Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

Πως θα λάβουν την εξειδίκευση στην Κλινική Μικροβιολογία χωρίς εξετάσεις οι γιατροί βιοπαθολόγοι! Οδηγίες του υπ.Υγείας

Γράφει: Λαυρέντης Νεκτάριος 

Χωρίς εξετάσεις αλλά με το πράσινο φως του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) μπορούν να λάβουν την Εξειδίκευση της Κλινικής Μικροβιολογίας οι γιατροί βιοπαθολόγοι.

Ειδικότερα σύμφωνα με οδηγίες που εξεδόθησαν από το υπουργείο Υγείας, οι ιατροί κάτοχοι τίτλου ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 99 του Ν. 4461/2017 «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38 Α΄), εφόσον επιθυμούν να αποκτήσουν το πιστοποιητικό εξειδίκευσης Κλινικής Μικροβιολογίας χωρίς εξετάσεις, πρέπει να υποβάλλουν στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας προς την Διεύθυνση Επαγγελματιών Υγείας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση.

β) Φωτοτυπία του τίτλου ειδικότητας.

γ) Πιστοποιητικό από το Νοσοκομείο που υπηρετούν, από το οποίο να προκύπτουν οι αναφερόμενες προϋποθέσεις απόκτησης του πιστοποιητικού εξειδίκευσης Κλινικής Μικροβιολογίας.

Η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Υγείας μετά την κατάθεση των απαραίτητων εγγράφων από τους γιατρούς, θα τα διαβιβάσει στην αρμόδια Επιτροπή του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) για την αξιολόγησή τους.

ΤΟ ΚΕΣΥ είναι άλλωστε αυτό που θα αποφανθεί σε ποιον γιατρό θα δοθεί η εξειδίκευση της Κλινικής Μικροβιολογίας χωρίς εξετάσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου