Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017

ΕΟΠΥΥ: Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών με ευρωπαϊκές χώρες για την Κοινωνική Ασφάλιση

Ο ΕΟΠΥΥ θα συμμετέχει στη σχετική πρόταση με συνολικό εκτιμώμενο προϋπολογισμό 500.000 ευρώ, εκ των οποίων οι 375.000 ευρώ θα καλυφθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

IATRONET.GR

Σύμβαση με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Connecting Europe Facility (CEF), υπογράφει ο ΕΟΠΥΥ.

Το σκέλος CEF Telecom υποστηρίζει έργα κοινού ενδιαφέροντος που συμβάλλουν στην αύξηση της διαλειτουργικότητας, της σύνδεσης και της ανάπτυξης των διευρωπαϊκών ψηφιακών υποδομών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών, των επιχειρήσεων και των δημόσιων διοικήσεων, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη μιας ενιαίας ψηφιακής αγοράς.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκήρυξε τέσσερις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, με σκοπό την επιχορήγηση έργων.

Αφορούν προτεραιότητες και στόχους που καθορίζονται στο πρόγραμμα εργασιών στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων τηλεπικοινωνιών, στο πλαίσιο του μηχανισμού “Συνδέοντας την Ευρώπη”, για την περίοδο 2014 - 2020.

Από τις παραπάνω προσκλήσεις, η σχετιζόμενη με τον ΕΟΠΥΥ αφορά στην ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI).

Η εν λόγω πρόσκληση στοχεύει στην διευκόλυνση της υλοποίησης των υποδομών που απαιτούνται για την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών κοινωνικής ασφάλισης στα κράτη μέλη, καθώς και στην σύνδεσή τους με την κεντρική πλατφόρμα ηλεκτρονικής επικοινωνίας EESSI.

Τον περασμένο Απρίλιο πραγματοποιήθηκε συνάντηση υπηρεσιακών παραγόντων στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με θέμα την υποβολή εθνικής πρότασης για την χρηματοδότηση της υλοποίησης του έργου EESSI.

Πρόταση

Συμφωνήθηκε η υποβολή εθνικής πρότασης με την συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ, του ΕΦΚΑ, του ΟΑΕΔ και του υπουργείου Εργασίας, το οποίο αναλαμβάνει ρόλο συντονιστή.

Η πρόταση περιλαμβάνει συνοπτικά τις εξής δράσεις:

Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών για την διαμόρφωση μελετών και χρονοδιαγραμμάτων αναφορικά με την ανάπτυξη, υλοποίηση και εφαρμογή του συστήματος EESSI από πλευράς υλικού και λογισμικού.
Προμήθεια υλικού (εξυπηρετητές, συσκευές δικτύωσης, καλωδιώσεις, τερματικά) για τις απαιτούμενες διασυνδέσεις (με το εθνικό Σημείο Πρόσβασης/ΗΔΙΚΑ).
Προμήθεια απαραίτητου λογισμικού (άδειες χρήσης, RINA) για την διεκπεραίωση του επιχειρησιακού αντικειμένου.
Εγκατάσταση και παραμετροποίηση υλικού και λογισμικού.
Διεξαγωγή δοκιμών για την διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του εξοπλισμού.
Χρήση εκπαιδευτικών υπηρεσιών για το σύνολο των εμπλεκομένων μερών.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η αποδοχή και έγκριση του συστήματος EESSI από την Διοικητική Επιτροπή θα γίνει τον Ιούνιο, προκειμένου να ξεκινήσει η παραγωγική λειτουργία του τον Ιούλιο.

Μεταβατικό

Έχει, επίσης, προβλεφθεί ένα μεταβατικό στάδιο διάρκειας δύο ετών, δηλαδή μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019.

Στο διάστημα αυτό, ο ΕΟΠΥΥ, θα υποχρεωθεί να κάνει χρήση του συστήματος EESSI για την διεκπεραίωση του έργου του, ως αρμόδιου Οργανισμού Σύνδεσης, στους τομείς της Ασθένειας (Sickness), του Εργατικού Ατυχήματος και Επαγγελματικής Ασθένειας (Accident at Work & Occupational Disease), των Εισπράξεων (Recovery) και των Οριζόντιων θεμάτων (Horizontal).

Η χρηματοδότηση θα περιοριστεί σε μία πρόταση ανά κράτος μέλος και σε μέγιστο ποσό 2 εκατομμυρίων ευρώ ανά κράτος μέλος και χρηματοδοτείται το 75% του αιτούμενου ποσού.

Προϋπολογισμός

Ο ΕΟΠΥΥ θα συμμετέχει στη σχετική πρόταση με συνολικό εκτιμώμενο προϋπολογισμό 500.000 ευρώ. Ποσοστό 75% (375.000 ευρώ) θα καλυφθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ποσοστό 25% (125.000 ευρώ) θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ.

Η συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ στην εν λόγω κοινοπραξία και τη συγκεκριμένη πρόταση θα αποφέρει προστιθέμενη αξία στον Οργανισμό σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο, δεδομένου ότι από τους κύριους στόχους τους αποτελεί η εξοικονόμηση οικονομικών πόρων και ο εξορθολογισμός δαπανών

Με απόφαση του αντιπροέδρου του ΕΟΠΥΥ Παναγιώτη Γεωργακόπουλου (φωτό), αναμένεται να υπογραφεί πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού και της κοινοπραξίας.

Δημ.Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου