Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2023

ΟΔΙΠΥ: Η πρώτη καταγεγραμμένη τάση μείωσης των λοιμώξεων στα νοσοκομεία

Συντάκτης: Virus

Για πρώτη φορά καταγράφεται μείωση νοσoκομειακών λοιμώξεων όπως υποστήριξε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΔΙΠΥ, Βασίλειος Μπαλάνης κατά την ομιλία του στο «15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων». Επίσης ο κ. Μπαλάνης αναφέρθηκε στην στρατηγική για την ασφάλεια των ασθενών καθώς και τις επιχειρησιακές δράσεις του ΟΔΙΠΥ.

Ειδικότερα, ο κ. Μπαλάνης, από το βήμα του Συνεδρίου ανακοίνωσε ότι μέσω του Προγράμματος GRIPP- SNF έχουμε την πρώτη καταγεγραμμένη τάση μείωσης των λοιμώξεων η οποία αφορά σε δείκτες που σχετίζονται με τον κεντρικό καθετήρα (CLABSI Rates). Επιπρόσθετα παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση της συμμόρφωσης στην υγιεινή των χεριών σε ποσοστό άνω του 50%.

Το πρόγραμμα GRIPP- SNF, που ήδη εφαρμόστηκε σε 10 νοσοκομεία, περιλαμβάνει:

– Την δημιουργία δεικτών παρακολούθησης, μεθοδολογία καταγραφής από διεθνή εμπειρία
και την ανάπτυξη εργαλείων αξιολόγησης διαδικασιών.
– Την υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος σε συνεργασία με την Νοσηλευτική Σχολή του ΕΚΠΑ.
– Την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και ειδικότερα την δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας.
– Παρεμβάσεις σε συνεργασία με το Institute for Healthcare Improvement (IHI) για τη μείωση των λοιμώξεων και την σχετική επίβλεψη σε συνεργασία με Υγειονομικές Περιφέρειες και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
– Παρεμβάσεις για την αύξηση της συμμόρφωσης αναφορικά με την υγιεινή των χεριών

Άξιο λόγου είναι πως το πρόγραμμα GRIPP -SNF πραγματοποιείται με την αποκλειστική δωρεά και χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και υλοποιείται από τον ΟΔΙΠΥ σε συνεργασία με το Κέντρο Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων – CLEO), το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), το Υπουργείο Υγείας (ΥΥ) και το Ινστιτούτο Βελτίωσης της Υγείας (IHI) της Αμερικής.

Σύμφωνα με τον κ. Μπαλάνη, οι ενέργειες του οργανισμού έχουν δυο άξονες: την αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας σε φορείς παροχών υπηρεσιών υγείας και την μείωση των λοιμώξεων και της μικροβιακής αντοχής πανελλαδικά. Ήδη σε εξέλιξη είναι η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης σε Νοσηλευτικές Μονάδες σε όλη την χώρα, η οποία θα ολοκληρωθεί σε 40 νοσοκομεία μέχρι τέλους του έτους. Επίσης έχει προχωρήσει η δημιουργία εργαλείων, δεικτών ποιότητας και προτύπων ποιότητας, έχοντα ετοιμάσει περισσότερους από 40 δείκτες ποιότητας που πιλοτικά εφαρμόζονται σε 11 νοσοκομεία της χώρας και 21 πρότυπα ποιότητας- 10 πρότυπα FMS για την ασφάλεια και τη διαχείριση των εγκαταστάσεων των νοσηλευτικών μονάδων και 11 πρότυπα PCI για τη μείωση του κινδύνου λοιμώξεων σχετιζόμενων με την παρεχόμενη φροντίδα υγείας.

Σε τροχιά υλοποίησης έχει μπει η ανάπτυξη επιχειρησιακού σχεδίου λειτουργίας για το Ασφαλές Νοσοκομείο καθώς και στην διενέργεια επιτυχημένης εφαρμογής σε δυο Νοσηλευτικά Ιδρύματα του ΕΣΥ. Ακόμη, εκπονούνται πολιτικές ή διαδικασίες, οι οποίες οριοθετούν βήμα- βήμα τις βέλτιστες πρακτικές φροντίδας και έχουν ήδη εφαρμοστεί σε 15 νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου