Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017

«Βόμβα» για τον ΕΦΚΑ η άμεση απόδοση της εισφοράς υπέρ ΕΟΠΥΥ


«Βόμβα» για τον ΕΦΚΑ η άμεση απόδοση της εισφοράς υπέρ ΕΟΠΥΥ

Σύμφωνα με την προαπαιτούμενη «Δράση» με αριθ. 31 του νέου μνημονίου, οι δανειστές επέβαλαν και η κυβέρνηση δέχτηκε άμεση απόδοση της εισφοράς υπέρ ΕΟΠΥΥ που καταβάλλουν οι συνταξιούχοι και οι ασφαλισμένοι δικαιούχοι κύριας και επικουρικής σύνταξης στον ΕΟΠΥΥ Αντωνόπουλος Γιώργος.

Μέχρι σήμερα, όλα τα Ταμεία Κύριας Ασφάλισης -και τον τελευταίο καιρό και ο ΕΦΚΑ- παρακρατούσαν τμήμα της εισφοράς για την καταβολή των συντάξεων και δεν το απέδιδαν, ή το απέδιδαν με μεγάλη καθυστέρηση, στον ΕΟΠΥΥ. 

Με την υπ’αριθ. 31 προαπαιτούμενη «δράση», οι δανειστές επέβαλαν την άμεση απόδοση αυτού. Έτσι ο ΕΦΚΑ τους προσεχείς μήνες θα αντιμετωπίσει σοβαρά οικονομικά προβλήματα για την καταβολή των συντάξεων, αν δεν εξευρεθούν οι απαιτούμενοι πόροι από άλλες πηγές. 

Συγκεκριμένα η «δράση» με αριθμό 31 προβλέπει ότι η κυβέρνηση οφείλει: «Να παρουσιάσει ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο δράσης για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την οδηγία περί καθυστερήσεων πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων μέτρων και εγγυήσεων για τη διασφάλιση της μεταφοράς των υποχρεώσεων του ΙΚΑ (μεταφορές μετρητών και δαπανών) στο ταμείο υγείας (ΕΟΠΥΥ) κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου.» 

Και στην αγγλική: «Present a medium-term action plan to ensure compliance with the Late Payment Directive including concrete measures and safeguards to ensure the transfer of IKA liabilities (cash transfers and expenditures) to the heath fund (EOPYY) during the relevant period.». Εξάλλου σύμφωνα με διάταξη στη σελ. 12 του Πρόσθετου Μνημονίου 2018-2022 για την Ελλάδα (“Supplemental Memorandum of Understanding: Greece”): «Η συλλογή των ασφαλιστικών εισφορών θα διοχετευθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέχρι το τέλος του 2017. Οι θεσμοί θα εκπονήσουν έως τον Μάιο του 2017 έγγραφο πολιτικής για τα βασικά χαρακτηριστικά, τα βήματα και το χρονοδιάγραμμα αυτής της μεταρρύθμισης (βασικό παραδοτέο)». «The collection of social security contributions will be merged into the IAPR by end-2017. The authorities will produce by May 2017, a policy paper laying out the key features, steps and timeline of this reform (key deliverable).»

Copyright © dikaiologitika news

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου