Κυριακή, 13 Μαΐου 2018

Στάσιμος τζίρος αλλά αυξημένα κέρδη για τις μεγάλες κλινικές το 2017

Γιώργος Σακκάς  - Healthmag.gr

Ποια τα βασικά συμπεράσματα από τα στοιχεία που δημοσιοποίησαν για την περσινή χρονιά οι εισηγμένες στο ΧΑ εταιρείες υγείας.

Επιβεβαιώνεται σταδιακά η εκτίμηση ότι το 2017 αποτέλεσε για τις κλινικές ένα αποδοτικό κερδοφόρο έτος. Οι εταιρείες του κλάδου δείχνουν να ανταποκρίνονται στις σημαντικές προκλήσεις αλλά και στην «ανασφάλεια» που προέρχεται από τις επικείμενες νέες μεταρρυθμίσεις. Βέβαια η συνολική εικόνα αποδίδεται στις αντοχές των «μεγάλων παιχτών» ενώ οι μικρότερες ιδιωτικές μονάδες εξακολουθούν να «παλεύουν» για να επιβιώσουν, όπως σημειώνουν οι εκπρόσωποι τους. 

Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν οι διοικήσεις, η επιστροφή της Ελληνικής Οικονομίας σε ρυθμούς ανάπτυξης, δημιούργησε τις προϋποθέσεις για ένα πραγματικό comeback του κλάδου ιδιωτικής Υγείας. Την ίδια στιγμή όμως, όπως προκύπτει και από την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, το εξωτερικό περιβάλλον θα μεταβληθεί άμεσα και ουσιαστικά στο επόμενο διάστημα. Οι επερχόμενες αλλαγές στον κλάδο της υγείας θα είναι σημαντικές και ενδεχόμενα ραγδαίες. Οι πιέσεις των Τραπεζών να εκκαθαρίσουν τα επιχειρηματικά δάνεια και ο τρόπος που επιλέγουν ή υποχρεώνονται να το κάνουν είναι μια από τις αιτίες που ενδεχόμενα να επιταχύνουν ακόμα περισσότερο τις εξελίξεις στον κλάδο. 

Οι εισηγμένες

Με βάση λοιπόν τις ανακοινώσεις των εισηγμένων εταιρειών που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα για το 2017, διαπιστώνεται ότι οι κορυφαίοι όμιλοι του κλάδου παρά τις πιέσεις από τα αυξημένα rebate και clawback, κατόρθωσαν να διατηρήσουν τον κύκλο εργασιών τους να αυξήσουν σημαντικά τα λειτουργικά τους κέρδη καθώς και τα συνολικά καθαρά αποτελέσματα. Ειδικότερα τα οικονομικά στοιχεία για την πορεία των 3 κορυφαίων ομίλων ιδιωτικής υγείας (Ιασώ, Ιατρικό Αθηνών και Υγεία) κατά το προηγούμενο έτος, δείχνουν τη διατήρηση του κύκλου εργασιών στα 490 εκατ. ευρώ όπως και το 2016. 

Η επίτευξη του εν λόγω μεγέθους κοντα στο μισό δις θεωρείται πολύ καλή απόδοση αν αναλογιστεί κανείς ότι οι εταιρείες επιβαρύνθηκαν με νέα rebate και clawback της τάξης των 60 εκατ. ευρώ από 46,5 εκατ. ευρώ ανεβάζοντας περαιτέρω το συνολικό λογαριασμό σε περίπου 380 εκατ. ευρώ από την έναρξη της εφαρμογής των μέτρων. 

Επίσης κατά την ίδια περίοδο, τα λειτουργικά αποτελέσματα, κινήθηκαν αρκετά καλύτερα έναντι των αρχικών εκτιμήσεων, φτάνοντας τα 81,7 εκατ. ευρώ από 75 εκατ. ευρώ, ενώ όσον αφορά στα καθαρά κέρδη, αυτά αυξήθηκαν στα 24,5 εκατ. ευρώ συνολικά έναντι κερδών 12 εκατ. ευρώ. 

Σημειώνεται ότι από τα συνολικά μεγέθη απουσιάζει ο 4 μεγάλος παίχτης του κλάδου, η επίσης εισηγμένη Euromedica η οποία μέσα στο 2017 σημείωνε σημαντική μείωση ζημιών, ευνοώντας έτσι το συνολικό αποτέλεσμα. Ο όμιλος βρίσκεται σε φάση επιχειρηματικής αλλά και διοικητικής αναδιάρθρωση. Παρόλ’ αυτά και μόνο τα μεγέθη των 3 άλλων ομίλων είναι ενδεικτικά της τάσης καθώς αποτελούν το 35% της αγοράς ιδιωτικής υγείας. 

Οφειλές

Με βάση τα δημοσιοποιημένα στοιχεία, σε υψηλά επίπεδα εξακολουθούν να παραμένουν οι οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς αυτές τις επιχειρήσεις, αν και υπάρχει μια σχετική σταθερότητα πλέον στις αποπληρωμές, ενώ επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά η έλλειψη ρευστότητας. Συνολικά οι απαιτήσεις των εταιρειών από πελάτες αν και υποχώρησαν πέρυσι είναι αρκετά υψηλές στα περίπου 210 εκατ. ευρώ έναντι 228 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2016. Παράλληλα οι ίδιες εταιρείες επιβαρύνονται με συνολικά δάνεια που προσεγγίζουν τα 402 εκατ. ευρώ, όταν τα διαθέσιμα κεφάλαια στα ταμεία τους είναι μόλις 16 εκατ. ευρώ. Να σημειώσουμε πάντως ότι τα συνολικά δάνεια εμφανίζουν μείωση της τάξης των 60 εκατ. ευρώ.


Σχετικά με το «βραχνά» των επιβαρύνσεων από εκπτώσεις και επιστροφές αξίζει να επισημανθεί ότι μέχρι τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων, δεν μπορεί να οριστικοποιηθεί το ακριβές ποσό του rebate και claw back που αντιστοιχεί σε κάθε κλινική λόγω: 1) της μη ολοκλήρωσης του ελέγχου και εκκαθάρισης των υποβολών των ιδιωτικών κλινικών για τα έτη 2014-2016, 2) της αδυναμίας να υπολογιστεί η ακριβής ποσοτικοποίηση του προϋπολογισμού και του claw back που αντιστοιχεί σε κάθε κλινική καθώς ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δεν έχει γνωστοποιήσει όλα τα δεδομένα και παραμέτρους (κλάδου και κλινικών ξεχωριστά), που μπορούν να οδηγήσουν σε αξιόπιστο προσδιορισμό των αντίστοιχων ποσών και 3) της αδυναμίας ολοκλήρωσης της διαδικασίας ελέγχου και οριστικοποίησης των περικοπών rebate και claw back για τα έτη 2014 και 2015 αλλά και την μη γνωστοποίηση των οριστικών σημειωμάτων για claw back του Β΄ Εξαμήνου του 2017. 

Οι εταιρείες του Σ.Ε.Κ. έχουν προβεί σε νομικές ενέργειες και έχουν εκφράσει τις διαφωνίες και τις επιφυλάξεις τους στους αρμόδιους φορείς, αλλά και σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορικά με τις περικοπές των μηχανισμών claw back και rebate

Για τα εν λόγω θέματα πάντως, φαίνεται πως άμεσα θα υπάρξουν σχετικές οριστικοποιήσεις, ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται και η κατάθεση του νομοσχεδίου που θα αφορά τη λειτουργία των κλινικών σχετικά άμεσα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου