31/12/201531/12/201620/04/2017
Κρατικός τομέας405240073906
Ιδιωτικός τομέας597265416636
Σύνολο100241054810542
ΜΧΑ (Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης)
4313 x  60 : 100 = 2587 Low -60%
4313 - 2588 = 1725 High
2587 x 120,75 € (νοσήλιο) = 312.380,25 € x12 = 3.748.563 € x13 = 48.731.319 €
1725 x 178,25 € = 307.481,25 € x12 = 3.689.775 € x13 = 47.967.075 €
--------------
96.698.394 € (που πρέπει να πληρώσει ο ΕΟΠΥΥ)

MTN (Μονάδες Τεχνητού Νεφρού)
2323 x 60 : 100 = 1394 Low
2323 -1394 = 929 High
1394 x 105 € = 146.370 € x 12 = 1.756.440 € x 13 = 22.833.720 €
929 x 155 € = 143.995 € x 12 = 1.727.940 € x 13 =   22.463.220 €
---- ----------
45.296.940 € (τι πληρώνει ο ΕΟΠΥΥ)

MXA + MTN = 96.698.394 € + 45.296.940 € = 141.995.334 €