Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2023

Τι αλλάζει στα φάρμακα των νοσοκομείων από 1η Απριλίου – Ο νέος τρόπος στις προμήθειες

Τι αλλάζει στα φάρμακα των νοσοκομείων από 1η Απριλίου – Ο νέος τρόπος στις προμήθειες

Όλες οι αλλαγές στα φάρμακα των δημόσιων νοσοκομείων από 1η Απριλίου

HR

Έρχονται αλλαγές στα φάρμακα των νοσοκομείων σε ένα μήνα περίπου σύμφωνα με το σχετικό νόμο του υπουργείου Υγείας.

Πλέον η ΕΚΑΠΥ αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο καθώς θα μπορεί να καταγράφει και να παρακολουθεί την κατανάλωση φαρμάκων ανά νοσοκομείο και να προχωρά στη συνέχεια στην άμεση αποπληρωμή των χρεών τους.

Στο πλαίσιο αυτό από την 1η Απριλίου η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) θα πραγματοποιεί τις ψηφιακές προμήθειες φαρμάκων για όλα τα δημόσια νοσοκομεία, μέσω διαγωνισμών που υλοποιεί και από συμφωνίες που συνάπτει η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων.

Παράλληλα η ΕΚΑΠΥ αναλαμβάνει μέσω ψηφιακής διαδικασίας τον υπολογισμό και την επιβολή του claw back στις προμηθεύτριες φαρμακευτικές εταιρείες.

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 51 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας «Σύσταση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ”». -σε συνέχεια προηγούμενης νομοθετικής ρύθμισης που καθιστά κεντρικό προμηθευτή για νοσοκομειακά φάρμακα την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.)- από την 1η Απριλίου η συγκεκριμένη αρχή «αναλαμβάνει τις διαδικασίες υπολογισμού και επιβολής της αυτόματης επιστροφής (clawback) για τη φαρμακευτική δαπάνη των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και του Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ανά φαρμακευτική εταιρεία για τις διαδικασίες προμήθειας φαρμάκων, που διενεργούνται από την Ε.Κ.Α.Π.Υ. κατόπιν υλοποίησης συμφωνιών που συνάπτει η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων, και αφορούν κλειστούς ή ανοιχτούς προϋπολογισμούς, για τον εφοδιασμό των νοσοκομείων. Επιπλέον προβλέπεται ότι η φαρμακευτική δαπάνη που υπερβαίνει το όριο δαπανών που τίθεται στην περίπτωση αυτή δύναται να επιστρέφεται ως έσοδο και στην Ε.Κ.Α.Π.Υ.».

Τι αλλάζει από 1η Απριλίου

Αναλυτικότερα η σχετική διάταξη του υπουργείου Υγείας αναφέρει πώς από τον Απρίλιο η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) αναλαμβάνει:

α) τις διαδικασίες προμήθειας φαρμάκων, που διενεργούνται κατόπιν διαγωνιστικών διαδικασιών που υλοποιεί η Ε.Κ.Α.Π.Υ. και συμφωνιών που συνάπτει η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων, και αφορούν κλειστούς ή ανοιχτούς προϋπολογισμούς, για τον εφοδιασμό των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (Γ.Ν.Θ.) «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», και

β) τις διαδικασίες υπολογισμού και επιβολής του ποσού επιστροφής για τη φαρμακευτική δαπάνη των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και του Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ανά φαρμακευτική εταιρεία ή κάτοχο άδειας κυκλοφορείς (Κ.Α.Κ.) για την κατηγορία των προαναφερθέντων φαρμάκων.

Για την ορθή παρακολούθηση των δαπανών του Υπουργείου Υγείας και για τη διακριτή παρακολούθηση των επιχορηγήσεων ειδικού σκοπού που λαμβάνει η Ε.Κ.Α.Π.Υ. για την προμήθεια των ανωτέρω φαρμάκων, δημιουργείται νέος εξαβάθμιος Αναλυτικός Λογαριασμός Εσόδων (Α.Λ.Ε.) υπό τον πενταβάθμιο Α.Λ.Ε. 2310803 «Επιχορηγήσεις ειδικού σκοπού σε λοιπά νομικά πρόσωπα».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου