Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023

Λουκέτα σε εργαστήρια και τμήματα Πυρηνικής Ιατρικής

Πώς ένα κόστος 336 ευρώ, αποζημιώνεται τελικά με μόλις 20 ευρώ. Τι αναφέρουν παράγοντες της αγοράς στο iatronet.gr.

Επιχειρηματικό Ρεπορτάζ Υγείας

Σε αναστολή λειτουργίας έχουν προχωρήσει ή ετοιμάζονται να το πράξουν εργαστήρια ή τμήματα Πυρηνικής Ιατρικής που υπάρχουν μέσα σε αλυσίδες ή πολυδύναμα διαγνωστικά κέντρα.

Ο λόγος τα υψηλά κόστη, που δεν καλύπτονται από τις τιμές των εξετάσεων που πραγματοποιούν. Σήμερα, πανελλαδικά είτε αυτόνομα είτε ως τμήματα ενσωματωμένα σε αλυσίδες ή κέντρα δραστηριοποιούνται 50 εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής, ενώ ακούγεται ότι το πιο πρόσφατο λουκέτο υπήρξε στα Νότια Προάστια.

Μία από τις βασικότερες εξετάσεις που πραγματοποιεί ένα τέτοιο εργαστήριο είναι το σπινθηρογράφημα αιμάτωσης μυοκαρδίου, στατικές λήψεις σε ηρεμία ή μετά κόπωσης (άσκηση ή φαρμακευτική). Όπως φαίνεται στον επισυναπτόμενο πίνακα, το κόστος της εξέτασης ανέρχεται στα 336 ευρώ, για να αποζημιωθεί τελικά το εργαστήριο (ή το τμήμα) με μόλις 20 ευρώ.

Πώς προκύπτει η τιμή

Η επεξήγηση που μας έδωσαν παράγοντες της αγοράς είναι πως η ασφαλιστική τιμή είναι 195 ευρώ. Από αυτή πρέπει να αφαιρεθεί η συμμετοχή του ασθενή, που είναι 39 ευρώ.

Στη συνέχεια, πρέπει να αφαιρεθεί η υποχρεωτική έκπτωση (rebate), που είναι κλιμακωτή και κυμαίνεται από 5% έως και 35% και η υποχρεωτική επιστροφή στον ΕΟΠΥΥ (clawback), που στα σπινθηρογραφήματα κυμαίνεται από 5% έως και 18%.

Πρέπει, επίσης, να αφαιρεθεί το κόστος των υλικών και η αμοιβή του καρδιολόγου και το καθαρό ποσό που απομένει για την συγκεκριμένη εξέταση είναι από 10 έως 20 ευρώ.

Η επεξήγηση του πίνακα

Η τελική τιμή προκύπτει από το συνδυασμό τριών παραγόντων: Το άθροισμα των σχετικών βαρών τριών συνιστωσών που συνθέτουν την πράξη και συγκεκριμένα: το σχετικό βάρος της ιατρικής εργασίας, το σχετικό βάρος της ιατρικής πρακτικής και το σχετικό βάρος της αβεβαιότητας, όπως αυτά έχουν κωδικοποιηθεί και περιγράφονται αναλυτικά στον αντίστοιχο πίνακα στο εγχειρίδιο.
Τον συντελεστή διαφοροποίησης, σύμφωνα με τη βαθμίδα όπου διενεργείται η πράξη. Για την ανοικτή περίθαλψη, έχει χρησιμοποιηθεί συντελεστής "0,95".
Τον συντελεστή προσαρμογής, ο οποίος θα πολλαπλασιαστεί με το άθροισμα των σχετικών βαρών και θα καθορίσει το τελικό αποτέλεσμα των ιατρικών πράξεων. Αν και προτείνεται ένας κοινός συντελεστής για το σύνολο των πράξεων, το σύστημα δίνει τη δυνατότητα ύπαρξης διαφορετικού συντελεστή ανά κατηγορία εξετάσεων και ο καθορισμός του συντελεστή αυτού είναι αυτό που καλούμαστε να αποφασίσουμε, τονίζουν στελέχη της αγοράς.

Μέθοδος Υπολογισμού

Για την διενέργεια της κοστολόγησης με την μέθοδο αυτήν ελήφθησαν ως δεδομένα τα σχετικά βάρη που καθιέρωσε η μελέτη της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας για κάθε εξέταση. Συγκεκριμένα καθιέρωσε τρείς συντελεστές βαρών για κάθε εξέταση:Το σχετικό βάρος της ιατρικής εργασίας, που αφορά την αμοιβή του ιατρού (μηδενικό για τις πραξεις σε βιολογικά υλικά, πολύ χαμηλό στις περισσότερες in vivo και θεραπειες).
Το σχετικό βάρος της ιατρικής πρακτικής, που αφορά όλα τα κόστη χρήσης των υποδομών (κτίρια) που απαιτούνται για την διενέργεια των ιατρικών πράξεων, το κόστος του βοηθητικού προσωπικού (ιατρικού και διοικητικού), τις δαπάνες αναλωσίμων και κόστος μηχανημάτων. Το σχετικό βάρος ιατρικής πρακτικής, αφορά το 80% των σταθερών δαπανών μιας επιχείρησης.
Δαπάνες κακής πρακτικής, που αφορούν δαπάνες, που θα προκύψουν από αβεβαιότητα των ιατρικών πράξεων, όπως για αποζημίωση αστικής έναντι σφαλμάτων των θεραπόντων ιατρών.

Οι συντελεστές αυτοί RW αθροίζονται (RW εργασίας + RW πρακτικής + RW αβεβαιότητας) και προσδιορίζουν το RW συνολικό.

Το RW συνολικό πολλαπλασιάζεται με εξής συντελεστές:

Gq=συντελεστή βαθμίδας φροντίδας, ο οποίος για τα ιδιωτικά Εργαστήρια Πυρηνικής Ιατρικής είναι 0,95.

Sr= συντελεστής Γεωγραφικής διαφοροποίησης που λαμβάνεται η μονάδα 1.

Fm =συντελεστής νομισματικής προσαρμογής με τον οποίο η Διοίκηση παρεμβαίνει και διαφοροποιεί την τιμή των ιατρικών πράξεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου