Οι υγειονομικές αρχές προειδοποιούν ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί επειγόντως, καθώς αποτελεί σοβαρό ζήτημα ασφάλειας των ασθενών στα ελληνικά νοσοκομεία.

Τι προκαλεί το επικίνδυνο βακτήριο

Η Klebsiella pneumoniae ή κλεμπσιέλλα της πνευμονίας μεταδίδεται με άμεση επα­φή (χέρια νοσοκομειακού προσωπικού) προκαλώντας, αν είναι ανθεκτικές στα αντιβιοτικά, σοβαρές λοιμώξεις, όπως:

πνευμονία,

λοιμώξεις του ουροποιητικού,

σηψαιμία,

μηνιγγίτιδα,

διάρροια και

λοιμώξεις των μαλακών ιστών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου