Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017

Στο ΕΚΑΠΤΥ-ΕΟΠΥΥ “ανεβαίνουν” οι τιμές ιατροτεχνολογικών & αναλωσίμων

Άνοιξε η νέα πλατφόρμα τιμολόγησης για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, αναλώσιμα υλικά και σκευάσματα ειδικής διατροφής, που διακινούνται στην Ελληνική αγορά, βάσει των διατάξεων που περιλαμβάνονται στον πρόσφατα ψηφισθέντα Ν. 4461/17. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, τα προϊόντα αυτά τιμολογούνται και αποζημιώνονται στους παρόχους του ΕΟΠΥΥ βάσει του μέσου όρου των τριών (3) χαμηλότερων τιμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αναδρομική ισχύ από την αρχή του έτους. Από τη νέα διαδικασία εξαιρούνται τα τεχνητά μέλη και τα θεραπευτικά μέσα.

Εισαγωγείς, κατασκευαστές και αντιπρόσωποι έχουν προθεσμία μέχρι την Παρασκευή 12 Μαΐου για να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο κατάλληλο πεδίο, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με τις αντίστοιχες τιμές.

Η διαδικασία τιμολόγησης και αποζημίωσης των “εγχωρίως παραγόμενων” ή “εγχωρίως κυκλοφορούντων” προϊόντων, θα είναι διαφορετική. Σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4461/17, τα προϊόντα αυτά θα λαμβάνουν τιμή βάσει κοστολογίου (με απόφαση του Υπουργού Υγείας, έπειτα από σχετική γνωμοδότηση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, αφού συγκριθούν με τα πλησιέστερα αντίστοιχα εισαγόμενα, εφόσον τα προϊόντα αυτά είναι δηλωμένα στα μητρώα του ΕΟΦ, του ΕΚΑΠΤΥ –ΕΟΠΥΥ και του Παρατηρητηρίου Τιμών.

Για τη νέα αυτή διαδικασία ο ΕΟΠΥΥ αναμένεται αναλυτική ενημέρωση από τον ΕΟΠΥΥ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου