Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

Πολυνομοσχέδιο: «Όλα σε ένα» και στην Υγεία


Προμήθειες υγείας, ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ, γενόσημα, διαδικασίες αποζημίωσης νέων φαρμάκων, κλειστοί προϋπολογισμοί, μισθολογικά θέματα ιατρών, κάποια θέματα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ). Αυτό το πολυνομοσχέδιο (επισυνάπτεται) φαίνεται πως περιλαμβάνει σχεδόν κάθε νομοθετική εκκρεμότητα που αφορά στο χώρο της Υγείας, επιβεβαιώνοντας κάθε πληροφορία και …ανησυχία.

Το σχέδιο νόμου κατατέθηκε το Σάββατο στη Βουλή και οδεύει προς τις αρμόδιες επιτροπές για συζήτηση, πριν τεθεί στην ολομέλεια του σώματος. Περιλαμβάνει σειρά ρυθμίσεων για ζητήματα που, όπως αναφέρει και η αιτιολογική έκθεση, «συναρτώνται άμεσα με την εφαρμογή του τρέχοντος προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής και την ολοκλήρωση της β΄ αξιολόγησης αυτού». Το τρίτο κεφάλαιο του αφορά την κεντρικοποίηση των προμηθειών υγείας (διαβάστε εδώ), το έβδομο είναι αφιερωμένο στην Υγεία και τα … «κακά μαντάτα» στο Φάρμακο, ενώ λόγος γίνεται και για τη μείωση της συμμετοχής των οικονομικά ασθενών στα φάρμακα. Παράλληλα, με το άρθρο 85 ρυθμίζεται η αδειοδότηση, διοικητική εποπτεία και έλεγχος λειτουργίας ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ, ενώ με το άρθρο 95 εισάγεται, από 1ηΙουνίου, ο κανόνας τιμολόγησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων βάσει του οποίου οι τιμή θα προσδιορίζεται κατ’ανώτατο όριο από το μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών αγοράς σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με τις διατάξεις του άρθρου 138 καθορίζεται ο βασικός μισθός του βαθμού του Συντονιστή Διευθυντή (€1.903), ο οποίος αποτελεί τη βάση για τον καθορισμό του βασικού μισθού και όλων των υπόλοιπων βαθμών των ιατρών και ιατροδικαστών ενώ με τις διατάξεις του άρθρου 139 καθορίζονται επιδόματα και παροχές. Ακόμη, θεσπίζονται και οικονομικά κίνητρα για την επιλογή και παραμονή σε προβληματικές και άγονες περιοχές για ειδικευμένους ιατρούς Ε.Σ.Υ και οδοντίατρους, ενώ πλέον οι μόνιμοι αγροτικοί ιατροί και οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου θα αμείβονται με τις διατάξεις του ειδικού μισθολογίου των ιατρών και όχι με του ενιαίου μισθολογίου.

Μείωση συμμετοχής ασθενών

Το νομοσχέδιο εισάγει, παράλληλα, μια σειρά αντιμέτρων που, όπως υποστηρίζουν οι συντάκτες του, ενισχύεται το κοινωνικό κράτος. Μεταξύ αυτών είναι η «μείωση συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη» (άρθρο 9). Η διεύρυνση του εν λόγω μέτρου, πέραν των συνταξιούχων, είχε γίνει γνωστή μερικές εβδομάδες πριν, αλλά με το εν λόγω άρθρο διευκρινίζονται τα εισοδηματικά κριτήρια που εισάγονται (διαβάστε εδώ).

Συγκεκριμένα, καθορίζονται απαλλαγές από τη φαρμακευτική δαπάνη για πρόσωπα με ατομικό εισόδημα έως 1.200 ευρώ, ενώ διευκρινίζεται ότι τα χρήματα θα εισρέουν από τον προϋπολογισμό του Υπ. Εργασίας.

Όπως αναφέρει, λοιπόν, η αιτιολογική έκθεση, δημιουργείται «μια σταθερή ροή χρηματοδότησης ύψους 240 εκατομμυρίων ευρώ κατ’ έτος από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, ενισχύοντας τις κοινωνικές δαπάνες του προϋπολογισμού για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, το ύψος των οποίων υστερεί σημαντικά σε σχέση με μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και, συγκεκριμένα, ανέρχεται σε 6,7% του ΑΕΠ σε σχέση με 10,1% για τα κράτη-μέλη της ΕΕ».

«Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται μείωση στο μισό της συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη έως και συνολική κατάργηση, σε ανέργους, συνταξιούχους, εργαζόμενους κ.τ.λ ανάλογα με τα εισοδήματά τους (ποσοστό ανέρχονται σε 0%, 10% ή 25%)», ενώ διευκρινίζεται ότι «η διάταξη τυγχάνει εφαρμογής μόνο για τις περιπτώσεις όπου δεν προβλέπεται μηδενική συμμετοχή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».

Αποσαφηνίζεται, μάλιστα, πως «η επιπρόσθετη δαπάνη που προκύπτει για τον ΕΟΠΥΥ από την εφαρμογή της προτεινόμενης διάταξης επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο και οφείλει να την αποδώσει στον ΕΟΠΥΥ».

Οι λεπτομέρειες θα αποσαφηνιστούν με ΚΥΑ των Υπουργών Υγείας, Εργασία και Οικονομικών.

Φαρμακευτική Δαπάνη και Νέα Φάρμακα

Στο 7ο κεφάλαιο εντάσσονται όλες οι υπόλοιπες «διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας». Σε αυτές εντάχθηκαν και οι νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν στη φαρμακευτική δαπάνη

Με τις νομοθετικές ρυθμίσεις θεσπίζεται «τιμή κοινωνικής ασφάλισης», για κάθε φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα που συνταγογραφείται από ιατρό και το τίμημα του οποίου καλύπτεται από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) και ΕΟΠΥΥ. Η τιμή αυτή «συνίσταται επί της τιμής παραγωγού και εισαγωγέα, όπως αυτή ορίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τον τρόπο τιμολόγησης των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, μειωμένη κατά τα ποσοστά επιπρόσθετης έκπτωσης», που προβλέπει το άρθρο.

Το άρθρο 87 είναι αφιερωμένο στη φαρμακευτική δαπάνη ΕΟΠΥΥ και ουσιαστικά φέρνει στη επιχειρηματική καθημερινότητα των φαρμακευτικών επιχειρήσεων το ενοποιημένο rebate, σε μια εξίσωση, το γνωστό πλέον ως «πολυώνυμο Μπερσίμη». Όπως διευκρινίζεται ενοποιείται ο υπολογισμός των βασικών rebate, 9% (με το πρόσθετο 2% και 5%, 50-50%) και των rebate τριμηνιαίου όγκου πωλήσεων τόσο των φαρμάκων από ιδιωτικά φαρμακεία όσο και φαρμακεία ΕΟΠΥΥ. Εκεί έχει τρυπώσει και το 25% έξτρα rebate που επιβάλεται στα νέα φάρμακα, το οποίο συνυπολογίζεται μόνο για τα πρώτα 2 έτη της κυκλοφορίας τους.

Η διάταξη έχει αναδρομική ισχύ από τις αρχές του έτους.

«Τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τα νοσοκομεία του ΕΣΥ και των αποκεντρωμένων μονάδων αυτών, το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου καθώς και όλα τα νοσοκομεία του Δημοσίου οποιασδήποτε μορφής προμηθεύονται τα φαρμακευτικά προϊόντα με ποσοστό έκπτωσης 5% επί της νοσοκομειακής τιμής», προβλέπει το άρθρο 87, που υπολογίζεται επί του τιμολογίου αγοράς των νοσοκομείων. Βέβαια, «εξαιρούνται τα φαρμακευτικά προϊόντα που θα ενταχθούν στη διαγωνιστική διαδικασία εφόσον η τιμή με την οποία θα κατακυρωθούν στο διαγωνισμό είναι μικρότερη από αυτήν που προκύπτει από την προηγούμενη επιστροφή επί της νοσοκομειακής τιμής. Το ποσοστό αυτής της έκπτωσης συνυπολογίζεται και αφαιρείται κατά τον τελικό υπολογισμό του συνολικού ποσοστού επιστροφής (rebate)».

Από τις επιστροφές απαλλάσσονται οι ΚΑΚ για τα εμβόλια του Εθνικού Προγράμματος εμβολιασμών και τα φάρμακα που εισάγονται μέσω ΙΦΕΤ. Διατηρείται παράλληλα η υποχρέωση του ασθενούς να καταβάλλει το μισό της διαφοράς μεταξύ τιμής αποζημίωσης και της λιανικής τιμής του φαρμάκου, όταν επιλέγει φάρμακο χωρίς γενόσημα.

Στο εν λόγω άρθρο εισάγονται και οι κλειστοί προϋπολογισμοί «σε επίπεδο φαρμάκου, δραστικής ουσίας (ATC5) ή θεραπευτικής κατηγορίας (ATC4)». Σκοπός της ρύθμισης είναι η δυνατότητα εφαρμογής κλειστών προϋπολογισμών και ανά γεωγραφική περιοχή, βάσει επιστημονικών κριτηρίων, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, αλλά και η σύνδεση της αποζημίωσης με την πρωτόκολλα προϋποθέσεων συνταγογράφησης. Στην παρ.4 προτείνεται η διασύνδεση της Επιτροπής Θετικής Λίστας με την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, ενώ με την παράγραφο 6 προστίθεται «η νομική κάλυψη και το ακαταδίωκτο των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, της Κατάρτισης Θετικού Καταλόγου και του προσωπικού του Οργανισμού», ανοίγοντας το δρόμο για την ανακοίνωση του αποτελέσματος της επιτροπής διαπραγμάτευσης για την Ηπατίτιδα C (διαβάστε εδώ).

Νέα Κριτήρια Αξιολόγησης Φαρμάκων Θετικού Καταλόγου

Τις προϋποθέσεις με τις οποίες θα αποζημιώνονται από την κοινωνική ασφάλιση τα φαρμακευτικά σκευάσματα που εισάγονται στην ελληνική αγορά προσδιορίζει το άρθρο 89, επιβεβαιώνοντας όσα ανέφερε στο συνέδριο HIC17, ο επικεφαλής της Επιτροπής Θετικής Λίστας, Δ. Κούβελας (διαβάστε εδώ).

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να:

1) Αποζημιώνονται τουλάχιστον στα δύο τρίτα (2/3) των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κυκλοφορούν, τα κράτη στα οποία κυκλοφορούν δεν μπορεί να είναι λιγότερα από εννέα (9) και από τα ανωτέρω κράτη που αποζημιώνουν το φάρμακο, τουλάχιστον τα μισά περιλαμβάνονται στα κάτωθι ειδικώς αναφερόμενα κράτη-μέλη που διαθέτουν μηχανισμό Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας για τα φάρμακα ανθρώπινης χρήσης, ήτοι: η Αυστρία, το Βέλγιο, η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Σουηδία και η Φινλανδία και

2) Λαμβάνουν θετική αξιολόγηση από την Επιτροπή της περίπτωσης γ) της παρούσας παραγράφου, δυνάμει κριτηρίων τεχνολογιών υγείας, εφαρμοζόμενων σε συνδυασμό μεταξύ τους, τα οποία είναι: α) Η ανεκπλήρωτη ιατρική ανάγκη, β) Η προστιθέμενη θεραπευτική αξία του υπό αξιολόγηση φαρμακευτικού προϊόντος σε σχέση με τις υφιστάμενες θεραπείες, γ) Η αξιοπιστία και η αντιπροσωπευτικότητα των στοιχείων κλινικής τεκμηρίωσης και δ) Η σχέση κόστους-οφέλους ή αποτελεσματικότητας μετά από συνεκτίμηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων στη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη σε συνάρτηση με τα φαρμακοεπιδημιολογικά και φαρμακοοικονομικά δεδομένα της χώρας.

Ωστόσο, τα νέα δεδομένα για την ένταξη νέων σκευασμάτων στη Θετική Λίστα δεν θα ισχύσουν αναδρομικά.

Γενόσημα και ΜΗΣΥΦΑ

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του νόμου εισάγονται και τα κίνητρα στους Φαρμακοποιούς με στόχο αύξηση του ποσοστού διείσδυσης των γενοσήμων στην ελληνική αγορά. Έτσι, «τα φαρμακεία που χορηγούν γενόσημα φάρμακα συνταγογραφούμενα και αποζημιούμενα από τον ΕΟΠΥΥ, ή τους Φ.Κ.Α., τα οποία υπερβαίνουν μηνιαίως, κατ’ όγκο πωλήσεων, το 25%, των φαρμάκων που περιλαμβάνονται στις συνταγές που εκτελούνται σε αυτά, λαμβάνουν υποχρεωτική έκπτωση από τις φαρμακευτικές εταιρείες».Η υποχρεωτική αυτή έκπτωση, αντιστοιχεί σε ποσοστό 3% για τις πρώτες δέκα ποσοστιαίες μονάδες άνω του ελάχιστου ποσοστιαίου στόχου και αυξάνεται κλιμακωτά για κάθε επόμενη δεκάδα ποσοστιαίων μονάδων κατά 3%, Υπολογίζεται επί της αξίας, σε τιμή παραγωγού, των συνολικών μηνιαίων πωλήσεων στο φαρμακείο των εν λόγω γενόσημων φαρμάκων.

Σε ό, τι αφορά τα ΜΗΣΥΦΑ, στόχος της νομοθετικής ρύθμισης είναι να αποσαφηνίσει όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες που θα επιτρέψουν την ορθή εφαρμογή της πλήρους απελευθέρωσης των τιμών τους, η οποία έχει τεθεί σε ισχύ από τις αρχές του έτους (διαβάστε εδώ). Βέβαια και πάλι θα χρειαστεί ΥΑ για την εφαρμογή της νέας διαδικασίας, έως τότε προβλέπεται μεταβατική διάταξη.

Έτσι, διευκρινίζεται πως από την απελευθέρωση εξαιρείται η τιμή που προβλέπεται ως νοσοκομειακή, ενώ δίνεται νομοθετική εξουσιοδότηση στον Υπουργό Υγείας για τον καθορισμό των κανόνων διαμόρφωσης ενδεικτικής τιμής των ΜΗΣΥΦΑ, η οποία θα πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία. Όπως εξηγείται, ο τρόπος υπολογισμού της ενδεικτικής λιανικής τιμής θα βασίζεται την βασική τιμή που θα λαμβάνουν τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.. Αυτή η βασική τιμή θα ορίζεται, με τη σειρά της, βάσει του μέσου όρου των 3 χαμηλοτέρων της Ε.Ε.. Οι τιμές ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. εμπεριέχονται σε χωριστό κατάλογο, εκτός του δελτίου τιμών. Τέλος, ιδρύεται και το Παρατηρητήριο Τιμών στον ΕΟΦ, το οποίο όμως δεν θα δημοσιεύεται .

Ειδική αμοιβή για τους γιατρούς, φυσικούς ιατρικής – ακτινοφυσικούς, ψυχολόγους, φαρμακοποιούς και νοσηλευτές, οι οποίοι είναι μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. και που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες, εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ή των νοσοκομείων που ανήκουν σε Πανεπιστήμια. Παράλληλα, καθορίζονται οι κάθε είδους αποδοχές των Ιατρών και Οδοντιάτρων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), των Ιατρών και των Οδοντιάτρων Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., των έμμισθων ειδικευόμενων ιατρών, των Επικουρικών Ιατρών, των μόνιμων αγροτικών ιατρών, των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, των Ιατρών Γενικής Ιατρικής και Βιοπαθολογίας που υπηρετούν στη Διεύθυνση Κ.Ε.Δ.Υ. του Υπουργείου Υγείας ή στις Διευθύνσεις Υγείας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών, καθώς και των Ιατροδικαστών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου