Σάββατο, 1 Απριλίου 2017

Το μετέωρο βήμα των επαγγελματικών ταμείων


Αποτέλεσμα εικόνας για κιτσοπανιδης

Kitsopanidis Ioannis - Ενδοκρινολόγος

"Ο ΠΙΣ ΚΑΙ Η ΕΟΟ ΤΟ ΣΥΖΗΤΟΥΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΩΣΕΙ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ, ΑΛΛΑ ΑΚΟΜΗ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ.
ΙΣΩΣ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ"

"Παράδειγμα προς μίμηση” χαρακτήρισε τα επαγγελματικά ταμεία υποχρεωτικού χαρακτήρα ο τέως Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπ. Εργασίας, (επί κ. Κατρούγκαλου) κος. Νικόλαος Φράγκος, μιλώντας σε χθεσινή εκδήλωση των επαγγελματικών ταμείων.

Ο κ. Φράγκος εκτίμησε μάλιστα, πως "εάν ένας ασφαλισμένος υπαχθεί σήμερα σε ένα από τα τέσσερα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, η συσσώρευση κεφαλαίου που θα έχει σε μία πενταετία από σήμερα, θα είναι σημαντικά υψηλότερη από όση θα ήταν αν υπαγόταν σε ένα επικουρικό ταμείο ή στο ενιαίο ταμείο επικουρικής ασφάλισης".

Την εκδήλωση στην οποία μίλησε, μεταξύ άλλων, ο κ. Φράγκος διοργάνωσαν τα τρία Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης υποχρεωτικού χαρακτήρα, Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π - Επαγγελματικό Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Πετρελαιοειδών, Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ.–Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων και Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.- Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών. Το θέμα της ημεριδας ήταν: " Τ.Ε.Α - Ιχνηλατώντας το 2ο πυλώνα ασφάλισης στην Ελλάδα".

Ο Πρόεδρος του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών - ΤΕΑΥΦΕ κ. Κωνσταντίνος Κωστούρος στον εισαγωγικό του χαιρετισμό τόνισε πως και τα τρία Ταμεία έχουν ως επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους και της λειτουργίας τους τον ασφαλισμένο, ο οποίος αποτελεί και το πολυτιμότερο περιουσιακό τους στοιχείο.

Κατά το χαιρετισμό του ο κ. Θάνος Βασιλόπουλος, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΓΣΕΕ και Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος επεσήμανε πως το εγχείρημα των υποχρεωτικών επαγγελματικών ταμείων να στηριχθεί και να επεκταθεί, ενώ έθεσε ως προϋπόθεση επιτυχίας του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης την υποχρεωτικότητα των εισφορών.

Ο πρώην υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γιώργος Κουτρουμάνης κάλεσε την πολιτεία να προχωρήσει σε "νομοθέτηση εκ νέου της δυνατότητας μετατροπής υφιστάμενων ταμείων σε επαγγελματικά, θεσμοθέτηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων με στόχο την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων με αντικείμενο τη συνεισφορά εργαζομένων και εργοδοτών ή μόνο εργοδοτών στη χρηματοδότηση και ενίσχυση επαγγελματικών ταμείων, ίση μεταχείριση φορολογικά μεταξύ ταμείων του πρώτου και δεύτερου πυλώνα, διασφάλιση μιας μορφής υποχρεωτικότητας όχι με διοικητικά μέτρα αλλά για παράδειγμα με την υποχρέωση ασφάλισης για επικουρική σύνταξη και διευκόλυνση για την είσπραξη των εισφορών και διασφάλιση των πόρων ακόμη και μέσα από τη δυνατότητα υπογραφής συμβάσεων μεταξύ ΕΦΚΑ και επαγγελματικών ταμείων."

Η Πρόεδρος της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής κ. Ευφροσύνη Κουσκουνά στην ομιλία της αναφέρθηκε στις λειτουργίες Διαχείρισης Κινδύνου, Αναλογιστική και Εσωτερικού Ελέγχου και τόνισε πως "εφόσον υφίστανται ολοκληρωμένες σε ένα Ταμείο, αποτελούν ένα συγκροτημένο Σύστημα Διακυβέρνησης με αρχές χρηστής και συνετής διοίκησης, που στηρίζεται στην πρόληψη.”

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ. Ξενοφών Αυλωνίτης στην ομιλία του σημείωσε πως "προκειμένου για τις επενδύσεις των ΤΕΑ υφίσταται υποχρέωση για τήρηση κανονισμού επενδύσεων, με ελάχιστο περιεχόμενο όπως αυτό προσδιορίζεται σε ΥΑ, που περιλαμβάνει κυρίως τον επενδυτικό του σκοπό, την επενδυτική του πολιτική, το είδος των επενδύσεων και τα όρια [κινδύνου] που θέτει. Η ΕΚ εποπτεύει σε πραγματικό επίπεδο την τήρηση του περιεχομένου του εν λόγω κανονισμού."

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ του ΤΕΑ – ΥΠΟΙΚ κ. Χρήστος Νούνης από το βήμα της Ημερίδας παρέθεσε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα Τ.Ε.Α. καλύπτουν πάνω από το 25% του ενεργού της πληθυσμού και αναπληρώνουν ένα σημαντικό ποσοστό του συντάξιμου εισοδήματος των μελών τους που κυμαίνεται από 20% έως 50%. Τόνισε επίσης πως "η ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή νομοθεσία των Τ.Ε.Α. διασφαλίζει την προάσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων των ασφαλισμένων και συνταξιούχων από ανεπαρκή διαχείριση των ταμείων ή κακοδιαχείριση”.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου