Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

Νοσοκομείο Καλαμάτας: Ετήσια εξοικονόμηση 255.948 ευρώ από τις ατομικές συμβάσεις καθαριότηταςΔικαίωμα ατομικών συμβάσεων έχουν όσοι εξακολουθούν να απασχολούνται ή απασχολούνταν στην καθαριότητα ή φύλαξη των νομικών προσώπων και υπηρεσιών.

Σημαντικές εξοικονομήσεις πετυχαίνει το νοσοκομείο Καλαμάτας από την υπογραφή ατομικών συμβάσεων στην καθαριότητα, αντί των εργολαβικών συμβάσεων.

ΙΑΤRONET.GR

Ήταν πέρυσι από τα πρώτα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα που προχώρησαν στη σύναψη ατομικών συμβάσεων απευθείας με πρώην εργαζόμενους στην καθαριότητα.

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Μπέζος, η εξοικονόμηση για τον πρώτο χρόνο ανήλθε στα 255.948 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, η σύμβαση με τον εργολάβο που είχε αναλάβει την καθαριότητα τον προηγούμενο χρόνο, μετά από διεθνή διαγωνισμό, ανερχόταν στα 741.948 ευρώ.

Το κόστος με τις ατομικές συμβάσεις (συμπεριλαμβανομένων και των ειδών καθαριότητας) ανήλθε για το τελευταίο έτος στα 486.000 ευρώ.

Σημειώνεται πως έχουν σχεδόν διπλασιαστεί οι αμοιβές των εργαζομένων, σε σχέση με τις αμοιβές τους ως υπάλληλοι του εργολάβου και επιπλέον πληρώνονται χωρίς καμία καθυστέρηση.

Αυτοί οι εργαζόμενοι, οι οποίοι κατά το διοικητή του νοσοκομείου αποδίδουν πολύ καλύτερα μετά τη σύναψη των ατομικών συμβάσεων εργασίας και διατηρούν το νοσοκομείο Καλαμάτας σε άψογη κατάσταση.

Εγκύκλιος

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργού Υγείας, δικαίωμα ατομικών συμβάσεων έχουν όσοι εξακολουθούν να απασχολούνται ή απασχολούνταν στην καθαριότητα ή φύλαξη των νομικών προσώπων και υπηρεσιών.

Οι ασφαλιστικές τους εισφορές καθορίζονται σε μηνιαία βάση για κάθε ατομική σύμβαση μίσθωσης έργου.

Καθορίζονται σύμφωνα με τις μικτές μηνιαίες αποδοχές που θα λάμβανε ένας μόνιμος υπάλληλος καθαριότητας κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) στον ίδιο φορέα, σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο, λαμβανομένων υπόψη όλων των επιδομάτων και προσαυξήσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Μισθοί

Οι μισθοί που λαμβάνουν είναι οι εξής:

Καθαρίστρια με δύο τέκνα: Μισθολογικό Κλιμάκιο Εισαγωγής 1 Υ.Ε.= 780 ευρώ + 50 ευρώ (οικογενειακή παροχή, άρθρο 15 ν.4354/2015)= 830 ευρώ (εφόσον δεν λαμβάνει άλλο επίδομα ή προσαύξηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία).

Καθαριστής χωρίς τέκνα: Μισθολογικό Κλιμάκιο Εισαγωγής 1 Υ.Ε.= 780 ευρώ (εφόσον δεν λαμβάνει άλλο επίδομα ή προσαύξηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία).

Δημ.Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου