Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

Πώς θα γίνεται η τιμολόγηση των ΜΗΣΥΦΑΗ πρώτη εφαρμογή του νόμου θα περιλαμβάνει την ανατιμολόγηση όλων των ήδη κυκλοφορούντων ΜΗΣΥΦΑ και θα καθορίζει τιμές για τα νέα.

- IATRONET.GR

Απελευθερώνεται η τιμή των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ), με εξαίρεση την τιμή που προβλέπεται ως νοσοκομειακή.

Ο υπουργός Υγείας έχει τη δυνατότητα να καθορίζει τους κανόνες διαμόρφωσης ενδεικτικής τιμής των ΜΗΣΥΦΑ, όπως αναφέρεται στο πολυνομοσχέδιο (εδώ) που κατατέθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη Βουλή.

Στο άρθρο 86 του νομοσχεδίου αναφέρεται πως ο τρόπος υπολογισμού της ενδεικτικής τιμής θα βασίζεται στη βασική τιμή, η οποία θα καθορίζεται με βάση την τιμή παραγωγού (ex – factory), που αποτελεί τη βάση των υπόλοιπων τιμών.

Ο μηχανισμός διαφοροποιείται ανάλογα με το εάν προσδιορίζεται τιμολογιακή βάση για την λιανική και τη νοσοκομειακή τιμή.

Τα νέα προϊόντα ΜΗΣΥΦΑ, όπως και τα ήδη κυκλοφορούντα, τιμολογούνται με βάση τις τρεις χαμηλότερες χώρες ή τις δύο η τη μία χώρα, εφόσον βρεθεί τιμή για τον καθορισμό της λιανικής τιμής.

Σε περίπτωση που δεν βρίσκεται ούτε μία χώρα, το ζήτημα ρυθμίζεται με απόφαση του υπουργού Υγείας.

Η ενδεικτική τιμή δεν θα είναι υποχρεωτική για τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας, τους χονδρεμπόρους, τα φαρμακεία και τους λοιπούς φορείς λιανικής διάθεσης των προϊόντων αυτών.

Θα μπορούν ελεύθερα να καθορίζουν την τιμολογιακή τους πολιτική ως προς τα συγκεκριμένα σκευάσματα και μετά τη δημοσίευση του νόμου, οι διατάξεις περί δελτίου τιμών δεν θα εφαρμόζονται στα ΜΗΣΥΦΑ.

Νοσοκομειακά

Με απόφαση του υπουργού Υγείας καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της ανώτατης υποχρεωτικής νοσοκομειακής τιμής των ΜΗΣΥΦΑ.

Η τιμή αυτή θα είναι υποχρεωτική για όλους. Στον καθορισμό των ανώτατων νοσοκομειακών τιμών δεν θα εφαρμόζονται οι διατάξεις περί δελτίου τιμών και η διαδικασία θα καθοριστεί με απόφαση του υπουργού Υγείας.

Η τιμή των νοσοκομειακών ΜΗΣΥΦΑ θα καθορίζεται ως εξής:

Ως τιμή σύγκρισης των φαρμάκων που θα ενταχτούν και έχουν όμοια προϊόντα στον κατάλογο, είναι η τιμή που τα όμοια προϊόντα, που ήδη κυκλοφορούν, είχαν λάβει στον προηγούμενο κατάλογο ή πρόκειται να λάβουν ως χαμηλότερη τιμή, με βάση τις τρεις χαμηλότερες τιμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα ήδη κυκλοφορούντα, θα λαμβάνουν τη νοσοκομειακή τιμή του τελευταίου δελτίου τιμών, εκτός εάν προκύπτει μικρότερη τιμή από την περαιτέρω εφαρμογή της από τις τρεις ή τις δύο ή τη μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατάλογος

Οι τιμές των ΜΗΣΥΦΑ εμπεριέχονται σε χωριστό κατάλογο εκτός του δελτίου τιμών, ο οποίος περιλαμβάνεται σε απόφαση του υπουργού Υγείας που εκδίδεται έπειτα από γνωμοδότηση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Ο κατάλογος δημοσιεύεται μόνον για τις ενδεικτικές τιμές και όχι για τις νοσοκομειακές.

Η πρώτη εφαρμογή του νόμου θα περιλαμβάνει την ανατιμολόγηση όλων των ήδη κυκλοφορούντων ΜΗΣΥΦΑ και θα καθορίζει τιμές για τα νέα.

Στον ΕΟΦ θα λειτουργήσει “Παρατηρητήριο Τιμών”, το οποίο θα συλλέγει όλες τις τιμές ανά φαρμακευτικό προϊόν που υπάγεται στην κατηγορία ΜΗΣΥΦΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου